Marxists Internet Archive: македонски

 


Ганчо Хаџи Панзов

(1900 - 1936)


БИОГРАФИЈА

 

1936: Ќе се вратам

непозната година: Поема за родниот град

непозната година: Детството на еден град

непозната година: Бал на вентилаторите...

непозната година: Сирени

непозната година: Алказар

___________

За Ганчо Хаџи Панзов

1937: Кочо Рацин Испанска балада

1938: непознат автор Ој Шпанијо земјо храбра


Ганчо Хаџи Панзов