Marxistisch Internet Archief Nederlandstalig

“De burgerlijke maatschappij, voor zoverre deze dient ter vrijwaring van de eigendom,
is in werkelijkheid ingevoerd ter verdediging van de rijken tegen de armen,
of van degenen met eigendom tegen degenen zonder eigendom.”
Adam Smith, Wealth of Nations


U kan de gegevens van het gehele archief filteren naar wens
Facultatief kan u ook zoeken in het Tijdschriften-archief en/of via de Zoekpagina, met het selecteren van “Tijdschriften”.

De artikelen uit de Tijdschriften-sectie staan niet geheel in deze tabel.

Met Ctrl+F kan u bijkomend meer gedetailleerd het filterresultaat doorzoeken.

Auteurs Titel Jaar Trefwoord 1 Trefwoord 2
Engels Friedrich Over autoriteit 1872 autonomisten onderschikking
Marx en Engels Marx + ecologie = ? 1853-1882 kapitalisme klimaat
Wiedijk Pieter (J. Saks) Crisis I en II 1908 conjunctuur lange golven
Kollontaj Alexandra Het gezin en de communistische staat 1918 emancipatie feminisme
Stalin Jozef De trotskistische oppositie vroeger en nu 1927 Lenin Sovjet-Unie
Engels Friedrich Karl Marx, Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie 1859 economie kapitalisme
Marx Karl Brieven over de “Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie” 1858-59 economie kapitalisme
van Gelderen Jacob Springvloed 1913 economische conjunctuur lange golven
Pannekoek Anton De arbeidersraden 1946 democratie klassenstrijd
Gandhy Anuradha De volksoorlog heeft de schroom van de vrouwen van Dandakaranya aan diggelen geslagen! 2001 feminisme nationalisme
Gandhy Anuradha Fascisme, fundamentalisme en patriarchaat 2001 hindoe nationalisme
Mao Zedong Het eenheidsfront in cultureel werk 1944 klassebewustzijn politieke opvoeding
Mao Zedong Ter nagedachtenis aan Norman Bethune 1937 China Canada
Mao Zedong Brief aan het Spaanse volk 1937 China Spanje
Mao Zedong Toespraak op de viering van de verjaardag van Stalin 1949 China stalinisme
Mao Zedong Het VS-imperialisme is een papieren tijger 1956 China imperialisme
Allende Salvador Toespraak tot de Verenigde Naties 1972 Chili imperialisme
Allende Salvador De Chileense weg naar het socialisme 1971 Chili planning
Allende Salvador Overwinningstoespraak 1970 Chili Unidad Popular
Allende Salvador Allende’s laatste toespraak op 11 september 1973 1973 Chili staatsgreep
Marx Karl Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie 1859 economie kapitalisme
Miliband Ralph De staatsgreep in Chili 1973 klassenstrijd reformisme
Hardcastle Edgar De ineenstorting van het kapitalisme 1922 klassenstrijd revolutietheorie
Hardcastle Edgar Wat te doen met het fascisme? 1936 klassebewustzijn nazisme
Hardcastle Edgar Moeten we emigreren? 1926 discriminatie migratie
Deutscher Isaac Mensjewistische steunpilaar 1967 mensjewisme Sovjet-Unie
Zetkin Clara De strijd tegen het fascisme 1923 fascisme arbeiderklasse
Albert Einstein Brief aan de New York Times 1948 Israël Menachem Begin
Mahir Çayan De revolutionaire lijn en het revisionisme 1972 leninisme Turkije
Pannekoek Anton Klassenstrijd en natie 1912 arbeidersklasse nationalisme
Georges Hebbelinck De laatste dagen van het concentratiekamp Buchenwald 1945 fascisme gruwel
Marx Karl Kritische kanttekeningen bij het artikel
“De koning van Pruissen en de sociale hervorming”
1844 economie kapitalisme
Adam Buick - Andy Blunden - Ernest Mandel Marx' theorie van de inflatie 2023 geldontwaarding verarming
Miliband Ralph De staat in de kapitalistische maatschappij 1969 democratie ideologie
Zetkin Clara Wat vrouwen aan Marx te danken hebben 1903 feminisme vrouwenarbeid
