Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

25 juni 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 14 — De PKI

Een groot deel van de discussie over de Indonesische ontwikkelingen in de jaren 1949-1965 is gesteld in termen van een geleidelijke radicalisering, een verschuiving naar links en voorbereiding van een greep naar de macht door de PKI. Een dergelijke benaderingswijze maakt het moeilijk om de vlotte liquidatie van de PKI te begrijpen ...


22 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 3, september, jg. 37

Standpunt - De onzekere toekomst van Verhofstadt II
Extreem rechts en de socialistische partij. Hun sociologische relatie van het interbellum tot nu
"Huilen met de wolven". Volstaat Wilhelm Reichs verklaring voor het succes van extreem rechts?
De monarchie - een noodzakelijk euvel?
Vive la république!
De Belgische republiek tussen droom en daad
Gingen ze naar het Oosten? De impact van buitenlandse investeringen in Oost-Europa op werkgelegenheid in West-Europa
Globalisering versus regionalisering van de wereldeconomie
Globalisering versus regionalisering: de wereldhandel in textiel en confectie
Het Caribisch regionalisme: naar een nieuw theoretisch kader?
De post-Hobbesiaanse wereld en de visie van Robert Kagan
Daniel Guérin, of het project van een synthese van het anarchisme en het marxisme
Het Sartriaanse néant en de moderne wereld
Sartre drieëntwintig jaar later
En voyou. Jacques Derrida's streken


20 juni 2022

Toestanden, 16 december 1988, nr. 14, jg. 1

Bankenlandschap – Presidenten – Striphelden – Film: Komissar – Computerbeesten – Cultuurrelativisme - Domennach – Raad voor kunst – Debatrubriek – Lezersrubriek


18 juni 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

Reproductie en accumulatie van kapitaal

We hebben gezien hoe, door het valorisatieproces, het kapitaal: 1. zijn waarde heeft behouden door de ruil (namelijk met de levende arbeid); 2. toenemende surpluswaarde creëerde. ...


13 juni 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 13 — De neoprijaji’s en Soekarno

De sociaal en politiek minder heterogene prijajiwereld vertoonde geen partijpolitieke tegenstelling van zo’n omvang als de Masjoemi- Nahdlatul-Ulamapolariteit. Zoals echter vele tegenstellingen van de Indonesische maatschappij ...


8 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 2, juni, jg. 37

Standpunt - De wereld na de oorlog in Irak
Assimilatie of deportatie: Arabieren in Europa en hun strijd voor burgerrechten
Culturele verschillen. Over de AEL, identaire politiek en de linkerzijde
Religie en kritiek
Ludwig Feuerbach over het verband tussen religie en menselijke eindigheid
Oostenrijk na de Wende. Vetospelers en welvaartsstaat
Toni Negri in perspectief
Negen opmerkingen bij Empire
De blijvende noodzaak van een klassenanalyse
De cinematografische verlegging van horizonten


7 juni 2022

3e periode van de Komintern

De politiek van de Komintern was oorspronkelijk gericht op het slagen van de proletarische revolutie in West-Europa, die ze als een voorwaarde voor de verdediging van de Russische Revolutie zagen. De opbouw van de Komintern uit partijen die uit de IIe Internationale getreden waren en niet de jarenlange ervaring hadden van de bolsjewieken leidde in Duitsland tot de nederlaag. ...


6 juni 2022

G. Barendregt (1971): Lenin filosoof

... Het is verheugend dat Ger Harmsen een poging heeft gewaagd in de richting van een kritische studie over Lenin. Hij distantieert zich zowel van de burgerlijke geschiedschrijving (à la Shub) als van de traditionele stalinistische heiligenlevens. ...


6 juni 2022

G. Barendregt (1971): De Komintern en de 2e Chinese revolutie

... waar er nog steeds zulke wijdverbreide en hardnekkige illusies bestaan omtrent het bij uitstek “revolutionaire” karakter van de Chinese politiek; illusies die vele duizenden radicale jongeren over de gehele wereld in de ban van het maoïsme hebben gebracht ...


5 juni 2022

1971 - Boekbespreking: Monopoliekapitalisme

Dit boekje bevat bijdragen van verschillende auteurs over het werk van Baran en Sweezy Het monopoliekapitaal. Medewerkenden zijn Claus Rolshausen, Paul Mattich, Ernest Mandel, David Horowitz, V.N. Bader etc. ...


