Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH – XL

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

Oneliner van de maand:
Rode zetel


   Darwin wist niet wat een bittere satire hij schreef over de mensheid, en vooral over zijn landgenoten, toen hij
   liet zien dat vrije concurrentie, de strijd om het bestaan, die de economen vieren als de hoogste historische
   prestatie, de normale staat van het dierenrijk is.


Bron: Dialectiek van de Natuur


23 maart 2023

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Productief kapitaal. Rente. Winst. (Productiekosten enz.)

... Het kapitaal wordt nu niet alleen gerealiseerd als reproducerende en dus blijvende waarde, maar ook als waardebepalende waarde. Door de absorptie in zichzelf van enerzijds de levende arbeidstijd en anderzijds de circulatiebeweging die erbij hoort ...


19 maart 2023

5. Overheidsfunctionarissen

Ralph Miliband (1969): De staat in de kapitalistische maatschappij

In tegenstelling tot de politieke leiders in moderne kapitalistische landen dragen de hoogste overheidsfunctionarissen geen specifiek politiek of partijetiket. Weliswaar zijn er in sommige landen regeringen die mensen uit eigen partij en van eigen politieke kleur in het administratieve apparaat naar voren schuiven, of hen betere promotiekansen geven dan hun collega’s, maar over het algemeen wordt de administratieve elite niet geacht uit partijmensen te bestaan. ...


13 maart 2023

4. Functie en rol van de regering

Ralph Miliband (1969): De staat in de kapitalistische maatschappij

Het belang van de sociale samenstelling van de staatselite in hoog ontwikkelde kapitalistische landen ligt voor ons vooral in het feit dat deze bepaalde veronderstellingen wettigt over de maatschappijvisie, de ideologische uitgangspunten en de politieke opvattingen die in het overheidssysteem prevaleren. ...


28 februari 2023

Adam Buick - Andy Blunden - Ernest Mandel: MARX’ THEORIE VAN DE INFLATIE

Het woord inflatie wordt de laatste jaren zeer losjes gebruikt om elke prijsstijging aan te duiden, zodat het in feite bijna een synoniem is geworden voor prijsstijging ...


25 februari 2023

3. Het staatssysteem en de staatselite

Ralph Miliband (1969): De staat in de kapitalistische maatschappij

‘De staat’ wil zeggen: een bepaald aantal instellingen, die zich onderling verhouden als delen van een geheel dat ‘het staatssysteem’ kan worden genoemd. ...


24 februari 2023

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Circulatie en reproductie van vast en circulerend kapitaal

Wij hebben eerder opgemerkt dat de productiekracht (het vast kapitaal) waarde doorgeeft, omdat zij maar waarde heeft voor zover zij zelf wordt geproduceerd, zelf een geven hoeveelheid geobjectiveerde arbeidstijd is. ...


21 februari 2023

Toestanden, van 27 januari 1989, nr. 20, jg. 1

Waarom geen migrant als migrantencommissaris - Toekomst ABVV? - Mobutu en België - Wonderboy Carlo De Benedetti - Chemische wapens - Afrikanen in China - Derrida-deconstructie - Commerciële televisie VTM - Familiebedrijf Roemenië - Boehm over Kuhn - Zwijgplicht en openbaarheid van bestuur - Racisme-debat


19 februari 2023

2. Economische elites en heersende klasse

Ralph Miliband (1969): De staat in de kapitalistische maatschappij

In de marxistische theorie is de heersende klasse van het kapitalistisch systeem de klasse die de productiemiddelen bezit en controleert, en die door de economische macht die zij hieraan ontleent, de staat als middel gebruikt om haar heerschappij over de maatschappij uit te oefenen. Theoretici van de liberale democratie (en vaak eveneens van de sociaaldemocratie) betogen daarentegen dat het begrip ‘kapitalistische klasse’ geen werkelijke betekenis heeft, ...


10 februari 2023

Ralph Miliband (1969): De staat in de kapitalistische maatschappij

Meer dan ooit leeft de mens in de schaduw van de staat. Alles wat hij wil bereiken, als individu of als lid van een groep, hangt in de eerste plaats af van de steun en de goedkeuring van de staat. ...


31 januari 2023

Clara Zetkin (1903): Wat vrouwen aan Marx te danken hebben

... Marx heeft zich nooit “als zodanig” met de vrouwenkwestie beziggehouden. Toch schiep hij de meest onvervangbare en belangrijke wapens voor de strijd van de vrouwen voor het verkrijgen van al hun rechten. Zijn materialistische opvatting van de geschiedenis heeft ons geen kant en klare formules aangereikt voor de vrouwenkwestie, maar heeft wel iets veel belangrijkers gedaan: ...


31 januari 2023

Clara Zetkin (1889): Voor de bevrijding van vrouwen

Zij die op hun vaandels de bevrijding hebben afgekondigd van de mensheid, mogen niet de helft van die mensheid veroordelen tot politieke en sociale slavernij door economische afhankelijkheid.


31 januari 2023

Clara Zetkin (1919): Over Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

Rosa Luxemburg was een vrouw met een ontembare wil. Strenge zelfbeheersing bedwong de onstuimige vurigheid van haar temperament en verhulde die onder een uiterlijk gereserveerd en kalm gedrag. Zij was meesteres over zichzelf en in staat anderen te leiden. Haar delicate gevoeligheid moest worden afgeschermd van invloeden van buitenaf.


28 januari 2023

August Bebel (1910-1911): Uit mijn leven

Opstart van de autobiografie van August Bebel.
Het moet een beeld geven van de geschiedenis van de SPD. Ook van Marx, Engels, Lasalle, Wilhelm Liebknecht, de Gotha-discussie, enz.


23 januari 2023

Julian Marchlewski (Karski) (1921): Ter nagedachtenis aan Rosa Luxemburg en Leo Tyszka (Jogiches)

Door dit artikel op te dragen aan de nagedachtenis van de kameraden Luxemburg en Jogiches, breng ik hun namen niet alleen samen omdat zij hetzelfde lot deelden en beiden als martelaren stierven door toedoen van de huurlingen van de verraders van het Duitse socialisme, maar vooral omdat deze twee opmerkelijke activisten nauw verbonden waren door een dertigjarige vriendschap en gemeenschappelijk ideologisch werk. ...


18 januari 2023

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Vast kapitaal en de ontwikkeling van de productiekrachten van de samenleving

... Kapitaal dat zichzelf verbruikt in het productieproces, of vast kapitaal, is in emfatische zin een productiemiddel. In een ruimere betekenis is het gehele productieproces en elk van haar onderdelen, zoals de circulatie ...