Marxists Internet Archive: Македонски


Воислав Вујовиќ

(1897 - 1936)


 БИОГРАФИЈА

1927: Изјава пред Централната контролна комисија на СКП(б)