Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

7 juli 2020

China: achtergronden van de “culturele revolutie”

Gerard Barendregt, 1966

Het begint geleidelijk aan in breder kring door te dringen dat de zg. ‘culturele revolutie’ weinig met revolutie heeft te maken en meer een hoogtepunt is in de neostalinistische ontwikkelingsfase die China nu doormaakt. ...


3 juli 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1996, nr. 2, juni, jg. 30

Redactioneel. Naar een Vlaamse linkerzijde?, Robert Crivit
Vlaams, radicaal en toch democratisch?, André Mommen
Van utopie tot strategie, Monika Triest
Na Het Sienjaal: het debat?, Jef Vermaere
De onzekere toekomst van het overleg, Dirk Luyten
Een crisismanagement zonder manager, Stephen Bouquin
Peking en de internationale vrouwenbeweging (een reactie op Mieke Van Haegendoren 96/1), Yvette Deploige
De Europese integratie: erop of eronder, Anne Van Lancker
Eén munt, één Europa, Olivier de Cock
Opmerkingen over de klassestrijd, Jaques Kergoat
Het klauwen van de Leeuw. Een debat met Eric Defoort, Marc Reynebeau en Harry Van Velthoven
Boeken


1 juli 2020

Het “Testament van Lenin”

Redactie De Internationale, 1966

Dit testament heeft een lange geschiedenis achter zich.
Na Lenins dood op 21 januari 1924 werd op aandringen van Kroupskaja het ‘testament’ voorgelezen op een zitting van het Centraal Comité op 22 mei. De inhoud ervan sloeg als een bom in op de vergadering. De politieke loopbaan van Stalin, die wel gebroken leek, werd op die dag gered door Zinovjev die de aanwezigen wist te overtuigen van de onjuistheid van Lenins kritiek op de persoonlijkheid van Stalin. ...


1 juli 2020

Anarchisme en marxisme

Redactie De Internationale, 1966

Wij publiceren hieronder enige lange uittreksels van een interview van Daniel Guérin voor het Parijse blad “T.E.P. Magazine” over zijn laatste werk Ni Dieu ni Maître (Editions de Delphes).
Het belang van de positie van Daniel Guérin en van de stroming die hij binnen het anarchisme vertegenwoordigt, ligt – indien men de klassieke meningsverschillen tussen anarchisten en marxisten enigszins op de achtergrond laat – in zijn overtuiging dat samenvoeging van deze twee stromingen uiteindelijk mogelijk en vruchtbaar zal zijn, ...


30 juni 2020

Leve de Spaanse revolutie

POUM, 1966

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het uitbreken van de Spaanse revolutie en burgeroorlog, heeft de POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, arbeiderspartij voor de marxistische eenheid, red.) een program uitgegeven, dat wij hieronder in zijn geheel afdrukken. ...


29 juni 2020

De periode Brezjnev-Kosygin in de destalinisatie

G. Barendregt, 1966

Een tien jaar na het officiële begin van de destalinisatie heeft het 23ste congres van de CPSU een nieuwe periode ingeluid. De periode Chroesjtsjov is door een aantal burgerlijke en andere sovjetologen – die daarbij eigenlijk de huidige officiële anti-Chroesjtsjov leuzen napraatten – soms wel voorgesteld als een tijd van krampachtige subjectieve toepassing van oude administratieve methoden bij de verwerkelijking van wilde persoonlijke ideeën die slechts tot schijnoplossingen leidden, in tegenstelling tot de nuchter-zakelijke aanpak van de nieuwe leiding. ...


27 juni 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1996, nr. 1, maart, jg. 30

Redactioneel. Omtrent Coppieters, Willy Courteaux
Elchardus-Tobback, het klikt wel maar het klopt niet, Koen Dille
Bij zwart op wit, Dylan Casaer
Hoe respectabel is extreem-rechts?, Bert Herregods
De privatisering van de staat en de liberalisering van de economie, André Mommen
Monetaire politiek en werkgelegenheid, Joekels
De UNO-vrouwenconferentie te Beijing, Mieke Van Haegendoren
Diensten, waarde en meerwaarde, Antoon Roosens
Endogene technische vooruitgang, macro-economische structuur en de naoorlogse economische groei, D.J. Frantzen en C. Macharis
Murray Bookchin versus Marx: een libertaire kritiek, Roger Jacobs
Mythen in de kapitalistische economie, Willy Coolsaet
Een gesprek met Eric Hobsbawm. De eeuw 20ste eeuw en zijn historicus, Jean Pierre Rondas
Boeken


24 juni 2020

Vietnam

Dubois, 1966

... Ofschoon in vele landen de pacifisten deelnemen aan de actie tegen de oorlog in Vietnam en ook in ons land een aantal leden van de PSP in deze actie vooraanstaan, zitten de pacifisten principieel gesproken met de zaak in hun maag. ...


23 juni 2020

De Spaanse les, een laatste waarschuwing

Leon Trotski, 1937

De militaire operaties in Abessinië, Spanje en in het Verre Oosten worden thans zorgvuldig door alle generale staven, die zich op de komende oorlog voorbereiden, bestudeerd. De strijd van het Spaanse proletariaat, de voorhoede van de toekomstige internationale revolutie, moet niet minder opmerkzaam worden bestudeerd door de revolutionaire staven. Slechts onder deze voorwaarde zullen de komende gebeurtenissen ons niet overrompelen. ...


