Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

30 september 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2002, nr. 1, maart, jg. 36

Standpunt - Europa na de Top van Laken
De democratische revolutie van bovenaf?
De val van Sabena: een poging tot een verklaring
Reacties op André Mommens “Het Groene populisme van Agalev”
Na Porto Alegre: van ‘antiglobalisering’ naar antikapitalistische totaalkritiek en herovering van de publieke ruimte?
Porto Alegre II: Oproep van sociale bewegingen: Verzet tegen neoliberalisme, oorlog en militarisme: Voor vrede en sociale rechtvaardigheid
Neoliberalisme en antiglobaliseringsbeweging in Canada: de transformatie van de jaren negentig
Beslissende verkiezingen in Frankrijk
Negen antikapitalistische stellingen
De mondiale controlemaatschappij
Het nieuwe racisme
Kapitalisme, socialisme en de belangrijkste drijfveren in de mens
Serge Mallet: LA NOUVELLE CLASSE OUVRIÈRE


23 september 2022

Dany Jacobs en Joop Roebroek (1983): Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen en Nederland

... Het boek is bedoeld en zou gelezen moeten worden als het begin en niet als het besluit van een discussie, die eigenlijk reeds lang gevoerd had moeten worden, wars van alles wensdenken en sektarische polemieken ...


31 augustus 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2002, nr. 2, juni, jg. 36

SHARON EN HET ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT
DE KEERZIJDE VAN EEN PAARS PARADIJS IN NEDERLAND. OP ZOEK NAAR DE WORTELS VAN DE ONVREDE
FORTUYN EN DE PAARSE SCHONE SCHIJN. ENKELE LESSEN VOOR VLAANDEREN
11 JULI: FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP: NIEUWE WIJN IN OUDE ZAKKEN
KERNENERGIE, EEN TECHNOLOGIE UIT DE VORIGE EEUW
POLITIEKE VERANDERING IN EEN GLOBALISERENDE WERELD
ZIMBABWE NA DE VERKIEZINGEN
OVER CLICHÉS, OPPERVLAKKIGE LECTUUR EN LIMBURGSE MIJNWERKERS
OVER CLICHÉS EN ANDERE OPPERVLAKKIGHEDEN
IN MEMORIAM PIERRE BOURDIEU
DE NIEUWE PLANETAIRE VULGAAT
HET HETERODOXE MARXISME VAN PIERRE BOURDIEU
STRIJDEN OM SUBJECTEN. FOUCAULTS 'BEKERING' TOT DE SUBJECTFILOSOFIE?
MURRAY BOOKCHIN EN HET ANARCHISME NA DE SCHAARSTE
ANARCHISME IN HET TIJDPERK NA DE SCHAARSTE
OVER HET STATUUT VAN DE MORAAL IN HET MARXISME
SCHAARSTE, VRIJHEID EN GEWELD


28 augustus 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

De circulatie van kapitaal

... Wat we nu moeten bekijken is de kringloop of de omloop van het kapitaal. Oorspronkelijk leek de productie buiten de circulatie te liggen, en de circulatie buiten de productie. De kringloop van het kapitaal – de circulatie als circulatie van het kapitaal – omvat beide momenten ...


24 augustus 2022

Joseph Hansen (1972): Nixons onderhandelingen

Om een vergelijkbaar punt te vinden op het gebied van cynische internationale politiek voor de topconferentie van Nixon en Brezjnev van 22 tot 29 mei, moet men teruggaan tot de vooravond van de 2e wereldoorlog, toen Stalin zijn pact met Hitler sloot en er prat op ging dat het een historische bijdrage voor de vrede was. ...


24 augustus 2022

Redactie (1972): Conferentie

Voorbereid door een aantal discussiebijeenkomsten onder leiding van een vertegenwoordiger van het Internationaal Executief Comité van het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale, vond op 1-2 juli jl. een conferentie van de sectie plaats. ...


24 augustus 2022

Redactie (1972): De variaties in de Nederlandse bourgeoisie

De Nederlandse bourgeoisie is traditioneel een handeldrijvende bourgeoisie. De industriële ontwikkeling heeft zich hier veel later ingezet dan in de omringende kapitalistische landen. ...


11 augustus 2022

Redactie (1972): Conferentie van de Nederlandse sectie

Op 8 en 9 april vond een conferentie plaats van de Nederlandse sectie van de IVe Internationale (Revolutionair-Marxistische tendens). Op de agenda stond een discussie over de verschillen tussen de Revolutionair-Marxistische tendens en het Verenigd Secretariaat. ...


8 augustus 2022

Redactie (1972): Sneevliet viel - het revolutionair marxisme leeft!

Op 13 april 1942 werd praktisch de gehele leiding van de illegale revolutionaire beweging in Nederland, het Marx-Lenin-Luxemburg Front, te Amersfoort gefusilleerd door de fascistische bezettingsmacht. ...