Zetkin Clara Voor de bevrijding van vrouwen 1889 feminisme gezin
Zetkin Clara Over Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht 1919 Wereldoorlog 1 sociaaldemocratie
Marchlewski (Karski) Julian Ter nagedachtenis aan Rosa Luxemburg en Leo Tyszka (Jogiches) 1921 Duitsland Polen
August Bebel Klerikalisme en de socialistische houding daartegenover 1903 secularisme Staat
August Bebel Uit mijn leven 1910 arbeidersbeweging Duitse Sociaal Democratische Partij
Engels Friedrich Over ‘Het Kapitaal’ van Karl Marx 1868 economie kapitalistische productiewijze
Grant Ted Tegen de theorie van staatskapitalisme – Een antwoord aan kameraad Cliff 1949 bureaucratie Sovjet-Unie
Agnoli Johannes De transformatie van de democratie 1971 disciplineren zelfbestuur
Trotski Leon De nieuwe opgang en de taken van de Vierde Internationale - Nieuwste vertaling 1936 reformisme Volksfront
Trotski Leon Actiecomités, geen volksfront 1935 reformisme Volksfront
Trotski Leon De beslissende fase 1936 reformisme Volksfront
Trotski Leon Revolutionair intermezzo in Frankrijk 1936 reformisme Volksfront
Trotski Leon Nogmaals: waarheen gaat Frankrijk? 1935 arbeidersbeweging Volksfront
Zetkin Clara De plicht van werkende vrouwen in oorlogstijd 1914 bewustzijn wereldoorlog 1
Zetkin Clara Vrouwen van het werkende volk! 1915 bewustzijn wereldoorlog 1
Trotski Leon Wat is een revolutionaire situatie? 1931 bewustzijn revolutie
Tichelman Fritjof Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband 1975 kolonialisme Zuidoost-Azië
Mandel Ernest De dialectiek van productiekrachten, productieverhoudingen en klassenstrijd 1987 historisch materialisme klassenstrijd
Trotski Leon De taken van de communistische opvoeding 1923 mens-zijn soortwezen
Marx Karl De Grundrisse 1857-1861 economie kapitalisme
Havemann Robert Dialectiek zonder dogma 1966 fysica stalinisme
Mandel Ernest Ter verdediging van de socialistische planning [nieuwe vertaling] 1986 behoeften productiewijze
Mandel Ernest De mythe van het marktsocialisme 1988 behoeften productiewijze
Alec Nove Markten en Socialisme 1987 behoeften productiewijze
Marx Eleanor Karl Marx 1883 Karl Marx socialisme
Bottomore Tom Marxistische sociologie 1975 klassebewustzijn sociologie
Van Ryssen Mark Strijd om een put 1979 reproductie Sociale Zekerheid
Dietzgen Joseph Zwart of wit 1861 klassebewustzijn racisme
Trotski Leon Nader tot de Proletariërs van de Gekleurde Rassen 1932 klassebewustzijn racisme
Trotski Leon Ter nagedachtenis aan Sergej Jesenin 1926 kunst literatuur
Mandel Ernest Sociologie van de Amerikaanse bezittende klasse 1958 atomisering sociologie
Sedova Trotski Natalia Afscheid van de Vierde Internationale 1951 Arbeidersstaat trotskisme
Trotski Leon Lessen van de Parijse Commune 1921 klassenstrijd revolutie
Joost Kircz Het belang van Friedrich Engels voor een hedendaagse materialistische epistemologie 2020 kentheorie marxisme
Henry André Strijdsyndicalisme en revolutionaire partij 1977 klassebewustzijn vakbonden
Mandel Ernest De vakbeweging moet weer klassestrijdbaar worden 1966 klassebewustzijn vakbonden
Friedrich Engels Dialectiek van de Natuur 1883 kentheorie wetenschap
G. Barendrecht Het Arabisch - Israëlisch conflict 1967 imperialisme Palestina
van Steenbergen Bart Marxisme in theorie en praktijk 1975 Joegoslavië zelfbeheer
Mandel Ernest De mens is het hoogste wezen voor de mensen 1978 categorische imperatief soortwezen
Grant Ted Het programma van de Internationale 1970 De Internationale trotskisme
Trotski Leon De Spaanse les, een laatste waarschuwing 1937 klassebewustzijn Spanje
Harmsen Ger Economie, politiek en geschiedenis 1972 geschiedenistheorie klassebewustzijn
Mandel Ernest Vrijheid en planning onder kapitalisme en socialisme 1968 filosofie planning
Kruithof Jaap Ingaan op de dingen 1992 filosofie Westerse mens
Mannheim Karl Diagnose van onze tijd 1947 wereldbeeld sociologie
Trotski Leon Gezinsverhoudingen onder de Sovjets 1932 familie socialisme
Rudolf Boehm Verrijking door verwoesting? 1991 ecologie productivisme
Cornelissen Christiaan Het arbeidsloon, zijn vormen en zijn wetten 1910 arbeidswaardeleer marginalisme
Mandel Ernest Strijd voor het socialisme: strategie en organisatie 1974 bewustzijn socialistische productiewijze
Saey Mark Wereld-Systeem analyse 1995 globalisering Wallerstein
Masereelfonds 1302 herbekeken 2002 nationalisme Vlaanderen
Vandervelde Emile Het Socialisme tegen de Staat 1914 etatisme socialistische productiewijze
Wilde Harry Trotski 1976 Leon Trotski Stalin
Mandel Ernest De materiële, sociale en ideologische voorwaarden voor de nazi genocide 1988 fascisme Joden
Mandel Ernest Gedeeltelijk onafhankelijke variabelen
en interne logica in de klassieke
marxistische economische analyse
1985 logica productiewijze
Marx Karl Geheime diplomatie in de achttiende eeuw 1854 diplomatie staatstheorie
Geoghegan Vincent Ernst Bloch en de alomtegenwoordigheid van de hoop 1996 bewustzijn marxisme
Andrew Chitty Ware en valse behoeften bij de jonge Marx 1996 consumptiemaatschappij vervreemding
Smith Tony Postmodernisme: theorie en politiek 1994 identiteitspolitiek marxisme
Colle Marijke Ecofeminisme of bevrijdingsecologie? 1993 ecologie feminisme
Romero Miguel Vaarwel aan de revolutie? 1992 revolutie voorhoedepartij
Harvey David De irrationaliteit van het kapitalisme 2018 Het Kapitaal (boeken) marxisme
Mandel Ernest Dialectiek van de groei : naar aanleiding van het Rapport Mansholt 1973 ecologie economische groei
Mandel Ernest De geschiedenis en bewegingswetten van het kapitalisme 1970 kapitalisme marxisme
Kebir Sabine Links heeft het dagelijks leven nooit goed begrepen 1991 Gramsci ideologie
Vierde Internationale Oproep: Voor de heropleving van internationalisme! 1991 imperialisme internationale politiek
Mandel Ernest De derde weg 1991 kapitalisme planeconomie
Haffner Sebastian De verraden revolutie - Duitsland 1918/1919 1979 Rosa Luxemburg Karl Liebknecht
Mandel Ernest Inleiding tot “Het Kapitaal I” 1976 kapitalisme marxisme
Verla Catherine Socialistische antwoorden op de crisis; een pan-Europese benadering 1989 EU democratie
Duggan Penny Europa, kampioen van vrouwenrechten? 1989 emancipatie feminisme
Gleiss Thies Het Europese kapitalisme tegen het milieu 1989 ecosocialisme kapitalistische economie
Vierde Internationale Voor een socialistisch Europa 1989 EU planeconomie
Grasso Laurent Nieuw Europa tracht migranten te isoleren 1989 immigratie mensenrechten
Mandel Ernest Marxistische economische theorie nuttig en noodzakelijk 1976 economie-onderwijs neopositivisme
van der Vos Robbert Lenins ‘Wat te doen?’ 1998 Lenin Russische Revolutie
Pycke Fons Lenin over de volksopvoeding 1998 Lenin Russische Revolutie
Wedemeijer Jakob De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme 1998 gauchisme Russische Revolutie
Gerretsen Rob De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden 1998 Lenin Russische Revolutie
Slegers Frank De filosofieschriftjes 1998 Hegel Lenin
Vercammen Francois Lenin en het vraagstuk van de Partij 1998 klassebewustzijn leninisme
Corijn Eric 5) Politiek en moraal. Inleiding 1983 Belgische arbeidersbeweging marxisme
