Карл Маркс

Критика на Готската програмаНапишано: 1875
Извор: Карл Маркс „Критика на Готската програма“
Издавач: „Комунист“ (Скопје) 1987.
Превод: Јонче Јосифовски (корекции: Здравко Савески)
Онлајн верзија: ноември 2007
Техничка обработка: Здравко Савески


Содржина

Фридрих Енгелс: Предговор (1891)

Писмо на Карл Маркс до Вилхелм Браке (1875)

Критика кон Готската програма

Писмо на Фридрих Енгелс до Август Бебел (1875)

Писмо на Фридрих Енгелс до Карл Кауцки (1891)Маркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива