Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

18 september 2020

Rehabilitatie van Sneevliet en Vereeken

Revolutionair-Marxistische Tendens, 1967

Onze organisatie vindt het noodzakelijk de volgende verklaring te publiceren die de kameraden Sneevliet en G. Vereeken rehabiliteert, die ervan beschuldigd waren door nalatigheid bijgedragen te hebben aan de tragische ontknoping van de zaak-Reiss.
De onthullingen omtrent de werkelijke politieke activiteit van een zekere Sborowsky, alias Etienne, maken deze rehabilitatie tot een plicht van een elementaire proletarische moraal. ...


17 september 2020

Zij stierven voor De Internationale

H. Rubens, 1967

Zondag 12 april 1942. In de bunker van het concentratiekamp Amersfoort waren acht cellen. Een was bezet. ’s Avonds om negen uur werden de overige zeven opengegooid ...


14 september 2020

Henk Sneevliet 1883 – 1942

G. Barendregt, 1967

De geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging is niet bijzonder rijk aan revolutionaire leiders van internationale betekenis; en nog minder aan revolutionairen die tot aan hun dood toe revolutionair gebleven zijn. ...


13 september 2020

Atoombommen in Vietnam

Redactie De Internationale, 1967

Een dezer dagen bracht de Washington Post het bericht dat de Verenigde Staten van plan waren in Vietnam van atoomwapens gebruik te maken. Een militaire woordvoerder die naar aanleiding van het bericht ondervraagd werd weigerde het categorisch te ontkennen. Volgens de Washington Post zou er sprake zijn van het gebruik van een “schone” bom die ondergronds tot ontploffing zou moeten worden gebracht om de schuiltunnels van de Vietcong ineen te laten storten. ...


8 september 2020

Marxisme in theorie en praktijk

Een keuze uit het Joegoslavische tijdschrift ‘Praxis’

Bart van Steenbergen, 1975

Probeer maar eens een foto van een arbeidersmeisje met een rode zakdoek of van massale manifestaties op de wijze van Mao Zedong in een tijdschriftenkiosk te zetten, te midden van de ‘collecte’ naakte vrouwenborsten en -lichamen; men zal dan onmiddellijk bemerken dat men geconfronteerd wordt met twee verschillende culturen die elkaar wederzijds uitsluiten. Dit zijn twee extremen, maar laat men maar eens proberen aan te geven welke waarden er tussen deze extremen in ons land liggen. ...


31 augustus 2020

Trotski en zijn epigonen (3)

M. Pablo, 1967

... Dit belang is drievoudig:
a) het gaat er allereerst om op het theoretische plan te begrijpen dat de bureaucratisering en de bureaucratie geen verschijnselen zijn van politiek-administratieve orde, welke voorkomen zouden kunnen worden door zuiver politiek- administratieve maatregelen uitgaande van een “werkelijk bolsjewistische” leiding, maar sociaaleconomische verschijnselen, welke in laatste instantie afhangen van de materiële en culturele voorwaarden, waaronder de opbouw van de socialistische wereldmaatschappij plaatsvindt; ...


31 augustus 2020

De Joegoslavische ervaring en haar lasteraars

M. Pablo, 1967 (1966)

De deining in Joegoslavië, als gevolg van de beslissing van de door Tito geleide tendens die erop gericht is de weerstand te overwinnen van de bureaucratische vleugel in de partij, in de staat en in het land tegen de verdergaande democratisering van het regime in overeenstemming met de voortdurende ontwikkeling van het zelfbeheer, gaat nog steeds voort. ...


31 augustus 2020

China’s “culturele revolutie”

G. Barendregt, 1967

De algemene interne sociaaleconomische tegenstrijdigheden van China in zijn huidige neostalinistische ontwikkelingsfase, hebben een hoogtepunt bereikt. De sociale tegenstellingen hebben geleid tot een explosie. ...


