Rosa Luxemburg

Társadalmi reform vagy forradalom?


Written: 1900, 1908
Source: "Marxizmus, szocializmus, demokrácia", Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
First Published: Sozialreform oder Revolution?
Translator: Glavina Zsuzsa
Online Version: Marxists Internet Archive (marxists.org) 2003
Transcription / HTML: Artur Anyiszonyan / Stevan Gostojić
Copyleft: Marxists Internet Archive (marxists.org) 2003. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License


 

Eloszó
Elso rész
1. Az opportunista módszer
2. A kapitalizmus alkalmazkodása
3. A szocializmus bevezetése társadalmi reformokkal
4. Vámpolitika és militarizmus
5. A revizionizmus gyakorlati következményei és általános jellege
Második rész
1. A gazdasági fejlodés és a szocializmus
2. Szakszervezetek, szövetkezetek és politikai demokrácia
3. A politikai hatalom meghódítása
4. Az összeomlás
5. Az opportunizmus elméletben és gyakorlatban
Függelék Milícia és militarizmus