Marxists Internet Archive: македонски

 


Бертолт Брехт

(1898 — 1956)


 

1933: Германија

1934-1938: На родените по нас

1935: Прашања од еден работник што чита

1935: Испрашување на добриот човек

непозната година: На оние кои легнале на брашното

непозната година: Маската на злиот демон

непозната година: За изборот на животните

непозната година: Што вреди добрината

непозната година: За полевањето на градината


Бертолт Брехт