Marxists Internet Archive: македонски

 


Лав Троцки

(1879 - 1940)


 

БИОГРАФИЈА

1927: Говор пред Президиумот на Извршниот комитет на Коминтерната

1937: За демократскиот централизам и режимот

1938: Преодната програма

1944: Фашизам: Што е тоа и како да се бориме против него