Marxists Internet Archive: Македонски


Карл Кауцки

(1854 - 1938)


БИОГРАФИЈА

 

1925: Поуките од Октомврискиот експеримент

1930-ти: Социјализмот и демократијата