Marxists Internet Archive: Македонски

 


Едуард Бернштајн
(1850 - 1932)


 БИОГРАФИЈА

 

1899: Проблемите на социјализмот и задачите на социјалдемократијата (предговор)

 

1920: Болшевичката варијанта на
социјализмот