Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

1 maart 2021

F.v.C. (1967): Ernest Mandel over de vakbeweging

In “De Internationale” van oktober gaat T.W. dus waarschijnlijk kameraad Wiering in op een artikel van kameraad Mandel over de vakbeweging. Waarschijnlijk is het aanpakken van deze polemiek te wijten aan twee feiten:
1) omdat het artikel verschenen was in De Groene, zodat het standpunt van Mandel ter inzage is gekomen van een niet onbelangrijk aantal Nederlandse lezers.
2) omdat “De Internationale”, als blad van de afgescheurde “revolutionair-marxistische” tendens van de IVe Internationale, een publiek tracht te vinden in België en daar gedeeltelijk in lukt, wat zeer verheugend is. ...

28 februari 2021

Toestanden, 16 september 1988, nr. 1, jg. 1

Met o.a.:
CVP-congres - 5 jaar na de staking van de openbare diensten - "Gastvrij Antwerpen" - de Generale Maatschappij - culturele eigenheid in Zuid-Korea - Europese richtlijnen voor de vrouw - de Kundera-verfilming - en de omroepreclame - "Dossier" is gewijd aan Tibet als Chinese kolonie - In "Kroniek" leest u bijvoorbeeld: - een reportage over het fascistencongres in Kortrijk - een standpunt over leesgeld - "Kunst maakt school" - een brief uit Wallonië over de nieuwe coöperaties - en de wetenschappelijke rubriek. In "Debat" tenslotte: - een gesprek met Louis Tobback - tribunes van Jos Geysels, Agalev, John Goubin en Koen Raes, Masereelfonds - en columns van Fernand Auwera en Paul Koeck ...

27 februari 2021

Michel Pablo (1967-1968): Tegen de Griekse dictatuur

Mijn vreugde is groot u te kunnen toespreken, al is het dan van verre. Bijzondere banden die ontstaan zijn in een niet zo ver verwijderd verleden verbinden mij met uw land, met zijn arbeiders en zijn jeugd. Ik betreur het dat de toestemming mij niet is verleend om vanavond bij u te zijn, om u toe te spreken over Griekenland, mijn vaderland, dat lijdt en strijdt tegen de beestachtige dictatuur van de militaire putschisten van 21 april 1967. ...

27 februari 2021

Stefanos Elyros (1967-1968): De voorgeschiedenis

Ik zal proberen zonder omhaal en subjectiviteit te verklaren waarom op 20 en 21 april 1967 het Griekse volk zo weinig van zijn traditionele verzet en moed heeft opgebracht toen het dictatoriale regime zich bij overrompeling opdrong. ...

24 februari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 15: Mechanica en Astronomie

Voorbeeld van de noodzaak van dialectisch denken en van niet-vaste categorieën en verhoudingen in de natuur: de valwet, die reeds na enkele minuten val onjuist wordt, omdat de straal van de aarde dan niet meer foutloos kan worden vastgesteld. ...


19 februari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 14: Wiskunde

De zogenaamde wiskundige axioma’s zijn de weinige definities die de wiskunde voor haar resultaten nodig heeft. Wiskunde is de wetenschap der grootheden; zij gaat uit van het begrip grootheid. Ze definieert ze gebrekkig en voegt dan de andere elementaire bepalingen van de grootheid, die niet in de definitie voorkomen, extern toe als axioma’s, waar ze dan als onbewezen en natuurlijk ook mathematisch onbewijsbaar verschijnen. ...


17 februari 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 2, juni, jg. 33, 1999

Redactioneel, Impasse
De CVP als gezinspartij. De welvaartsstaat in de kering?
Vermogensbelasting: monster van Loch Ness?
Waarom ik koos voor de VU&ID in plaats van voor de SP?
Van Emu tot werknemersparadijs?
Kosovo. De onvermijdelijke oorlog?
Régis Debray: Revolutie in de revolutie?
Gorz: de utopie van het mogelijke
Bert Van Hoorick was dan toch niet de eerste. De KPB en de repressie


10 februari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 13: Bewegingsvormen van de materie. Classificatie van de wetenschappen

Causa finalis [doeloorzaak – in de Duitse editie: laatste oorzaak] – materie en de inherente beweging. Deze materie is geen abstractie. Reeds in de zon zijn de verschillende substanties uiteengevallen en niet te onderscheiden in hun effect. Maar in de gasvormige bol van de nevel worden alle substanties, hoewel afzonderlijk aanwezig, versmolten tot zuivere materie als zodanig, slechts handelend als materie, niet volgens hun specifieke eigenschappen. ...


