Димитар Солев

Дрен


Напишано: 1979
Првпат објавено: Димитар Солев, „Дрен“, „Мисла“, Скопје, 1980.
Извор: Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: октомври 2014


Содржина

I 1904 година

II 1915 година

III 1915 — 1919 година

IV 1918 — 1919 година

V 1919 — 1921 година

VI 1923 — 1932 година

VII 1932 — 1936 година

VIII 1937 година

IX Април — септември 1941 година

X Септември — октомври 1941 година

XI Октомври — ноември 1941 година

XII Ноември 1941 година

XIII Ноември 1941 — април 1942 година

XIV Април — мај 1942 година

XV Мај — август 1942 година

Поговор