Marxists Internet Archive: Македонски

 


Феминизам


 

1909: Александра Колонтај Општествената основа на женското прашање

1927: Александра Колонтај Жените борци во деновите на Големиот Октомври

1976: Барбара Еринрајк Што е социјалистичкиот феминизам?

2013: Ненси Фрејзер Како феминизмот стана слугинката на капитализмот – и како да се врати назад