Коста Абрашевиќ

Црвена


Напишано: 1894
Извор: Македонски јазик и литература
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: мај 2016Црвена е крвта што врие и тече,
црвена е молњата облаци што сече,
црвено е небото в зори што се смее,
црвено е знамето гордо што се вее;
и гневот е црвен на стари и млади.
О, тирани, чујте – денот веќе иде –
и нашата одмазда – црвена ќе биде.


Тематска архива за поезија и проза

марксистичка интернет архива