Mommen André De receptie van het marxisme in de Belgische arbeidersbeweging 1983 arbeidersklasse marxisme
Meynen Alain Het marxisme en de Europese arbeidersbeweging: Inleiding 1983 arbeidersklasse marxisme
Jakubowski Franz Basis en bovenbouw
Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch
1974 dialectiek marxisme
Raes Koen Het concept van politieke maatschappij:
Marx’ wijsgerige verwerping van een sociaal noodzakelijke instantie
1983 justitie marxisme
Mandel Ernest Inleiding in het historisch materialisme 1976 geschiedenis marxisme
Desolre Guy De marxistische theorie van de arbeidsverhoudingen en de hedendaagse evolutie van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht 1983 justitie marxisme
Tanghe Fernand Marx, het recht en onze samenleving 1983 justitie marxisme
Corijn Eric Over de betekenis van een Marx-colloquium 1983 Belgische arbeidersbeweging marxisme
Constandse Anton De derde wereldoorlog 1980 imperialisme militair industrieel complex
van der Linden Marcel Marx en het “wetenschappelijk socialisme” 1982 Karl Marx marxisme
Kruithof Jaap DE ARBEID IN HEGELS FILOSOFIE 1982 arbeid Hegel
Anderson Perry Geschiedenis en lessen van het neoliberalisme 1996 liberalisme sociale zekerheid
Vercammen Francois Van zelforganisatie naar commandostaat 1998 marxisme stalinisme
Bensaïd Daniel De Oktobervraagstukken 1998 leninisme Russische Revolutie
Löwy Michael De nationale kwestie 1998 nationalisme zelfbeschikking
Reuten Geert De twee-eenheid van de kapitalistische economie en staat 2019 kapitalisme marxisme
Vercammen Francois Rosa Luxemburg - revolutionaire en theoretica van het marxisme 1999 marxisme voorhoedepartij
Mao Zedong Bevecht Liberalisme 1937 arbeidersstrijd voorhoedepartij
Vercammen Francois 150 jaar Communistisch Manifest 1998 arbeidersstrijd voorhoedepartij
Vercammen Francois Naar een moderne en radicale linkerzijde 2000 Portugal voorhoedepartij
Maitan Livio De Vierde Internationale
60 jaar analyse en strijd
1999 trotskisme marxisme
Rood (tijdschrift SAP) Een leven voor de revolutie (pdf) 1995 Ernest Mandel emancipatie van de mens
Vercammen Francois Lenin: een partij voor de revolutie 1997 Russische Revolutie voorhoedepartij
Vercammen Francois Anatomie van de Rwandese genocide 1994 Hutu – Tutsi racisme
Vercammen Francois Staat het huis in brand? 1994 fascisme racisme
Vercammen Francois Europese verkiezingen. Een groot referendum 1994 democratie Europese Unie
Vercammen Francois Het sociale Europa, onbereikbare ster aan het EG-firmament 1993 Europese Unie sociale zekerheid
Vercammen Francois Een nieuwe nationale kwestie 1993 immigratie racisme
Vercammen Francois Franse sociaaldemocratie: kroniek van een aangekondigde en geprogrammeerde afgang 1993 klassenstrijd reformisme
Vercammen Francois Haalt de sociaaldemocratie het jaar 2000? 1993 klassenstrijd reformisme
Wertheim Willem Frederik De lange mars der emancipatie 1977 evolutie revolutie
Vercammen Francois Migratie en kapitalisme 1993 racisme uitbuiting
Vercammen Francois Verlicht despotisme in het Europa van de dolle koeien 1996 democratie EU
Gutwirth Rudolf De genetische epistemologie-psychologie van Jean Piaget 2008 kentheorie opvoeding
Dille Koen John Gray: scepticus, conservatief en liberaal 2011 conservatisme liberalisme
Gutwirth Rudolf De crisis van de economische wetenschappen 2009 paradigma wetenschap
Dille Koen Wallerstein: een modern groot verhaal 2013 geschiedenis wereldsysteem
Lumumba Patrice Treur, o geliefde zwarte broeder   Congo kolonialisme
Van Outrive Lode Associatieve democratie 1999 democratie zelfbestuur
Vercammen Francois Ernest Mandel en de revolutionaire capaciteit van de arbeidersklasse 1997 klassebewustzijn revolutie
Charta 91 Het Cordon Sanitaire [pdf-brochure] 1996 extreem rechts racisme
Dille Koen Martha Nussbaum: hoe concreet en praktisch filosofie kan zijn 2013 capabilities economie
Corijn Eric Meer dan een halve eeuw engagement – (PDF) 2018 Mei ’68 studentenbeweging
Meynen Alain De politieke wetenschap en het naoorlogs Belgisch politiek systeem 1981 Luc Huyse politicologie
Servaes Jan Ideologie en macht 1981 bewustzijnsindustrie klassenstrijd
Ollman Bertell De dans van de dialectiek 2000 dialectiek filosofie
Kircz Joost Commentaar bij Bertell Ollmans Dans van de dialectiek 2000 Bertell Ollman dialectiek
Achcar Gilbert Europa en het Amerikaanse overwicht 2000 EU Navo
Löwy Michael Het begrijpen van (de verschrikkingen van) de geschiedenis 1998 geschiedenisfilosofie historisch materialisme
Husson Michel Tegen het fetisjisme van de financiële sector 1998 lange golven neoliberalisme
Slegers Frank De miserie van het kapitaal 1998 lange golven neoliberalisme
Meiksins Wood Ellen Arbeid, klasse, staat en globalisatie 1998 klassebewustzijn mondialisatie
Dille Koen Bryan Magee: de televisiefilosoof 2004 filosofie kentheorie
Adler Max Politieke of sociale democratie 1926 democratie parlementarisme
Hintjens Anke De gevolgen van de globalisering van de economie op gezin en seksualiteit 2001 emancipatie familie
Gibbs David N. De nieuwe interventiepolitiek van Washington 2001 imperialisme NAVO
Brown John Over “governance”
of de politieke staatsregeling van het neoliberalisme
2001 governance neoliberalisme
Slegers Frank Het verlicht despotisme van de Europese Unie 2001 democratie EU
Husson Michel Over het karakter van de huidige lange golf 2001 winstvoet waardewet
Husson Michel Paradoxen en onzekerheden van de euro 2001 EU euro
Drucker Peter Rechten voor holebi's: een identiteit voor het neoliberaal Europa? 2001 EU holibi
Samary Catherine Ernest Mandels visie op het socialisme: een kritische balans 2001 marxisme overgangsmaatschappij
Choplin Gérard Liberale landbouwlocomotief krijgt groen kleurtje 2001 EU landbouw
Trotski Leon Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg 1919 arbeidersbeweging revolutionairen
Cottenier Jo - Hertogen Kris De tijd staat aan onze kant 1991 kapitalisme vakbonden
Gerretsen Rob Wie was .... Corry Tendeloo 2001 feminisme vrouwenarbeid
Holmstrom Nancy De noodzaak van gangsterkapitalisme:
primitieve accumulatie in Rusland en China
2001 accumulatie corruptie
McCombes Alan Horizon 2003 2001 nationalisme Schotland
Husson Michel Het werkloosheidsdebat in Frankrijk na de 35 uren 2001 arbeidsduurverkorting neoliberalisme
Hagen Regina Een militaire toekomst voor het Europees Ruimteagentschap (ESA)? 2001 bewapening ruimtevaart
Samary Catherine De uitbreiding naar het oosten: welke alternatieven? 2001 Europese Unie Oost-Europa
Lenin V.I. Kapitalisme en de immigratie van arbeiders 1913 migratie nationalisme
Sintomer Yves De communistische utopie 2000 communisme marxisme
Husson Michel Kan de kenniseconomie Europa redden? 2000 automatisatie productiewijze
Gerretsen Rob De oorsprong van het kapitalisme 2000 historisch materialisme productiewijze
Texier Jacques Revolutie en democratie bij Marx en Engels 2000 democratie zelfbeheer
Traverso Enzo De opstand in het getto van Warschau 2000 Jodendom nazisme
Gerretsen Rob Wie was Olympe de Gouges? 2000 feminisme vrouwenstrijd
Slegers Frank Derde weg, actieve welvaartsstaat,... 2000 derde weg reformisme
