Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

10 mei 2021

Mark Van Ryssen (1979): Strijd om een put

Een marxistische visie op de Sociale Zekerheid

Het belang van de sociale zekerheid is dus enorm. En toch heeft zij vrij weinig weerklank gevonden in de politieke economie, net zo min in de burgerlijke als in de marxistische.
Dat de grondleggers van het economisch denken, zoals Smith, Ricardo of Marx er weinig aandacht aan schonken ligt voor de hand: er bestond geen sociale zekerheid. Dat de hedendaagse economisten er slechts sporadisch aandacht aan besteden, wijst erop dat zij er in feite nauwelijks in geslaagd zijn de maatschappelijke veranderingen – en dat de sociale zekerheid daarbij hoort behoeft geen argumentatie – in hun theorie te integreren. ...


2 mei 2021

Joseph Dietzgen (1861): Zwart of wit

Tot onze meest wezenlijke staatsaangelegenheden behoort zonder enige twijfel het slavenvraagstuk. Om hierover te beslissen is het niet de pers, niet het denkend verstand, maar het actieve leven, de wetgeving of het slagveld aangewezen. Dat besluit hoort voorgelegd te worden aan het forum van de praktijk, niet aan dat van de theorie. De mening dat de levensvragen van een tijdperk slechts waarachtig gekend hoeven te worden om al spoedig rechtmatig tot een besluit te kunnen komen, stamt uit het geloof, dat de gedachte de wereld heeft geschapen. Het is dat fundamentele misverstand van het menselijk kenvermogen, zich met het idee op te zadelen, dat waarheid en recht het eerste zijn dat we a priori kennen en dat we onze feitelijke verhoudingen aan de hand daarvan kunnen ordenen. ...


27 april 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 3, september, jg. 34, 2000

Met de stad als inzet
Inzet en achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen
De slag om Antwerpen. Met bijdragen van Johan Bijttebier, Lode Hancké, Patrick Janssens, Luc Lamote, Ludo Loose, Peter Veltmans
Doek over Doel
Nieuw flinks was niet slinks en zeker niet links
De neoliberalisering van de Amerikaanse democratische partij, Thomas Rochon en Ravi Roy
Uitbuiting, uitstoting en verrijking. Volstaat Marx' verklaring van de accumulatie?
Toen het einde van de geschiedenis afgekondigd werd ... Over Lucien Goldman
Van referent naar argument en terug: de radicale cultuurkritiek van Ben Watson


25 april 2021

T. W. (1968): Boekbespreking De accumulatietheorie

... van Santen is zeker geen slaafse volgeling van Marx. Hij zegt echter een “immanente” kritiek te leveren, d.w.z. een kritiek die “berust op een identificatie van de criticus met de gekritiseerde en dus op een beoordeling van de gekritiseerde aan de hand van zijn eigen maatstaven”. Of van Santen hierin geslaagd is willen we graag aan de lezer overlaten. ...


25 april 2021

M. Pablo (1968): Zelfbeheer als actie-leuze

Men heeft nog nooit in [een] kapitalistisch land zoveel over zelfbeheer gesproken als nu in Frankrijk. Binnen enkele weken is de idee van het zelfbeheer in de meest verschillende kringen, tot en met die van de regering, die in de persoon van de Gaulle nu de advocaat van de deelneming[1] is, doorgedrongen. ...


25 april 2021

G. van der Sluis (1968): Praag en de linkse kritiek

De bezetting van Tsjecho-Slowakije door troepen van vijf Warschaupactlanden heeft ook in de Nederlandse linkse beweging de nodige verwarring gezaaid. Weliswaar hebben bijna alle linkse groepen en partijen de vooral door Ulbricht en Brezjnev verdedigde contrarevolutie veroordeeld – de motiveringen zijn zeer verschillend en vaak zelfs tegenstrijdig. ...


20 april 2021

Toestanden, 14 oktober 1988, nr. 5, jg. 1

No Pinochet! — Agalev ging vooruit, peiling naar de diepten van het groene succes — Het Koerdische probleem: onaangeroerd — Het “Nato Science Committee” — Media-essay: het onderwerp ... Toestanden — SP, PS en Georges Debunne — Stripfestival Durbuy — Daniel Bell “The end of ideology” — België republiek: Julien Lahaut

19 april 2021

Leon Trotski (1932): Nader tot de Proletariërs van de Gekleurde Rassen

Ik heb een afschrift ontvangen van de brief van 26 april 1932, verzonden door een organisatie van zwarte kameraden uit Johannesburg. Deze brief is, naar ik meen, van grote symptomatische betekenis. De Linkse Oppositie (bolsjewiek-leninisten) kan en moet het vaandel worden voor de meest onderdrukte delen van het wereldproletariaat, en dus in de allereerste plaats voor de zwarte arbeiders. ...


16 april 2021

Leon Trotski (1926): Ter nagedachtenis aan Sergej Jesenin

We zijn Jesenin kwijt, die goede dichter, zo oprecht en zo heerlijk fris. Hij is heengegaan, uit eigen beweging, afscheid nemend, in zijn eigen bloed, van een onbekende vriend – misschien van ons allen. ...


11 april 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 1, maart, jg. 34, 2000

De derde weg?
De actieve welvaartsstaat als paarse synthese
“In de zelfbeperking toont zich de meester” Een gesprek met Dirk Geldof
Uitsluiting – insluiting: de grenzen van een paradigma
De Derde Weg als concept van een nieuw denken in de DDR in de jaren ’80
Hoe moet Kroatië verder na Tudjmann
De Tobin-taks: illusies en prioriteiten
Hoe globaal is globalisering?
Een ondeskundige lezing van de 11 thesen over Feuerbach


9 april 2021

Toestanden, 7 oktober 1988, nr. 4, jg. 1

Met o.a.:
Stemmen: Hoe werden de bolletjes in ’82 rood gemaakt? Wat gebeurde ér met onze bolletjes de voorbije zes jaar? — De BRT-radionieuwsdienst — De lezersrubriek ...


8 april 2021

De Internationale

nr. 3, april(?), jg. 11, 1968

O.a: Destalinisatie - China - guerrlilla - PSP


8 april 2021

Ernest Mandel (met het pseudoniem Ernest Germain), 1958: Sociologie van de Amerikaanse bezittende klasse

Het begrip klasse is het basisbegrip van de marxistische sociologie. Het begrip klasse-ideologie dat daaruit voortvloeit is een andere hoeksteen van deze sociologie. In de enorme hoeveelheid werken van Marx, Engels en hun voornaamste discipelen zijn deze begrippen echter slechts fragmentarisch geanalyseerd. ...


1 april 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 3, december, jg. 31, 1997

Consensus als links perspectief? - Het Verdrag van Leuven versus Poldermodel - De vakbeweging uitgedaagd - De Witte Mars - Verklaring van Europese economisten - Een alternatief project voor Europa - Revolutie in Congo? - Kolonisatie van Palestijnse steden - Rechtvaardigheid? - Het VMT zelf - Debat 25 jaar VOK


31 maart 2021

Natalia Sedova Trotski (1951): Afscheid van de Vierde Internationale

... De redenen voor deze laatste handeling van mijn kant zijn bij de meesten van u bekend. Ik herhaal ze hier in het kort voor degenen die ze niet kennen, waarbij ik alleen inga op onze fundamentele meningsverschillen en niet op de meningsverschillen over kwesties van dagelijks beleid die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien. ...