3 juni 2022

Redactie (1971): De conferentie van de Nederlandse sectie

De conferentie van de Nederlandse Sectie van de Revolutionair-Marxistische Tendens van de Vierde Internationale vond oktober jl. plaats. (...) Ter beoordeling lagen er drie ontwerpresoluties, product van een lange periode van discussie over een nadere politieke plaatsbepaling van de sectie. Hiermee werd een hele ontwikkelingsgang afgerond die eigenlijk begon met de totstandkoming van de internationale tendens als oppositie in de Vierde Internationale, waaruit zij in 1965 werd uitgesloten. ...


2 juni 2022

Th. Wiering (1971): Lonen - Inflatie

... Uiteindelijk betekent inflatie dat de prijzen van alle waren stijgen omdat de eenheid waarin men deze prijzen uitdrukt, de nationale valuta’s dalen. Maar de arbeidskracht is evengoed een waar als alle andere waren. Het arbeidsloon is de prijs van deze arbeidskracht. De stijging van de arbeidslonen zijn dan ook niet de oorzaak van de inflatie. ...


21 mei 2022

Redactie (1971): Proletarisch Links

Het ontstaan van een revolutionaire partij is een proces van bewustwording en organisatie. Deze bewustwording voltrekt zich niet vanuit de abstracte theorie, maar is een eenheid van theorie en praktijk, een theoretische vorming in en door het praktische organisatorische werk. ...


17 mei 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 12 — De trias in beweging en strijd: de santri’s

We kunnen de alirans/zuilen beschouwen als de modern georganiseerde sociaal-politieke uitdrukking van de trias in de vorm van conglomeraten rond de PNI (het neoprijajicomplex), Muhammadiyah/Masjoemi en Nahdlatul Ulama (de twee vleugels van de santriwereld) en de PKI (het abangancomplex). ...


11 mei 2022

Marx/Engels (1848): Communistisch Manifest

Een tweede versie, van 1998, van dit wereldberoemde Manifest. Van deze meer recente versie is ook een computergenereerde audioversie te beluisteren. Tegelijk zijn er verschillende commentaren toegevoegd onder het thema “150 jaar Communistisch Manifest”.


4 mei 2022

Toestanden, 9 december 1988, nr. 13, jg. 1

Openbare diensten – Philips en Europa – Grond en Wetten – Kunst en Geld – Het Nieuw Wereldtijdschrift – Lezen en herlezen: Sophocles enz. – Debat: ACV; abortus; Rechten van de Mens


3 mei 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 11 — Strijd en beweging

Met de hier globaal aangegeven veranderingen is een langzame ontwikkeling van maatschappelijke tegenstrijdigheden gegeven, die tot uitdrukking komt in sociale strijd om de (her)verdeling van het maatschappelijke meerproduct; ...


21 april 2022

Leon Trotski (1935): Actiecomités, geen volksfront

Het “Volksfront” vertegenwoordigt de coalitie van de arbeidersklasse met de imperialistische burgerij, in de vorm van de Radicale Partij en kleinere varianten van dezelfde soort. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1936): De nieuwe opgang en de taken van de Vierde Internationale

De stakingen van juni openden een nieuwe periode in de interne ontwikkeling van Frankrijk en België. ...

Nieuwe vertaling


21 april 2022

Leon Trotski (1936): De beslissende fase

Het ritme van de gebeurtenissen in Frankrijk is sterk versneld. Tot nu toe moest het prerevolutionaire karakter van de situatie worden beoordeeld op grond van een theoretische analyse en geïsoleerde politieke symptomen. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1936): Revolutionair intermezzo in Frankrijk

We moeten nogmaals herhalen dat de serieuze kapitalistische pers, zoals de Temps in Parijs of de Londense Times, de betekenis van de gebeurtenissen van juni in Frankrijk en België veel correcter en indringender heeft beoordeeld dan de pers van het Volksfront. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1935): Nogmaals: waarheen gaat Frankrijk?

... Het Franse volk is op een kruispunt gekomen: de ene weg leidt tot de socialistische revolutie, de andere tot een fascistische catastrofe. De keuze hangt af van de arbeidersklasse. Aan het hoofd ervan staat de georganiseerde voorhoede. Opnieuw stellen we de vraag: “Waar zal de voorhoede van de werkende klasse Frankrijk heen leiden?” ...


19 april 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER HET KAPITAAL — [Meerwaarde en winst]

De kapitalist ontvangt dus gratis een surplus van 4 uur; zijn surpluswaarde is gelijk aan 4 geobjectiveerde uren, ...


17 april 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 10 — Veranderingen

Sterk waren de stagnatie verwekkende factoren die een aantal continuïteiten in stand hielden. Het was echter onvermijdelijk dat daarin verandering kwam en wel door de ontwikkeling van een aantal van diezelfde factoren die een verscherping van de maatschappelijke tegenstellingen teweeg moesten brengen; dit ondanks alle kanaliserende werkingen van traditionele structuren en tendenties. ...