Бертолт Брехт

Прашања од еден работник што чита


Напишано: 1935
Извор: Bertolt Brecht, "Poetry and Prose", edited by Reinhold Grimm, 2003, pp. 62-63
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: август 2014Кој ја изгради седумвратата Теба?
    Во книгите стојат имињата на кралевите.
    Дали кралевите ги носеа камените блокови?
    А повеќепати разрушениот Вавилон,
    Кој го подигаше толку пати? Во кои куќи
    На златосјајната Лима живееја градителите?
    Каде отидоа вечерта, кога Кинескиот ѕид беше готов,
    Ѕидарите? Големиот Рим
    Е полн со триумфални капии. Кој ги подигна? Над кого тоа
    Триумфираа цезарите? Имаше ли многуопеаната Византија
    Само палати за нејзините жители? Дури во чудесната Атлантида,
    Се дереа во ноќта, кога ја проголтуваше морето,
     Давениците по своите робови.

 Младиот Александар ја освои Индија.
     Тој самиот?
     Цезар ги победи Галите.
     Немаше ли барем еден готвач крај себе?
     Филип од Шпанија плачеше, кога неговата флота
      Потопена беше. Никој друг не плачеше?
      Фридрих Втори победи во Седумгодишната војна. Кој
      Победи освен него?

  На секоја страница по една победа.
      Кој готвеше на победничката гозба?
      На секои десет години по еден голем човек.
      Кој ги плати трошоците?

  Толку многу извештаи.
      Толку многу прашања.Архива на Бертолт Брехт

Тематска архива за поезија и проза

марксистичка интернет архива