30 augustus 2020

Marxistische economie. De tweeslachtige aard van de arbeid

Theo Wiering, 1967

De arbeid die zich in de waar bevindt is van tweeslachtige aard. Een paar schoenen is het resultaat van een bepaalde soort arbeid: nl. de arbeid van leerbewerkers en een brood is het resultaat van de arbeid van bakkers. De aard van de arbeid, van het gebruikte materiaal bepaalt het nut, ...


29 augustus 2020

Ingezonden: PSP en pacifisme

Redactie, 1967

Wat is het jammer dat uw blad, dat ik geregeld lees, in de rectificatie van het onjuiste bericht, als zou een amendement van Ger Harmsen op het verkiezingsprogramma door het congres van de PSP verworpen zijn, nu weer poneert dat: “de PSP de koloniale volken het recht op geweld ontzegt.” ...


25 augustus 2020

De mens is het hoogste wezen voor de mensen

Ernest Mandel, 1978

De grootste intellectuele aantrekkingskracht van het marxisme ligt daarin dat het een – en tot nu toe de enige – rationele, consistente en coherente integratie van alle sociale wetenschappen toestaat. Het marxisme breekt met de absurde hypothese dat de mens als anatomische structuur nauwelijks iets te maken heeft met de mens als zoön politikon (sociaal wezen), dat de mens als producent van materiële goederen iets heel anders is dan de mens als kunstenaar, dichter, denker of stichter van religies. Toch is en blijft dat tot op de dag van vandaag stilzwijgend de basishypothese van alle academische wetenschappen die zich met menselijke problemen bezighouden. ...


22 augustus 2020

Marxistische economie. De waar - gebruikswaarde en ruilwaarde

Theo Wiering, 1967

... “De rijkdom van de maatschappijen, waarin de kapitalistische productiewijze heerst, heeft de vorm van een ‘kolossale opeenhoping van waren’, waarvan de afzonderlijke waar de elementaire vorm is. Ons onderzoek begint dan ook met de analyse van de waar.” ...


21 augustus 2020

Trotski en zijn epigonen (2)

M. Pablo, 1967

De internationale trotskistische beweging heeft, hoofdzakelijk gewapend met de analyses en de vooruitzichten van het “Overgangsprogram”, dat in 1938 door L. Trotski uitgewerkt is, de tweede wereldoorlog en de eerste naoorlogse jaren doorgemaakt. ...


20 augustus 2020

Bernhard en Bilderberg

G. Van der Sluis

Zo af en toe duikt in de kranten een berichtje op dat er weer “ergens in de vrij wereld” een bijeenkomst is geweest van de Bilderberggroep. Men komt dan ook de naam van Prins Bernhard tegen, want het is bekend dat hij bij die conferenties een belangrijke rol speelt. Maar wat daar precies, tijdens dat periodieke samenzijn van belangrijke politici en grote ondernemers wordt besproken en beslist, komt men niet aan de weet. Want de Bilderbergconferenties zijn zeer geheim en de pers wordt er niet toegelaten. ...


19 augustus 2020

Anarchisme en marxisme

T. W.

In de “Vrije” van oktober geeft Hans Jar een korte beschouwing naar aanleiding van het artikel van Daniel Guérin. Hij stelt dat de anarchisten ondanks alle onderlinge verschillen “een ding gemeen hebben en dat is hun – in al of niet actieve vorm – afwijzen van de staat. Anarchisten ontkennen de autoriteit van een niet vrij gekozen gezag.” ...


18 augustus 2020

Het programma van de Internationale

Ted Grant, 1970

Zonder een internationaal perspectief, programma en politiek, is het onmogelijk om een beweging op te bouwen die in staat is om de samenleving te transformeren. Een Internationale is een programma, politiek en methode; en haar organisatie is het middel om deze door te voeren. ...


18 augustus 2020

Boedapest 1956 (3)

Henk Vos

Het PB was ten einde raad. Men kan dat goed zien aan de verschillende berichten over de door de studenten en schrijvers geëiste vergadering van het CC. Om 17.30 uur liet het PB uitzenden dat het CC op 31 oktober bijeen zou komen. Om 20.30 werd gezegd dat het vorige communiqué een vergissing was geweest: het CC zou bijeenkomen in de loop van de komende dagen. ...