5 februari 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 4, december, jg. 32, 1998

Redactioneel, Veiligheidsbeleid
De sirene van het neokeyniaanse stimuleringsbeleid
Arbeidsherverdeling als element in de ideologie van de solidariteit
Tussenkomsten van rechtbanken in collectieve arbeidsconflicten. Waait er een nieuwe wind binnen rechtbanken? De gevallen Forges de Clabecq en Renault Industries Belgium
De anatomie van de politieke en economische crisis in Rusland
Economische groei, technologische werkloosheid en toenemende inkomensongelijkheid
Charles Taylors multiculturalisme. Of hoe naïviteit soms de wereld kan redden
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt. Een tegenbetoog (dl. 2)
Communisme en utopie
Mode en confectie in tijden van polarisatie: kanttekeningen bij de Westerse consumptie na 1945


4 februari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 12: Dialectiek

Dialectiek, de zogenaamde objectieve dialectiek, heerst in de hele natuur, en de zogenaamde subjectieve dialectiek, het dialectisch denken, is een reflectie van de beweging in de tegenstellingen die overal in de natuur aanwezig zijn en die door hun voortdurende conflict en uiteindelijke opgaan in elkaar, of in hogere vormen, het eigenlijke leven van de natuur bepaalt. Aantrekking en afstoting. ...


17 januari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 11: Natuurwetenschap en filosofie

Twee filosofische richtingen, de metafysische met vaste categorieën, de dialectische (Aristoteles en vooral Hegel) met vloeiende categorieën; het bewijs dat deze vaste tegenstellingen van grond en gevolg, oorzaak en effect, identiteit en verschil, schijn en essentie, onhoudbaar zijn, dat de analyse laat zien dat de ene pool al in nuce [in een notendop] aanwezig is in de andere, dat op een bepaald punt de ene pool omslaat in de andere en dat heel de logica zich alleen maar ontwikkelt vanuit deze voortschrijdende tegenstellingen. ...


13 januari 2021

Leon Trotski (1929): De Permanente Revolutie

De vraag naar theorie in de partij onder de leiding van het rechtse-centristische blok is de afgelopen zes opeenvolgende jaren beantwoord met antitrotskisme, het enige beschikbare product dat in ongelimiteerde hoeveelheden gratis en voor niks wordt aangeboden. Stalin ging zich voor het eerst met theorie bemoeien in 1924, met zijn onsterfelijke geschriften tegen de permanente revolutie. Zelfs Molotov werd in dat kader tot ‘leider’ omgedoopt. De vervalsingmachine draait op volle toeren. ...


12 januari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 10: Wetenschapsgeschiedenis

De opeenvolgende ontwikkelingen van de afzonderlijke takken van de natuurwetenschappen moeten worden bestudeerd. In de eerste plaats de astronomie, die, al was het maar vanwege de seizoenen, absoluut onmisbaar was voor herders en boeren. Astronomie kan zich alleen ontwikkelen met behulp van wiskunde. Dit is dus ook gebeurd. – Verder ontstond op een bepaald moment in de landbouw en in bepaalde regio’s (waterwerken voor irrigatie in Egypte), en vooral bij het ontstaan van de steden, grote bouwsels en de ontwikkeling van ambachtelijke werktuigkunde. ...


1 januari 2021

Joost Kircz, Het belang van Friedrich Engels voor een hedendaagse materialistische epistemologie

Toelichting en inleiding op het boek van Friedrich Engels: Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Een herdenking van een held als Friedrich Engels zou meer moeten zijn dan een terugblik op al zijn woorden en daden. Er zijn veel biografieën geschreven, zowel hagiografisch als haatdragend. Helaas zijn beide literaire genres van beperkte waarde als we de verdiensten van Engels aan de orde willen stellen om ons, hier en nu, te stimuleren een hedendaagse materialistische epistemologie te ontwikkelen, zonder de halfgodsdienstige ondertoon die tijdens de stalinistische cultus kon worden waargenomen. ...


