Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

Oneliner van de maand:
Rode zetel


   De zelfopvoeding van het proletariaat tot effectieve emancipatie en werkelijke internationaliteit, die het    
    marxisme bevordert, is uiteindelijk, op lange termijn, zelfopvoeding tot het vermogen om te oordelen en    
    te beslissen van de individuele proletariër in collectief verband.    


Bron: De mens is het hoogste wezen voor de mensen


31 januari 2023

Clara Zetkin (1903): Wat vrouwen aan Marx te danken hebben

... Marx heeft zich nooit “als zodanig” met de vrouwenkwestie beziggehouden. Toch schiep hij de meest onvervangbare en belangrijke wapens voor de strijd van de vrouwen voor het verkrijgen van al hun rechten. Zijn materialistische opvatting van de geschiedenis heeft ons geen kant en klare formules aangereikt voor de vrouwenkwestie, maar heeft wel iets veel belangrijkers gedaan: ...


31 januari 2023

Clara Zetkin (1889): Voor de bevrijding van vrouwen

Zij die op hun vaandels de bevrijding hebben afgekondigd van de mensheid, mogen niet de helft van die mensheid veroordelen tot politieke en sociale slavernij door economische afhankelijkheid.


31 januari 2023

Clara Zetkin (1919): Over Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

Rosa Luxemburg was een vrouw met een ontembare wil. Strenge zelfbeheersing bedwong de onstuimige vurigheid van haar temperament en verhulde die onder een uiterlijk gereserveerd en kalm gedrag. Zij was meesteres over zichzelf en in staat anderen te leiden. Haar delicate gevoeligheid moest worden afgeschermd van invloeden van buitenaf.


28 januari 2023

August Bebel (1910-1911): Uit mijn leven

Opstart van de autobiografie van August Bebel.
Het moet een beeld geven van de geschiedenis van de SPD. Ook van Marx, Engels, Lasalle, Wilhelm Liebknecht, de Gotha-discussie, enz.


23 januari 2023

Julian Marchlewski (Karski) (1921): Ter nagedachtenis aan Rosa Luxemburg en Leo Tyszka (Jogiches)

Door dit artikel op te dragen aan de nagedachtenis van de kameraden Luxemburg en Jogiches, breng ik hun namen niet alleen samen omdat zij hetzelfde lot deelden en beiden als martelaren stierven door toedoen van de huurlingen van de verraders van het Duitse socialisme, maar vooral omdat deze twee opmerkelijke activisten nauw verbonden waren door een dertigjarige vriendschap en gemeenschappelijk ideologisch werk. ...


18 januari 2023

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Vast kapitaal en de ontwikkeling van de productiekrachten van de samenleving

... Kapitaal dat zichzelf verbruikt in het productieproces, of vast kapitaal, is in emfatische zin een productiemiddel. In een ruimere betekenis is het gehele productieproces en elk van haar onderdelen, zoals de circulatie ...


17 januari 2023

August Bebel (1903): Klerikalisme en de socialistische houding daartegenover

... Wij protesteren tegen de vermenging van de publieke en de religieuze macht; wij vragen om hun volledige scheiding. Wij vragen dat de Staat seculier is, ...


5 januari 2023

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse – Vast en circulerend kapitaal

De fasen die het kapitaal doorloopt en die een kapitaalcirculatie vormen, beginnen conceptueel met de transformatie van het geld in productievoorwaarden. Maar nu we niet uitgaan van het wordende kapitaal, maar van het geworden kapitaal, doorloopt het de volgende fasen: ...


2 januari 2023

Mao Zedong (1937): Over de tegenstelling

De wet van de tegenstelling in de dingen, d.w.z. de wet van de eenheid van de tegendelen, is de fundamentele wet van de materialistische dialectiek. ...


13 december 2022

Toestanden, van 20 januari 1989, nr. 19, jg. 1

Roemeense toestanden – Dossier krant De Morgen – Herstructering West-Europa – Bush en Nicaragua – Saïd aan het woord – Witte Woede – Alternatieven van André Gorz


7 december 2022

Friedrich Engels (1868): Over 'Het Kapitaal' van Karl Marx

Dit is een samenvatting van Het Kapitaal, deel I, geschreven door Engels in 1868. Na de publicatie van Het Kapitaal, begon Engels aan een uitgebreide samenvatting. ...


28 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

Stellingen over de transformatie van de democratie en de buitenparlementaire oppositie

De uitdrukking “parlementaire democratie” die doorgaans wordt gebezigd om de moderne burgerlijke staat aan te duiden, betekent een paradox, als men haar aan de werkelijke machtsverhoudingen in de staat en de werkelijke gezagsverhoudingen in de maatschappij meet. ...


22 november 2022

Toestanden, van 13 januari 1989, nr. 18, jg. 1

Vlaamse progressieve pers - Wallerstein - Pretpark Limburg - Vlaams Blok - Yerna en Waals federalisme - André Gorz


21 november 2022

Johannes Agnoli (1971): De transformatie van de democratie

De beveiliging van het systeem

Niet de rol van conservatieve (of restauratieve) partijen is centraal voor een involutie, noch de politiek van een conservatieve regeringsmeerderheid. Per slot van rekening is het hun maatschappelijke taak en hun wezenlijk belang democratische instellingen in autoritaire te veranderen. Doorslaggevend zijn de rol en het gedrag van die groepen en partijen, die deze instellingen tot een instrument van de strijd tegen het in stand houden van de overheersing kunnen maken. ...