Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!


7 december 2022

Friedrich Engels (1868): Over 'Het Kapitaal' van Karl Marx

Dit is een samenvatting van Het Kapitaal, deel I, geschreven door Engels in 1868. Na de publicatie van Het Kapitaal, begon Engels aan een uitgebreide samenvatting. ...


28 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

Stellingen over de transformatie van de democratie en de buitenparlementaire oppositie

De uitdrukking “parlementaire democratie” die doorgaans wordt gebezigd om de moderne burgerlijke staat aan te duiden, betekent een paradox, als men haar aan de werkelijke machtsverhoudingen in de staat en de werkelijke gezagsverhoudingen in de maatschappij meet. ...


22 november 2022

Toestanden, 13 januari 1989, nr. 18, jg. 1

Vlaamse progressieve pers - Wallerstein - Pretpark Limburg - Vlaams Blok - Yerna en Waals federalisme - André Gorz


21 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

De beveiliging van het systeem

Niet de rol van conservatieve (of restauratieve) partijen is centraal voor een involutie, noch de politiek van een conservatieve regeringsmeerderheid. Per slot van rekening is het hun maatschappelijke taak en hun wezenlijk belang democratische instellingen in autoritaire te veranderen. Doorslaggevend zijn de rol en het gedrag van die groepen en partijen, die deze instellingen tot een instrument van de strijd tegen het in stand houden van de overheersing kunnen maken. ...


19 november 2022

De Internationale, september 1988, nr. 28

Redactioneel - FNV / Solidarnosc - Vijftig jaar Vierde Internationale – Ernest Mandel - Witte en zwarte scholen - Jesse Jacksons regenboogpolitiek - Europa 1992; Europese verkiezingen - Nieuwe crisis in zicht - Geen problemen tussen CDA en CNV - Drie boeken over de Sovjet-Unie - De doodlopende autoweg - Wie was ... Leon Trotski


14 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

De representatie van de macht

... In de publieke opinie hoort men geregeld klagen, dat het volk “machteloos” staat tegenover de volksvertegenwoordiging, zoals de volksvertegenwoordiging tegenover het apparaat van de uitvoerende macht ...


13 november 2022

Ted Grant (1949): Tegen de theorie van staatskapitalisme – Een antwoord aan kameraad Cliff

... Ondanks het feit dat kameraad Cliff beweert dat de stalinistische bureaucratie een nieuwe klasse is, wordt er nergens in zijn stelling een echte analyse gemaakt of bewijs aangehaald wat betreft waarom en hoe zo’n klasse een kapitalistische klasse vormt, en niet een nieuw type klasse. ...


6 november 2022

De Internationale, juni 1988, nr. 27

Redactioneel - Breed front tegen Lubbers!
Links en de stadsdeelraden
Linkervleugel van de Perestrojka
Israel - Barsten in de loyateit
Spanje - Vrouwenbeweging radicaal en dynamisch
Zuid-Afrika - Welk antwoord op repressie Botha?
Nicaragua - 1 mei in Managua / Zwanenzang van de contra’s
Internationaal nieuws
Uit de rechtse pers - Veertig jaar vrij en verenigd
Wie was ... Louise Michel


3 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

De staat als vredestichter

... de politieke staat vormt het (volledig klassieke) juridische werktuig om de massa’s ver van de politieke besluitvorming te houden en de politieke machtsuitoefening aan min of meer gesloten groepen voor te behouden. ...


1 november 2022

Toestanden, 30 december 1989, nr. 17, jg. 1

Over Toestanden - artikels over revoluties – Wallerstein – Sandino – Frankrijk in revolutie?! – Zwarte revolutie - Iran – Wetenschappelijke revolutie – Nep-revolutie – Seksuele revolutie


30 oktober 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Meerwaardetheorieën en winst

De absolute verwarring van de economen ten aanzien van de ricardiaanse waardebepaling door middel van de arbeidstijd – gebaseerd op een fundamenteel gebrek in zijn eigen ontwikkeling – is bij de heer Ramsay zeer duidelijk. ...


29 oktober 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

Programma en techniek van de sociale vrede

... Pogingen om het conflict tussen de “command of labour” en de arbeiders in het kapitalistisch productiesysteem tot wederzijdse tevredenheid op te lossen, zijn al oud. Zij gingen uit van het juiste inzicht, dat een gespannen verhouding tussen leiding en arbeiders in een bedrijf nadelig is voor de arbeidsproductiviteit en ook de politieke en privéhouding buiten het bedrijf ongunstig beïnvloedt. ...


17 oktober 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2001, nr. 2, juni, jg. 35

Standpunt - De neoliberale welvaartsstaat en de globalisering
Het afwezige alternatief
“Het systeem kraakt ...” De politieke strijd, morgen
Sociaaldemocratie op de markt: gelijke korven voor iedereen? – Een gesprek met Frank Vandenbroucke over sociaal beleid en actieve welvaartsstaat
De Bologna-verklaring: Europese hogeronderwijsruimte of Europese hogeronderwijsmarkt?
De uitbreiding van de EU als uitdaging voor politieke verandering
De grenzen van de Unie
Poetins regionale hervormingen in het tijdperk van de globalisering
Politieke en veiligheidsaspecten van etniciteit. Het geval van de Zuidelijke Kaukasus
Van wie is de onderneming? Pleidooi voor een democratisch ondernemingsbestuur