Marxists Internet Archive: Македонски

 


Поезија и проза


 

Интернационалата

1844: Хајнрих Хајне Шлеските ткајачи

1894: Коста Абрашевиќ Црвена

1906: Максим Горки Мајка

1907: Џек Лондон Железната петица

1907: Иван Цанкар Слугата Јернеј и неговото право

1918: Владимир Мајаковски Ода на револуцијата (други песни од Мајаковски)

1919: Иво Андриќ Приказна од Јапонија

1924: Сергеј Есенин Балада за 26-те

1930: Кочо Рацин Да бидеш човек

1932: Кочо Рацин Огномет

1935: Бертолт Брехт Прашања од еден работник кој чита (други песни од Брехт)

1936: Рафаел Алберти Малечок разговор на револуцијата и поетот

1936: Џорџ Орвел Убивањето слон

1936: Миѓени Слободни стихови

1936: Кочо Рацин До еден работник

1936: Ганчо Хаџи Панзов Ќе се вратам

1936/1937: Волче Наумчески Шпанија

1937-1938: Никола Јонков Вапцаров Песни за една земја

1939: Кочо Рацин Бели мугри

Ленка од Кочо Рацин (во изведба на Зафир Хаџиманов, mp3 формат)

1947-1962: Назим Хикмет Песни

1979: Димитар Солев Дрен