vuisten op een muur geschildertDe
spoorwegstaking
van 1903

De algemene werkstaking van 1903 - wat zij was en wat zij ons leert - F. Domela Nieuwenhuis

De grote spoorwegstaking, de vakbeweging en de SDAP - Henriette Roland Holst

De interpellaties over de Spoorwegstaking - J. De Roode

De schuldige ben u! - L M. Hermans

De socialisten in het parlement - auteur onbekend, uitgegeven door de uitgeverij van de SDAP

De stakingen - Mr. G. Vissering

De ware schuldigen - P.J. Troelstra

Diagnose - P.L. Tak

Geen reactie? - Henriette Roland Holst

Het woelige kwartaal - J.H. Schaper

Sociaaldemocratie, klassenstrijd, algemene werkstaking - Joh. Visscher

Vae Victis! Wee de overwonnenen! - Frederik van Eeden

Een volksverrader (Mr. P.J. Troelstra) - A.M. Reens

Wie niet werkt, zal niet eten! Episode uit de algemene werkstaking - Kluchtspel door Kamstra


Zoek knop