Rosa Luxemburg: Társadalmi reform vagy forradalom?

Második rész

 

1. A gazdasági fejlodés és a szocializmus

2. Szakszervezetek, szövetkezetek és politikai demokrácia

3. A politikai hatalom meghódítása

4. Az összeomlás

5. Az opportunizmus elméletben és gyakorlatban