27 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 9: Natuuronderzoek naar de geestenwereld

Het is een oude stelling van de dialectiek, overgegaan in het volksbewustzijn, dat de uitersten elkaar raken. Bijgevolg zullen we nauwelijks dolen als we zoeken naar extreme gradaties van fantasie, lichtgelovigheid en bijgeloof, niet in de wetenschappelijke richting die, net als de Duitse natuurfilosofie, de objectieve wereld in het kader van het subjectieve denken probeerde dwingend in te perken, maar eerder in het tegenovergestelde, die, vertrouwend op louter ervaring, het denken met soevereine minachting behandelt en werkelijk tot het uiterste is gegaan in onnadenkendheid. ...


27 december 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 3, september, jg. 32, 1998

Redactioneel, Welk Brussel?
Na tien jaar rooms-rood de zondvloed?
Beter nieuwe arbeidsplaatsen scheppen dan de bestaande te verdelen
Brussel. In het oog, in het hart?
Brussel-Wallonië: ’t kan verkeren
Overleven in de grootstad Brussel
Zero tolerance in Lokeren
Zuid-Afrika. Revolutie of reformisme
Pijlers voor een zinvol ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
Centraal-Afrika, de pers en de revisionisten
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt en een tegenbetoog (dl. 1)
De inslag van de “publish or perish” boemerang
Over zondaars en rechtschapenen in het geschiedenisbedrijf


22 december 2020

André Henry (1977): Strijdsyndicalisme en revolutionaire partij

Sinds tientallen jaren worden de fundamentele belangen van de arbeidersklasse verraden door de reformistische politiek van de traditionele organisaties van de arbeidersbeweging. Om een bres te slaan in het kapitalistische bouwwerk, en op te stappen naar het socialisme, moet de revolutionaire en bewuste voorhoede die arbeidersbeweging buiten de platgetreden paden van het reformisme leiden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zij zich structureert, en dat ze haar actie coördineert in een geest van eenheid, en dat vooral in de dagelijkse vakbondsactie. ...


16 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 8: De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens

Arbeid is de bron van alle rijkdom, beweren de politieke economen. Dit voorziet het — naast de natuur — van het materiaal dat het omzet in rijkdom. Maar het is ook oneindig veel meer dan dat. Het is de voornaamste basisvoorwaarde van alle menselijke bestaan, zodat we in zekere zin kunnen zeggen: arbeid deed de mens ontstaan. ...


16 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 7: Getijdenwrijving. Kant en Thomson–Tait

In 1754 gaf Kant voor het eerst aan dat de rotatie van de Aarde werd vertraagd door de getijdenwrijving en dat dit pas voltooid zou zijn, ...


14 december 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 2, juni, jg. 32, 1998

Redactioneel, 150 jaar Communistisch Manifest
De Generale is niet meer
Stakingsrecht begin van het einde? Rechtbank en staking: water en vuur
New Labour na achttien jaar Thatcherdominantie
De moeder van alle verzorgingsstaten – op sterven na dood?
De financiële crisis in Zuidoost- en Oost-Azië
Het stalinistisch label: antwoord aan Alain Meynen
Omtrent geschiedenis, ideologie en de theorie van het “staatsmonopoliekapitalisme”. Een antwoord aan Jos Wolles
Zygmunt Bauman of de kritiek van het moderne tuinieren
De (on)mogelijkheid van mediakritiek in een gemediatiseerde werkelijkheid
Een kritische ethiek van de inhoud. De Manuscripten van 1844
Over uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder papieren


11 december 2020

Ernest Mandel (1966): De vakbeweging moet weer klassestrijdbaar worden

Enige jaren geleden schreven we dat de vakbeweging in alle West-Europese landen bedreigd werd door een “inkomenspolitiek”. Nederland en Zweden hadden het voorbeeld gegeven. Het leek ons dat dit voorbeeld in andere landen zou worden nagevolgd. De sindsdien opgetreden ontwikkelingen in Italië, Groot-Brittannië en België hebben onze voorspelling bevestigd; in ...


7 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 6: Elektriciteit

Net als warmte, maar op een andere manier, is elektriciteit overal. Er is bijna geen verandering op Aarde, zonder dat er elektrische fenomenen worden gedetecteerd. ...


5 december 2020

G. Van der Sluis (1967): Stalin in de jaren dertig (1) Opmars van het nazisme

Een groot aantal boeken is de laatste jaren verschenen over de Tweede Wereldoorlog. Ook de kranten, de radio en de TV blijven hieraan grote aandacht schenken.
Minder spectaculair misschien, maar politiek belangrijker is de periode die aan deze oorlog voorafging – of beter: tot aan 22 juni 1941, toen de nazi-horden de Sovjet-Unie binnenvielen. ...