Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH – XL

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!HIER en HIER

Oneliner van de maand:
Rode zetel


    Kautsky schreef in 1902 dat    
    'de kapitalistische klasse heerst maar niet regeert',
    al voegde hij daar onmiddellijk aan toe dat
    'zij zich ermee vergenoegt de regering te beheersen'.


Bron: Ralph Miliband, De staat in de kapitalistische maatschappij


21 februari 2024

Jacob van Gelderen (onder het pseudoniem J. Fedder) (1913): Springvloed

Het wordt wel haast een gemeenplaats te zeggen, dat wij leven in een dure tijd. Geen economisch verschijnsel van internationale aard is dermate het onderwerp van publieke bespreking als de voortdurende stijging van de prijzen. Het grote aantal waren, ...


14 februari 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden — II. DE STRIJD

Tot nog toe is hier gesproken over de taak van de arbeidersklasse, zelf de productie onder haar leiding te nemen en deze te organiseren; en niet over de strijd om zover te komen. Om de strijd bewust en doelmatig te kunnen voeren is het nodig het doel klaar voor ogen te zien. ...


9 februari 2024

P. Aartsz (Anton Pannekoek) (1946): De arbeidersraden

Dit boek is geschreven in de eerste oorlogsjaren 1941-42. De schrijver, die vele jaren de arbeidersbeweging oplettend heeft gevolgd en er zelf in deel nam, geeft hier een samenvatting van wat uit deze ervaringen is af te leiden omtrent de tegenwoordige en komende strijd van de arbeidersklasse voor haar bevrijding. ...


6 februari 2024

Anuradha Ghandy (2001): De volksoorlog heeft de schroom van de vrouwen van Dandakaranya aan diggelen geslagen!

Hoewel alle vrouwen in India onder feodale, kapitalistische, imperialistische en patriarchale onderdrukking staan, komt deze onderdrukking in verschillende vormen voor in verschillende gebieden, zowel in de steden als op het platteland. De vrouwen uit de arbeidersklasse en de middenklasse in stedelijke gebieden hebben een aantal specifieke problemen. ...


1 februari 2024

Fascisme, fundamentalisme en patriarchaat

Precies een jaar nadat het bloedbad in Gujarat begon, is het land nog steeds aan het bekomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen. De verwachte overwinning van Narendra Modi bij de parlementsverkiezingen heeft de positie van de fascistische krachten van de Hindutva [= Hindoenationalisme – MIA] verder versterkt, ...


26 januari 2024

August Bebel (1911): Uit mijn leven - Deel 2 - Van het verenigingscongres te Gotha tot aan de vooravond van de socialistenwet

... Na jaren van bittere onderlinge strijd stonden de voorheen vijandige broeders nu oog in oog in een gezamenlijk streven. Wie zal het verbazen dat ze elkaar niet meteen als broeders omhelsden, maar elkaar soms met argwaan bekeken? ...


17 januari 2024

Mao Zedong (1944): Het eenheidsfront in cultureel werk

Een leger zonder cultuur is een stompzinnig leger, en een stompzinnig leger kan de vijand niet verslaan. ...


11 januari 2024

Mao Zedong (1937): Brief aan het Spaanse volk

Wij, de Chinese Communistische Partij, het Chinese Rode Leger en de Chinese Sovjets, beschouwen de oorlog die door de Spaanse Republikeinse regering wordt uitgevochten als de heiligste oorlog ter wereld. ...


10 januari 2024

Mao Zedong (1949): Toespraak op de viering van de verjaardag van Stalin

Ik ben oprecht blij dat ik de kans krijg om deel te nemen aan deze vooraanstaande bijeenkomst ter viering van de zeventigste verjaardag van kameraad Stalin. ...


9 januari 2024

Mao Zedong (1956): Het VS-imperialisme is een papieren tijger

De Verenigde Staten pronken overal met de anticommunistische vlag om agressie tegen andere landen te plegen. ...


4 januari 2024

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie – Tweede hoofdstuk: 2. Circulatiemiddelen

Nadat de waar in het proces van de prijsgeving de vorm heeft gekregen om te kunnen circuleren en het goud zijn geldkarakter heeft gekregen, zal de circulatie de tegenspraken, die in het ruilproces van de waren besloten lagen, zowel opwerpen als oplossen. ...


1 januari 2024

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Van 1871 tot het eenwordingscongres te Gotha

De Parijse Commune had in de regerende kringen grote onrust veroorzaakt over de socialistische beweging. De sympathie voor de Commune onder de arbeiders in alle landen met een socialistische beweging werd op de meest nare manier opgemerkt en vergrootte het onbehagen. Daarbij kwamen nog de overdreven, om niet te zeggen belachelijke ideeën die de bourgeoisie en de regeringen hadden over de macht van de Internationale. ...


18 december 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Onze vestingstraf en wat er tussentijds gebeurde

Op 1 juli 1872 schreef Bracke mij een afscheidsbrief, waarin hij schreef: "Als uw gezin er niet was, zou ik bijna juichen over de onnozelheid van onze vijanden!" ...


16 mei 2023

Albert Einstein (1948): Brief aan de New York Times

Een van de meest verontrustende politieke verschijnselen van onze tijd is de opkomst van de “Freedom Party” (Tnuat Haherut) in de pas opgerichte staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale aantrekkingskracht sterk op de nazi- en fascistische partijen. Ze is voortgekomen uit de voormalige Irgun Zvai Leumi, een terroristische, rechtse, chauvinistische organisatie in Palestina. ...