Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FIL FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TR UR VI ZH – XL

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!HIER en HIER

Oneliner van de maand:
Rode zetel


    De religie is de verzuchting van het verdrukte schepsel,
    het gemoed van een harteloze wereld, zoals ze ook de geest van geestloze toestanden is.    
    Zij is het opium van het volk.


Bron: Karl Marx, Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie – Inleiding


25 maart 2024

Alexandra Kollontaj (1918): Het gezin en de communistische staat

Zal het gezin behouden blijven in de communistische staat? Zal het precies hetzelfde zijn als vandaag? Dit is een vraag die arbeidersvrouwen kwelt en die ook hun kameraden, de mannen, zorgen baart. ...


22 maart 2024

Stalin (1927) De trotskistische oppositie vroeger en nu

... Allereerst over de persoonlijke factor. Jullie hebben hier gehoord hoe ijverig de oppositionelen Stalin uitschelden, uit alle macht verguizen. Dat verbaast me niet, kameraden. ...


16 maart 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden — IV. DE VIJAND

Kennis van de tegenstander, van zijn hulpbronnen en zijn machtsmiddelen zowel als van zijn zwakheid, is een eerste eis van elke strijd. ...


16 maart 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden — V. Naschrift DE OORLOG

Het vorige werd in de eerste oorlogsjaren, in 1941-42 geschreven en in beperkte kring verspreid, als samenvatting van wat uit de voorafgaande tijden voor de arbeidersklasse aan lering te trekken was, als hulpmiddel in haar komende strijd ...


9 maart 2024

Recensie door Friedrich Engels (1859): Karl Marx, Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie

Op alle gebieden van de wetenschap hebben de Duitsers allang hun gelijkwaardigheid en op de meeste zelfs hun superioriteit tegenover de andere beschaafde naties bewezen. Slechts één wetenschap telde geen Duitse naam onder haar coryfeeën: de politieke economie. ...


9 maart 2024

Karl Marx (1858-1859): Brieven over de “Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie”

In de zomer en herfst van 1857 zette Marx de eerste opzet van zijn werk, dat “Het Kapitaal” zou worden, op papier. De hoofdpunten legde hij neer in verschillende brieven aan Engels en anderen, alsmede in het onvoltooide ontwerp van een ‘algemene inleiding’. Tijdens zijn verdere onderzoek heeft Marx zijn plan herhaaldelijk gewijzigd. ...


4 maart 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden — III. DE GEDACHTE

Elke maatschappelijke strijd is tegelijk een strijd van ideeën, van opvattingen en denkbeelden. Daarmee begint hij dan ook doorgaans. ...


2 maart 2024

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie – Derde hoofdstuk: Theorieën over circulatiemiddelen en geld

Zoals een algemene goudzucht volkeren en vorsten in de 16e en 17e eeuw, de kinderjaren van de moderne burgerlijke maatschappij, in overzeese kruistochten achter de gouden graal aanjoeg, zo ...


21 februari 2024

Jacob van Gelderen (onder het pseudoniem J. Fedder) (1913): Springvloed

Het wordt wel haast een gemeenplaats te zeggen, dat wij leven in een dure tijd. Geen economisch verschijnsel van internationale aard is dermate het onderwerp van publieke bespreking als de voortdurende stijging van de prijzen. Het grote aantal waren, ...


14 februari 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden — II. DE STRIJD

Tot nog toe is hier gesproken over de taak van de arbeidersklasse, zelf de productie onder haar leiding te nemen en deze te organiseren; en niet over de strijd om zover te komen. Om de strijd bewust en doelmatig te kunnen voeren is het nodig het doel klaar voor ogen te zien. ...


9 februari 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden

Dit boek is geschreven in de eerste oorlogsjaren 1941-42. De schrijver, die vele jaren de arbeidersbeweging oplettend heeft gevolgd en er zelf in deel nam, geeft hier een samenvatting van wat uit deze ervaringen is af te leiden omtrent de tegenwoordige en komende strijd van de arbeidersklasse voor haar bevrijding. ...


6 februari 2024

Anuradha Ghandy (2001): De volksoorlog heeft de schroom van de vrouwen van Dandakaranya aan diggelen geslagen!

Hoewel alle vrouwen in India onder feodale, kapitalistische, imperialistische en patriarchale onderdrukking staan, komt deze onderdrukking in verschillende vormen voor in verschillende gebieden, zowel in de steden als op het platteland. De vrouwen uit de arbeidersklasse en de middenklasse in stedelijke gebieden hebben een aantal specifieke problemen. ...


1 februari 2024

Fascisme, fundamentalisme en patriarchaat

Precies een jaar nadat het bloedbad in Gujarat begon, is het land nog steeds aan het bekomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen. De verwachte overwinning van Narendra Modi bij de parlementsverkiezingen heeft de positie van de fascistische krachten van de Hindutva [= Hindoenationalisme – MIA] verder versterkt, ...


26 januari 2024

August Bebel (1911): Uit mijn leven - Deel 2 - Van het verenigingscongres te Gotha tot aan de vooravond van de socialistenwet

... Na jaren van bittere onderlinge strijd stonden de voorheen vijandige broeders nu oog in oog in een gezamenlijk streven. Wie zal het verbazen dat ze elkaar niet meteen als broeders omhelsden, maar elkaar soms met argwaan bekeken? ...


16 mei 2023

Albert Einstein (1948): Brief aan de New York Times

Een van de meest verontrustende politieke verschijnselen van onze tijd is de opkomst van de “Freedom Party” (Tnuat Haherut) in de pas opgerichte staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale aantrekkingskracht sterk op de nazi- en fascistische partijen. Ze is voortgekomen uit de voormalige Irgun Zvai Leumi, een terroristische, rechtse, chauvinistische organisatie in Palestina. ...