Фридрих Енгелс

Развитокот на социјализмот од утопија до наука


Напишано: меѓу јануари и март 1880
Извор: Фридрих Енгелс, „Развитокот на социјализмот од утопија до наука“, „Култура“, „Мисла“, Скопје, 1974.
Превод: Димитар Гогушевски, Бранко Јуван
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: октомври 2019


СОДРЖИНА

Предговори на Фридрих Енгелс

I: Утопискиот социјализам

II: Дијалектичкиот материјализам

III: Капиталистичкиот развитокМаркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива