Karl Marx en Friedrich Engels: Overzicht van hun werkenTerug naar algemeen overzicht

Karl MarxFriedrich Engels


“De communisten versmaden het hun opvattingen en oogmerken te verhelen. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige omverwerping van iedere tot dusverre bestaande maatschappelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie! De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen.”

Proletariërs aller landen, verenigt u!

Uit het Communistisch Manifest

Grondleggers van de marxistische praktijk en filosofie. Zij hebben aan de arbeidersklasse een strijdleer gegeven via hun analyse van het kapitalisme en sociale bewegingen, alsook door een kritiek van verschillende filosofieën. Zij waren ook organisatorisch actief, door het oprichten van de 1ste Internationale (Marx), en door activiteit (Engels) in de Duitse sociaaldemocratische partij.

(Zie ook Wat is marxisme?)

handschrift links Brieven van Karl Marx en Friedrich Engels handschrift rechts


(M) = voor Marx   (E) = voor Engels    (M/E) = voor beiden

1843

Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie – Inleiding (M)

Kritiek op Hegels Rechtsfilosofie (M)

Het joodse vraagstuk (M)

 


1844

Parijse manuscripten (M)

Kritische kanttekeningen bij het artikel “De koning van Pruissen en de sociale hervorming. Door een Pruis” (M)

 


1845

Stellingen over Feuerbach (M) —   Belangrijk werk  

De Duitse ideologie (M)

De toestand van de arbeidersklasse in Engeland (E)

 


1847

De armoede van de filosofie (M)

Ontwerp van de communistische geloofsbelijdenis (E)

Engels aan Marx in Brussel (fragment) (E)

Beginselen van het communisme (E)

Statuten van de Bond der Communisten (Bond der Communisten)

 


1848

Het Communistisch Manifest (M/E) (Editie van 1900, vertaald door Gorter) —   Belangrijk werk  

Het Communistisch Manifest (M/E) (Editie van 1998, van het Masereelfonds) —   Belangrijk werk  

 


1849

Loonarbeid en kapitaal (M) —   Belangrijk werk  

 


1850

De Duitse Boerenoorlog (E)

Verslag van het Centrale Bestuur aan de Communistische Bond van maart en juni 1850 (M/E)

 


1851

Beschouwing over geld (M)

 


1852

De Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte (M) —   Belangrijk werk  

 


1854

De Krimoorlog en de Porte (M)

Geheime diplomatie in de achttiende eeuw (M)

 


1857

Grundrisse (M) —   Belangrijk werk  

Inleiding [Behoort tot de Grundrisse, maar is een andere versie] (M) —   Belangrijk werk  

Afghanistan (E)

 


1858

Machinerie en levende arbeid (M) —   Belangrijk werk  

Brieven over de “Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie” (M)

 


1859

Over de Bond der Communisten (fragment) (M)

Voorwoord tot de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie (M) —   Belangrijk werk (Een andere editie dan hieronder)  

Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie (M) —   Belangrijk werk  

Karl Marx, Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie   [recensie door Friedrich Engels]   (E)

 


1861

Ter kritiek van de politieke economie (Manuscripten 1861 - 1863) (M)

 


1863

Productiviteit van het kapitaal. Productieve en onproductieve arbeid (M)

 


1864

Resultaten van het directe productieproces (M) —   Belangrijk werk  

De Internationale Arbeidersvereniging — Algemene Regels (M)

Inhuldigingsrede van de Internationale Arbeidersassociatie (M)

 


1865

Loon, prijs en winst (M) —   Belangrijk werk  

Productieve en onproductieve arbeid (M)

Het militaire vraagstuk in Pruisen en de Duitse arbeiderspartij (E)

Kennisgevingen over de redenen voor het weigeren van medewerking aan de krant Social-Demokrat (M)

 


1866

Instructie voor de delegaten van het Voorlopig Centraal Comité over afzonderlijke kwesties (M)

 


1867

Het Kapitaal, boek 1 (M) —   Belangrijk werk  

 


1868

Over ‘Het Kapitaal’ van Karl Marx (E)

 


1869

Rapport over de plaatselijke associaties van mijnwerkers in de steenkolenmijnen van Saksen (E)

 


1870

Necrologie (M)

 


1871

De burgeroorlog in Frankrijk (M) —   Belangrijk werk  

Het karakter van de Commune van Parijs (M)

Resolutie van de Centrale Raad over de uitwijzing van Tolain (E)

 


1872

Over het woningprobleem (E)

Resoluties over de scheuring in de federaties van de Verenigde Staten, aangenomen tijdens de zitting van de Generale Raad van de Internationale Arbeidersassociatie 5 en 12 maart 1872 (M)

De Internationale in Amerika (E)

Over de relaties tussen de Ierse secties en de Britse Federale Raad (E)

De buitenlandse sectie in Manchester aan alle secties en leden van de Britse Federatie (E)

 


1873

In de Internationale (E)

 


1874

Over sociale relaties in Rusland (E)

De verkiezingen in Engeland (E)

 


1875

Kritiek op het programma van Gotha (M) —   Belangrijk werk  

 


1876

De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens (E) —   Belangrijk werk  

 


1877

Anti-Dühring (E) —   Belangrijk werk  

 


1878

De Europese arbeiders in 1877 (E) —   Fragment over België  

 


1879

De uitzonderingswet tegen de socialisten in Duitsland (E)

 


1880

De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap (E) —   Belangrijk werk  

 


1881

Over de politieke activiteiten van de arbeidersklasse (E)

Rechtvaardig loon voor een rechtvaardige werkdag (E)

Het systeem van loonarbeid (E)

De trade-unions (E)

 


1883

Rede aan het graf van Karl Marx op de begraafplaats te Highgate (E)

Dialectiek van de Natuur (E)

 


1884

De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat (E) —   Belangrijk werk  

 


1885

Over de geschiedenis van de Bond der Communisten (E)

Het Kapitaal, boek 2 (M)   Belangrijk werk  

Engeland in 1845 en 1885 (E)


1886

Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie (E) —   Belangrijk werk  

 


1888

Voorwoord bij de Engelse uitgave van het Communistisch Manifest (E)

 


1890

Brieven over de materialistische geschiedenisopvatting (E)

4 mei in Londen (E)

Brentano contra Marx (E)

 


1891

Over de kritiek op het project van het sociaaldemocratisch programma voor 1891 (E)

Het socialisme in Duitsland (E)

 


1892

Voorwoord tot ‘De armoede van de filosofie’ (E)

 


1894

Het Kapitaal, boek 3 (M/E) —   Belangrijk werk  

Het boerenvraagstuk in Frankrijk en Duitsland (E)

 


1895

Straatgevechten, barricade en opstand (E)

 


Zoek knop