31 juli 2022

Toestanden, 23 december 1988, nr. 15, jg. 1

Blunderboek – Openbare Diensten en vakbonden – Feminisering – De Generale – Sinn Fein – Spanje staakt – Journalisten-examen – Niet-openbare radio – Dossier Europa – VSA-Israël – Plaats voor God? – Zwaarlijvigheid – Hans Achterhuis


30 juli 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

Voorkapitalistische maatschappijvormen

Wanneer vrije arbeid en de ruil van deze vrije arbeid tegen geld, om het geld te reproduceren en te valoriseren, om niet met de gebruikswaarde geld te consumeren voor het genot, maar geld te gebruiken als gebruikswaarde, de voorwaarde is van de loonarbeid en een van de historische voorwaarden van het kapitaal, dan is de scheiding van de vrije arbeid van de objectieve voorwaarden voor zijn verwezenlijking – de arbeidsmiddelen en het arbeidsmateriaal – een andere voorwaarde. ...


27 juli 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 4, december, jg. 38

Standpunt - De imperiale politiek van Bush
In memoriam Antoon Roosens – Een inleiding tot een huldebundel
Ludo Abicht, Roger Bourgeois, Bernard Desmet, Paul Eyben en Alain Meynen: Politieke mijlpalen in het leven van Antoon Roosens
Toon Roosens en de poging tot links-radicale frontvorming in de jaren zestig
Convergenties en divergenties met Antoon Roosens. Een nabeschouwing bij vele dialogen
De blinde vlek van links
Het marxisme van Antoon Roosens
De Vlaamse kwestie, 25 jaar later
Roel Jacobs en Eric Corijn: Antoon Roosens over Brussel en Vlaanderen. Een kritische tweespraak
Kritiek van een Vlaams standpunt over Wallonië
Actualiteit van Gramsci: Alleen de waarheid is revolutionair
Vrijspraak voor Antoon Roosens
De sociale politiek van Rood-Groen in Duitsland
Wat als de olie niet meer in dollars wordt gefactureerd?
Gebrek aan voedsel of gebrek aan morele verbeelding? Voorbij economisme en sciëntisme in het oplossen van de honger in de wereld
Boeken: Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof, Dieter Lesage: Populisme (Pieter Saey) - Roland Willemyns en Wim Daniels (red): Het Verhaal van het Vlaams. (Jan Debrouwere)


19 juli 2022

Boekbespreking: Lenins laatste strijd

De ontwikkeling van de arbeidersstaten en daarmee het probleem van de economische ontwikkeling van kapitalisme naar socialisme vormt thans een onderwerp van discussie. En juist nu er na de Tweede Wereldoorlog, naast de Sovjet-Unie een reeks andere arbeidersstaten ontstaan zijn trekken de problemen rond de economische ontwikkeling van Rusland, ...


19 juli 2022

PL: een stap naar een revolutionaire partij

Toen de PSP in 1958 werd opgericht was dat een positieve politieke gebeurtenis, hoe zwak socialistisch gezien de opzet ook was. ...


4 juli 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

Het boek is nu geheel online.

“Dit werk vindt zijn oorsprong in de voorbereiding van een bronnenpublicatie over de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV 1914-1920), de voorloper van de Indonesische Kommunistische Partij. Het onderzoek begon bij de bewerking van het Indonesische gedeelte van het Sneevliet-archief. Het werd voortgezet in de koloniale archieven ...”


28 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 3, september, jg. 38

Standpunt - Het Blok en het einde van Paars
Back to basics. Het Vlaams Blok: schoppen naar beneden
Het Vlaams stedenbeleid: wat was en er komt nog iets
Het eerste jaar van de regering-Lula: de angst heeft de hoop overwonnen
Giorgio Agambens onaffe filosofische bouwwerk
De onontkoombare ineenstorting van het kapitalisme. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, deel 3
De explosie van de klassenstrijd: van neoliberalisme naar postmodern socialisme
De hogere maar niet hoogste waarheid van het liberalisme. Een Nederlands voorbeeld
In memoriam Frans Buyens (1924-2004): stamvader van de Belgische sociale cinema werd 80
Het verleden ensceneren. Over hoe het culturele erfgoed in Vlaanderen aan de man wordt gebracht
Boeken: Geert Van Goethem, De internationale van Amsterdam. De wereld van het internationaal Vakverbond (IVV) 1913-1945 (André Mommen) - Bambi Ceuppens: Congo made in Flandres? Koloniale Vlaamse visies op "blank" en "zwart" in Belgisch Congo (Jan Debrouwere) - Florence Aubenas en Miguel Benasayag. Verzet als scheppende kracht (André Mommen) - Herman Hesse/Thomas Mann: Briefwisseling (Nico Campenhout)
Pro en contra (Tijdschriften)


25 juni 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 14 — De PKI

Een groot deel van de discussie over de Indonesische ontwikkelingen in de jaren 1949-1965 is gesteld in termen van een geleidelijke radicalisering, een verschuiving naar links en voorbereiding van een greep naar de macht door de PKI. Een dergelijke benaderingswijze maakt het moeilijk om de vlotte liquidatie van de PKI te begrijpen ...