11 augustus 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

2015, nr. 4, winter, jg. 49

Wie heeft Lahaut vermoord? Nabeschouwingen bij een historisch onderzoek

Widukind De Ridder

Op 18 augustus is het 70 jaar geleden dat Julien Lahaut werd vermoord.


2 augustus 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1997, nr. 2, juni, jg. 31

Redactioneel. Leidt normalisering naar populisme?, Alain Tondeur
La machine a perdre: de nederlaag van rechts bij Franse verkiezingen, André Mommen
Leve Kabila! Bij de machtswissel in Kinshasa, Ludo De Witte / Geert Seynaeve
Eerste Europese Conventie voor Volledige Werkgelegenheid
Diensteneconomie: postindustrieel of postkapitalistisch?, Antoon Roosens
Het socialisme als geografisch project. David Harvey's historisch-geografisch materialisme, Erik Swyngedouw
De vraag van de globalisatie, David Harvey
Mijn vrijheid tegen de ander. Het radicaal altruïsme van Emmanuel Levinas, Rudolf Boehm
Over “postmoderne” en andere valstrikken. Beschouwingen bij Het Klauwen van de Historicus, Patricia Van den Eeckhout
Dirk Diels’ Ondergesneeuwde Sporen: een andere visie op arbeid en burgerschap, Monika Triest
De toekomst van de vakbeweging. gesprek met Martine Klaasen, Jan Bundervoet en Luc Vanneste
Boeken


31 juli 2020

Bij de dood van André Breton (1896-1966)

H. Vos

André Breton is als grondlegger en belangrijkste theoreticus van de surrealistische beweging een van de XXe eeuwse schrijvers die het meest hebben gedaan voor de bevrijding van de vervreemde mens. Waar de politieke revolutionairen, de marxisten het meest succesvol, voor deze zelfde verlossing vanuit de economische onderbouw van de maatschappij vechten stelde Breton echter zijn strijd als dichter en kunstenaar directer op het vlak van de mens zelf. ...


31 juli 2020

Boedapest 1956 (2)

H. Vos

Na het XXe congres, dat met de “geheime” redevoering van Chroesjtsjov het begin van de destalinisering inluidt, had Polen als eerste van de Oost-Europese arbeidersstaten een reële mate van onafhankelijkheid t.o.v. de USSR weten te verwerven. De Poolse emancipatie verliep niet zonder dramatische incidenten. ...


30 juli 2020

Solidariteit Provo-Prole-tariaat

K. de Bruin

In Provo 12 stelt Roel van Duyn een aantal problemen aan de orde die van wezenlijke betekenis zijn voor de revolutionaire antikapitalistische beweging. ...


19 juli 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1996, nr. 4, december, jg. 30

Redactioneel. Fuck the system, Jaak Perquy
De witte mars door de instellingen, André Mommen
Democratische glasnost?, Lode Frederix
Een kritiek op Het Sienjaal, Pieter Saey
Beschouwingen naar aanleiding van een Sienjaal, Ronny Lippens
Deregulatie en mondialisatie van de kapitaalmarkt, Antoon Roosens
Democratiën, Uwe Becker
Vijf stellingen over het reëel bestaand marxisme, Frederic Jameson
Herstructureren van de sociale wetenschappen, Mark Saey
Boeken


18 juli 2020

Boedapest 1956 (1)

Henk Vos, 1966

Wij vragen de onmiddellijke terugtrekking van alle Sovjettroepen, overeenkomstig de bepalingen van het vredesverdrag. Wij vragen geheime verkiezingen voor alle leden van de partij... waaruit nieuwe leidingen op alle niveaus gekozen moeten worden... De regering moet onder leiding van kameraad Imre Nagy worden geplaatst; alle misdadige leiders uit het stalinistisch-rakosistische regime moeten onmiddellijk uit hun functies ontheven worden... Wij vragen stakingsrecht voor de arbeiders en verkiezingen met meerdere partijen. Wij vragen ...