Jacquin Claude De teloorgang van de syndicale linkerzijde in Zuid-Afrika 2000 intersectionaliteit vakbond
Bos Willem Rebel in Vlaanderen, stalinist in Nederland 2000 bureaucratie stalinisme
Becker Uwe/van Kersbergen Kees Analytisch marxisme: nieuw paradigma, paraplu of parade? 1987 filosofie marxisme
van Parijs Philippe Analytisch marxisme 1987 filosofie marxisme
Hemmerijckx Rik De KPB, haar syndicale strategie en haar verhouding tot het renardistisch syndicalisme 1987 reformisme vakbonden
De Temmerman Wim Agalev tussen arbeidersstrijd en ontzuiling 1987 Groen kapitalisme
Panitch Leo De staat in een veranderende wereld 1999 sociaaldemocratie staatstheorie
Slegers Frank Belgische vakbonden mee in het bad van de euro 1999 EU vakbond
Vanderelst Jef Is er nog plaats in Europa voor echte vakbonden? 1999 EVV vakbond
Luxemburg Rosa Kiesrecht voor vrouwen en klassenstrijd 1912 Democratie Feminisme
Lubbersen Rob Wie was George Orwell 1999 Animal Farm Big Brother
Slegers Frank 150 jaar Communistisch Manifest 1999 arbeidersstrijd klassebewustzijn
Slegers Frank ’60-’61 en de “Belgische traditie” 1999 arbeidersstrijd klassebewustzijn
De Bruyn Louis Duurzame landbouw is wereldwijd ecologisch en sociaal 1999 ecologie landbouw
Tort Patrick Darwin gelezen en goedgekeurd 1999 darwinisme evolutietheorie
Jilberto A. E. Fernandez Latijns-Amerika: de structurele nalatenschap van de autoritaire staten 1986 dictatuur Latijns-Amerika
Kesteloot Chantal De socialisten tijdens de bezetting: doctrine en programma 1986 BSP Wereldoorlog 2
Mommen André Tien jaar na Mao: de liberalisering van de Chinese economie 1986 China maoïsme
Went Robert Met de Franse slag:
een alternatieve aanpak van de Europese werkloosheid
1999 EU werkloosheid
Reuten Geert Werk, werk, werk! Ruim baan voor financiers! 1999 klassebewustzijn reformisme
Woods Alan Wie was Olwyn Hughes 1999 klassebewustzijn stalinisme
Drucker Peter Zelforganisatie, zelfemancipatie en identiteit 1999 emancipatie holibi
Van den Heurck Tony Fernand Oury 1999 onderwijs opvoeding
Samary Catherine Oorlog in de Balkan 1999 nationalisme zelfbeschikking
Brenner Robert The economics of global turbulence 1999 marxistische economie winstvoet
Devroede Remko Wie was Louis Paul Boon? 1999 literatuur media
Roberts Joseph K. Multilateraal Akkoord over Investeringen 1999 neoliberalisme mondialisering
Goubin John De telematica verandert de Vlaamse samenleving niet ingrijpend 1983 democratie media
Verstraeten Hans De nieuwe media en het laatkapitalisme 1983 democratie media
Burgelman Jean-Claude Nieuwe media 1983 democratie media
Raes Koen Over Vlaanderens opiniepers (Redactioneel) 1983 democratie media
De Internationale - Tijdschrift Themanummer Vrouwen 1983 emancipatie feminisme
Stallaerts R. Twee opmerkingen bij Coolsaets ‘Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer’ 1983 marxisme productivisme
Tanghe Fernand Over de hedendaagse betekenis van Marx-kritiek 1983 marxisme productivisme
Walry Jenny Arbeidsvoldoening en -vervreemding 1983 technologie vervreemding
Vermeersch Jan Drieëntwintig oktober 1983 rakettenbetoging wapenwedloop
Van Raemdonck Chr. In de greep van de derde industriële revolutie 1983 Industriële revolutie technologie
Vercammen Francois De lange mars van een revolutionair militant 1995 Ernest Mandel trotskisme
Blom Ron Wie was Paul Lafargue? 1997 Proudhon Karl Marx
McNally David Taal, geschiedenis en klassenstrijd 1997 bewustzijn ideologie
Vincent Jean-Marie Ernest Mandel en het revolutionair marxisme 1997 marxisme Vierde Internationale
