Marxists Internet Archive: Македонски

 


Едуард Бернштајн

(1850 - 1932)


БИОГРАФИЈА

 

1899: Проблемите на социјализмот и задачите на социјалдемократијата (предговор)

1920: Болшевичката варијанта на
социјализмот