Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

7 november 2020

Dialectiek van de Natuur

Friedrich Engels, 1873-1886

Naar aanleiding van 200 jaar Friedrich Engels, het 147 jaar jonge boek. Eerste vertaling in het Nederlands (in opbouw) ...


3 november 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 1, maart, jg. 32, 1998

Redactioneel, Vergadertechniek?
Wat voor politiehervorming: een groene visie op blauw
Sociale activering: worden de slachtoffers schuldigen?
Allochtone jongeren en de pijnpunten van het beleid
De prijs van paars – De parlementsverkiezingen in Nederland, André Mommen
Het overlijden van Deng Xiaoping en het vijftiende partijcongres: verandering en continuïteit in de Chinese politiek
Gezocht: een communistische zweeppartij!
De crisis in Zuidoost-Azië
Sociaaldemocratie of reëel-kritisch communisme
De actualiteit van Sartre’s denken
Bibliografische aantekening bij “Klassenstrijd” (Leo Michielsen, 1939)
Klassenstrijd


27 oktober 2020

De Arabische wereld na de oorlog

G. Barendrecht, 1967

De Israëlische militaire overwinning op de omringende Arabische landen is de laatste succesvolle agressie in een lange reeks van contrarevolutionaire initiatieven, in de afgelopen periode dat het imperialisme in de opmars was en nog is: ...


26 oktober 2020

Wij staan achter Black Power

G. Barendregt, 1967

Oom Tom is dood. Overleden in het vuur van de burgeroorlog in Newark, Detroit en talloze andere steden. Daar stond een nieuwe neger op: strijdbaar, trots, bevrijd uit de greep van de dominees, de advocaatjes van de NAACP (Nationale Vereniging voor de Vooruitgang van Gekleurden) en de blanke paternalistische “weldoeners” in en buiten het staatsapparaat, ...


25 oktober 2020

Vlaamse volkskracht. Een vorm van biopolitiek

Een archeologische bijdrage aan de studie van de Vlaamse ideologie

Alain Meynen, 1991

... Onder de ‘Vlaamse ideologie’ kan een geheel van praktijken en mechanismen begrepen worden via dewelke een bijzondere fractie van de Belgische heersende klasse – een fractie die steunt op breuken binnen de natiestatelijke ruimte – zich opwerpt als de belangenbehartigster van een gans volk, i.c. van het ganse ‘Vlaamse volk’ ...


22 oktober 2020

Is het kapitalisme hersteld in Joegoslavië?

Dubois, 1967

Mao en zijn vrienden beweren reeds lange tijd dat Joegoslavië een kapitalistisch land is. Deze bewering die op geen enkel feit steunt vloeit uitsluitend voort uit de haat die stalinistische bureaucraten in het algemeen hebben tegen communistische partijen en arbeidersstaten die met het stalinisme hebben gebroken en zich op weg bevinden naar een herstel van de leninistische principes betreffende de arbeidersdemocratie. Stalin brak destijds met Joegoslavië om precies dezelfde reden. ...


21 oktober 2020

Havana en de nieuwe Internationale – meer Vietnams!

Henk Vos, 1967

Na enige jaren van betrekkelijke stilstand is de Latijns-Amerikaanse revolutie weer duidelijk in opmars. Berichten over de guerrilla’s in Venezuela, Bolivia, Columbia, Peru, Guatemala en Brazilië zijn de laatste maanden aanzienlijk talrijker geworden, deze hernieuwde revolutionaire activiteit is voor een groot deel het gevolg van een sterke nieuwe impuls van de Cubaanse revolutie aan de wereldrevolutie in het algemeen ...


20 oktober 2020

Congo. De neokoloniale roof op grondstoffen

Georges Vereeken, 1967

Als wij uitgaan van het akkoord dat werd bereikt bij de “congolisatie” van de Union Minière door de regering van Mobutu, van de vage, zeer vage verklaring van de minister van buitenlandse zaken, Bomboko en de artikelen van de belangrijkste persorganen die in dienst van de Union Minière staan, de “Soir” en “Le Libre Belgique”, zouden wij tot de opvatting komen, dat deze “congolisatie” een mislukking was. ...


