Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de (filterbare) tabel met alle teksten van deze site raadplegen. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Mee werken?Rechtstreeks naar een auteur:De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1974, nr. 2, juli, jg. 2

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Geldkapitaal en reëel kapitaal. 2

Hoofdstuk 31 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Maar we zijn nog niet rond met de vraag, in hoeverre de accumulatie van kapitaal in de vorm van leenbaar geldkapitaal samenvalt met de werkelijke accumulatie, dus de expansie van het reproductieproces. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1974, nr. 1, januari, jg. 2

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Observaties over het effect van het fabricagesysteem

DIEGENEN die betrokken waren in de handel, fabricage en commercie van dit land vormden dertig en veertig jaren geleden slechts een klein onbelangrijk segment van de kennis, rijkdom, invloed en bevolking van het Rijk. ...


Geldkapitaal en reëel kapitaal. 1

Hoofdstuk 30 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

... dat zelfs een accumulatie van schulden, een accumulatie van kapitaal lijkt, toont zich de verdraaiing in het kredietstelsel. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, mei 1973, nr. 3, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, september 1973, nr. 4, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


De elementen van het bankkapitaal

Hoofdstuk 29 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

... In de volgende analyses zullen we demonstreren dat geldkapitaal wordt verward met moneyed capital, in de zin van rentegevend kapitaal, terwijl in de eerste zin het geldkapitaal slechts een voorbijgaande kapitaalsvorm is, verschillend van de andere kapitaalsvormen, het warenkapitaal en het productieve kapitaal. ...


Circulatiemiddel en kapitaal. De zienswijze van Tooke en Fullarton

Hoofdstuk 28 van Marx’ Het Kapitaal, boek 3

Het verschil tussen circulatie en kapitaal, gemaakt door Tooke, Wilson en anderen, waarbij het verschil tussen het circulatiemiddel als geld, zeker als geldkapitaal, en als rentegevend kapitaal (moneyed capital in de Engelse zin) kriskras door elkaar gehaald is, komt neer op twee dingen. ...


De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, februari 1973, nr. 2, jg. 1.

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!


Leerboek politieke economie

De politieke economie behoort tot de maatschappijwetenschappen. Zij onderzoekt de wetten van de maatschappelijke productie en de verdeling van de materiële goederen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de menselijke samenleving.
De grondslag van het leven van de maatschappij is de materiële productie. Om te leven moeten de mensen voedsel, kleding en andere materiële goederen hebben. Om deze goederen te hebben, moeten de mensen ze produceren, moeten ze werken.
De mensen produceren de materiële goederen, dat wil zeggen zij voeren de strijd tegen de natuur niet als afzonderlijk individu, maar gemeenschappelijk, in groepen, in maatschappijen. Dientengevolge is de productie steeds en onder alle voorwaarden maatschappelijke productie en het werk is de bezigheid van mensen in een gemeenschap.


Verslag van het Centrale Bestuur aan de Communistische Bond van maart en juni 1850

In de beide revolutionaire jaren van 1848-49 heeft de Bond zich op twee manieren bewezen. In de eerste plaats hebben onze leden zich overal energiek in het werk van de beweging gestort en hebben ze in de kranten, op de barricades en op de slagvelden vooraan gestaan in de rijen van het proletariaat, de enig beslissende revolutionaire klasse. Verder heeft de Bond zich bewezen door haar begrip en inzicht in de opkomst van de beweging, zoals blijkt uit de diverse pamfletten en geschriften van het congres van 1847 en uitgegeven verslagen van het centrale bestuur en door het Manifest van de Communistische Partij, omdat zij aantoonbaar juist zijn gebleken en de uitgesproken verwachtingen in deze geschriften volledig zijn uitgekomen.

Lees verder »


Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 1996, nr. 3, september, jg. 30

Het nummer is geheel online. Tal van interessante artikelen!

Lees verder »


Stap voor stap

Er zijn reeds verscheidene weken verstreken sinds het bezoek van de tsaar aan Warschau en nog steeds zijn de golven van opwinding in de Poolse en Russische pers niet tot bedaren gekomen.

Lees verder »


Problemen bij de theorie van de gedegenereerde arbeidersstaat

Iedereen, die met een nieuw probleem te maken krijgt, zal bij de oplossing ervan in eerste instantie analogieën en oude begrippen moeten gebruiken. Soms blijkt dan dat het nieuwe vraagstuk niet met de oude categorieën op te lossen valt. Op zo'n moment wordt het nuttig nieuwe concepten te ontwikkelen.

Lees verder »


Bijdrage tot een politieke economie van de USSR

Het onmiddellijke probleem dat met betrekking tot de USSR voor marxisten opduikt, is de kwestie van de methode. Er is nu een massa aan empirisch en institutioneel werk zowel vanwege linkse als rechtse onderzoekers. Dit werk heeft te lijden onder het manifeste gebrek aan een referentiekader, ...

Lees verder »