Џек Лондон

Железната петица


Напишано: 1907
Извор: Џек Лондон, „Железната петица“, „Мисла“ и други, Скопје, 1986.
Превод: Августина Хајдиќ (корекции: Здравко Савески)
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: јули 2019


СОДРЖИНА

Предговор

Глава I: Мојот орел

Глава II: Предизвик

Глава III: Џексоновата рака

Глава IV: Робови на машините

Глава V: Желници за ука

Глава VI: Навестувања

Глава VII: Визијата на епископот

Глава VIII: Машинокршачите

Глава IX: Математиката на еден сон

Глава X: Водовртежот

Глава ХI: Големата авантура

Глава XII: Епископот

Глава XIII: Општиот штрајк

Глава XIV: Почетокот на крајот

Глава XV: Последните денови

Глава XVI: Крајот

Глава XVII: Црвената ливреја

Глава XVIII: Во сенката на Сономските Планини

Глава XIX: Преобразба

Глава XX: Еден изгубен олигарх

Глава XXI: Разриканиот ѕвер од бездната

Глава ХХII: Чикашката комуна

Глава XXIII: Луѓето од бездната

Глава XXIV: Кошмар

Глава XXV: ТерористиТематска архива за поезија и проза

марксистичка интернет архива