marxists.org: Македонски

Интернационала

 


Текст: Ежен Потје (Париз, 1871).
Музика: Пјер Дежејте (1888).
Транскрипција: Здравко Савески
Онлајн верзија: мај 2005.


 

internacionala

Во борба, вие робје земни,
Еј робје гладни и без глас!
На сегде разум нека грми,
Бие денес заден час.

 

Сета гнилост в гробје нека падне,
Нека стане секој роб,
Нов свет ќе никне од нас сами,
Ти што си ништо, биди сè!

 

Бој се бие во светот
Смел и тежок заден бој,
Интернационала
Да биде сиот род!

x2