11 oktober 2020

Het Arabisch – Israëlisch conflict

G. Barendrecht, 1967

Het conflict tussen Israël en de Arabische staten draagt een permanent karakter. De gewapende uitbarsting van juni 1967 heeft de superioriteit van het Israëlische leger getoond, maar geen einde gemaakt aan de oorzaak van de tegenstellingen. Daarom is het noodzakelijk nader in te gaan op de reeds jaren geleden ontwikkelde positie van de revolutionaire marxisten tegenover het vraagstuk Israël in de Arabische wereld. Wij hebben in het verleden gesteld dat de oplossing van dit vraagstuk alleen vanuit een ...


8 oktober 2020

Twee werelden – Vier continenten

Dubois, 1967

De ene wereld waar wij onze aandacht aan willen schenken is die welke te vinden is in het onlangs gepubliceerde artikel van Che Guevara waarin hij zich bezighoudt met de strijd van de volken op het Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse continent. ...


8 oktober 2020

Steun de bevrijdingsfronten – Ontwikkelingshulp is liefdadigheid

Hans Metz, 1967

Het grote verschil tussen de rijke en arme landen vormt het belangrijkste probleem van dit ogenblik. Een onhoudbare situatie, vooral als men weet dat, ondanks alle frasen over de noodzakelijkheid van ontwikkelingshulp, het verschil tussen rijk en arm steeds groter wordt. ...


8 oktober 2020

Ben Bella 2 jaar gevangen

Michel Pablo, 1967

Op 19 juni zal het twee jaar geleden zijn dat een contrarevolutionaire staatsgreep een einde maakte aan het door Ahmed Ben Bella geleide bewind. Hij is dan twee jaar door de militaire samenzweerders van zijn vrijheid beroofd zonder dat een onderzoek in een proces tegen hem is begonnen en zonder dat hij zich heeft kunnen verzekeren van de steun van door hem zelf uitgekozen advocaten. Dat proces evenwel zal, zoals Boumédienne in zijn verklaring van 19 juni plechtig heeft verklaard, Ahmed Ben Bella beschuldigen van “hoogverraad”! ...


8 oktober 2020

Verdedig de rechten der arbeiders

H. Rubens, 1967

“Behoort het stelsel van evenredige vertegenwoordiging te worden behouden, of moeten wij tot de een of andere vorm van meerderheidsstelsel terugkeren? Er zijn – in welhaast alle partijen – personen, die de laatste mening zijn toegedaan. De vraag is belangrijk en dient dus behoorlijk te worden onderzocht.”
Deze regels werden geschreven niet in 1967 maar in ... 1935 en wel in: ...


6 oktober 2020

De CIA en de vakbeweging in Europa

R., 1967

In de eerste week van mei heeft Thomas Braden die van 1951 tot 1954 hoofd van de internationale afdeling van de Amerikaanse inlichtingen dienst (CIA) was, een artikel geschreven getiteld: “Ik ben blij dat de CIA immoreel is”. In dit artikel heeft Braden onthullingen gedaan over de rol van de CIA in de Europese vakbeweging, in het bijzonder in die van Frankrijk en Italië. ...


27 september 2020

Spanje: Arbeiderscomités

S.P., 1967

Opgesloten in de officiële verticaal georganiseerde vakbonden, en gedwongen om daar te co-existeren met de ondernemers, hebben de Spaanse arbeiders geen officiële verdedigingsorganisaties. Om voor hun rechten op te komen hebben zij enkele jaren geleden spontaan in embryonale vorm ingesteld wat later de arbeiderscomités zouden worden. ...


27 september 2020

Het fatale jaar 1939

H. Rubens, 1967

... Doel van de Groot is aan te tonen dat de CPN of beter gezegd hijzelf in die tijd een van de Sovjetleiders onafhankelijke politiek voerde. In zekere zin moeten wij beamen dat de Groot gelijk heeft. ...


26 september 2020

Marxistische economie

Theo Wiering, 1967

... In de ontwikkelde warenvorm wordt niet meer een toevallige ruilverhouding uitgedrukt, maar de ruilverhouding van de schoenen tegenover alle andere waren. ...


24 september 2020

Tanzania: ontwikkeling naar links,

D. Anderson, 1967

Op de verklaring van President Julius Nyerere te Arusha in Noord-Tanzania vlak bij de Keniaanse grens, op 5 februari, volgde prompt de nationalisatie van de banken, de verzekeringsmaatschappijen, de in- en exporthandel en 8 meelfabrieken, terwijl 6 andere ondernemingen onder staatscontrole kwamen te staan met een staatsaandeel van 60 % in het kapitaal. ...