21 juni 2020

Economie, politiek en geschiedenis

Ger Harmsen, 1972

... Het duurde niet lang of de communistische spreker werd weggehoond. Toen kreeg de nationaalsocialistische spreker het woord. Hij begon een doorsnee dag uit het leven van een werkloze te beschrijven. Eindeloze verveling, een permanent gevoel van overbodigheid en nutteloosheid. Geen enkel uitzicht. Maar waarom langer machteloos te berusten? Zijn partij wilde aan deze onduldbare, vernederende toestand een einde maken. Met de nationale wedergeboorte van Duitsland zou de werkloze van nu weer een mens en een werker worden. Wild applaus. ...


17 juni 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1990, nr. 4, december, jg. 24

Redactioneel, Jos Wollens
Met Leopold II aan tafel (eten en drinken van een rijk Brussels echtpaar in het laatste kwart van de 19e eeuw), Peter Scholliers
De monarchie in België: breuken en continuïteit, Claude Renard
Een liberale visie op het grondwettelijk koningschap, Herman Van Impe
Voor vorst en vaderland ? De houding van de Belgische vrijmetselarij tegenover de monarchie, Michel Huysseune
De monarchie en de Vlaamse beweging, Mark Grammens
Extreemrechts en monarchisme in Frankrijk, Maurice Weyembergh
De komende 500 dagen van Gorbatsjov, André Mommen
Lenin en het nationaliteitenvraagstuk, Frank Slegers
Boekbesprekingen: Frank Vandenbroucke, Over dromen en mensen (Jaak Perquy) / Braem en Doumen, Mijn slinger is die van David (Toon Danhieux)


16 juni 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1990, nr. 3, oktober, jg. 24

Redactioneel, Willy Courteaux
De revolutie had de juiste verliezers, zal ze ook de juiste winnaars hebben? Overwegingen vanuit historisch standpunt, Manfred Kossok
De sociaaleconomische problemen van de overgangsperiode in de Oost-Europese landen, Rudi Mondelaers
De stille revolutie van de neoliberale herstructurering, Alex Eugenio Jilberto
Een onvoltooid oedipuscomplex: de Vlaamse Basiskerk tussen recuperatie en marginalisatie, Geert Kerkhofs
De moeizame en lange weg van een progressief militant in de christelijke arbeidersbeweging, P. Van Trier
Trombone of trombose? De dubbelzinnige strijd voor arbeidstijdverkorting, André Mommen
Marx’ Zur judentrage en het gebruik van deze tekst binnen de Duitse socialistische partij, William Denayer
Boekbesprekingen: Gerard Aalders en Cees Wiebers, Zaken doen tot elke prijs (André Mommen)


15 juni 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1990, nr. 2, juni, jg. 24

Redactioneel, Francis Zelck
Nationalisme, een blijvende kracht?, Antoon Roosens
Nationalisme in Vlaanderen: “een zekere afkeer voor het vreemde ...”, Hugo Gijsels
Bedenkingen bij de lectuur van “De groene idee, Mens en Natie” van Ludo Dierickx, Jef Turf
Het nationalisme in Joegoslavië. Eigen identiteit en gemeenschap, Robert Stallaerts
Heeft de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken een toekomst?, Jean-Marie Chauvier
Israël, veilige thuishaven?, Albert De Coninck
Russische roulette: Groot-Russisch nationalisme of sociaaldemocratie?, Charlie Leadbeater
Boekbesprekingen: Noam Chomsky, Over ideologie en macht (Bart Vonck)


12 juni 2020

Nogmaals: “De dertiger jaren”

H. Rubens, 1966

... Het centrale probleem waarvoor de arbeidersbeweging in de dertiger jaren stond, was de houding ten opzichte van het Hitler-fascisme. Het nationaalsocialisme heeft tussen 1933 en 1945 miljoenen menselijke wezens naar de slachtbank geleid. ...


11 juni 2020

Polen: open brief van Isaac Deutscher aan Gomulka

Volgens alle verslagen die we hebben kunnen krijgen zijn deze mannen alleen van hun vrijheid beroofd wegens hun kritiek die ze hebben geuit op uw politiek of bepaalde onderdelen daarvan, en omdat ze hun teleurstelling hebben uitgesproken over de bureaucratische willekeur en de corruptie die in hun land heerst. ...


10 juni 2020

Het marxisme en onze tijd (slot)

Revolutionair-Marxistische Tendens van de Vierde Internationale, 1966

Naarmate de economische basis van het overgangsregime naar het socialisme zich bevestigt en zich internationaal uitbreidt, en het peil van de vakkennis de algemene culturele vorming en de politieke ontwikkeling van de arbeiders stijgt, wordt de planning makkelijker en minder gevoelig voor verstoringen die voortvloeien: uit de ongelijke ontwikkeling van ondernemingen, gemeenten en landstreken, uit de afhankelijkheid van de internationale markt en uit het naast elkaar bestaan van de eigenlijke socialistische sector en enorm grote economische sectoren die nog in privébezit zijn ...