Tondeur Alain De affaire Dutroux: gevaren en kansen 1997 België justitie
Coolsaet Willy Staat of valt het marxisme met de arbeidswaardeleer? 1983 arbeidswaardeleer marxisme
Mortier Freddy Over Therborns ‘Ideologie en macht’ 1983 bewustzijn ideologie
Raes Koen Tien jaar vakbondsacties en ... 1983 klassebewustzijn reformisme
Raes Koen Het politocologen-debat: wat is politiek? 1983 politiek bewustzijn
Abicht Ludo Het racisme anders bekeken 1983 nationalisme racisme
Turf Jef Beweegt de Vlaamse beweging? 1983 nationalisme Vlaanderen
Vereecken Juul Politieke beweging in het ACV 1983 christelijke arbeidersbeweging vakbond
Gerretsen Rob Deeltijdarbeid in het ‘postfordisme’ 1997 arbeidsduurvermindering vrouwenstrijd
Larsen Poul Funder en Mandel David De vakbeweging in Rusland 1995 bureaucratie Sovjet-Unie
Durand Maxime Crisis van het marxisme, of crisis van het kapitaal? 1995 arbeidswaardeleer transformatieprobleem
Drucker Peter Lesbo- en homobevrijding in Nederland 1995 emancipatie seksualiteit
Piet Vermeylen Karl Marx en het socialisme - anno 1964 1965 klassenstrijd marxisme
Jaap Kruithof Marx en de oorzaken van de menselijke aliënatie 1965 marxisme vervreemding
Karel Devocht Marx en zijn Communistisch Manifest 1965 Communistenbond marxisme
Teichler Ulrich De verhouding van Marx en Engels ten overstaan van poëzie en dichters 1965 kunst poëzie
Kraus Sabine Pensioen in Nederland 1994 sociale zekerheid vergrijzing
Slegers Frank Van oudjes, bejaarden, senioren en andere grijze panters 1994 sociale zekerheid vergrijzing
Löwy Michael Van de Logica van Hegel naar het Finland Station in Petrograd 1994 leninisme marxisme
de Bruyn Louis Landbouw is mensenwerk 1994 ecologie voedsel
Arbeiderspartij (PT) Verkiezingen in Brazilië 1994 Brazilië Latijns-Amerika
Toussaint Eric Democratie in de strijd voor socialisme 1994 bevrijding zelfbestuur
Colle Marijke Darwinisme en maatschappij 1994 creationisme evolutietheorie
Gerretsen Rob Kinderarbeid in de wereld 1994 arbeidskracht uitbuiting
Martin Dirk De tussenoorlogse katholieke gemeenteraadskandidaat 1982 België democratie
Van Damme Dirk De gemeente als lokale staat 1982 België democratie
Lochhead Robert De Revolutie van de Lage Landen 1566 – 1648 1994 België Nederland
Patroons Hendrik Bedenkingen rond Hans Achterhuis 1994 filosofie schaarste
Durand Maxime Europese arbeidstijden vergeleken 1994 arbeidsduur Europa
Löwy Michael Requiem voor de bevrijdingstheologie? 1992 bevrijdingstheologie conservatisme
Trotski Leon Sovjetvrede 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Julien Claude Het liberalisme tegen de gemeenschap 1994 globalisme neoliberalisme
Bartier Carl Huishoudelijke arbeid: patriarchaat of kapitalisme als invalshoek 1982 familie feminisme
De Clercq Geert Geert De Clercq (1982): Ecologische beweging en arbeidersbeweging 1982 ecologie groenen
Van den Enden Hugo Over het onvermijdelijk, maar productief falen van elk totalisme 1982 ethiek totalisme
KPE-onafhankelijken De KPE-onafhankelijken dringen aan op eenheid 1982 eenheid partijopbouw
Mommen André De crisis van het Belgisch kapitalisme 1982 België federalisme
Carlier Bob Over soldatenhardheid en opofferende moeders 1982 fascisme seksualiteit
Trotski Leon Verklaring van de Bolsjewistische Fractie op de Democratische Vergadering 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Albarracin Jesus Het neoliberaal fiasco 1993 neoklassieke economie neoliberalisme
Funk Nanette Van de regen in de drup of van de drup in de regen? 1993 feminisme Oost-Europa
Dequeecker Ida Het gezin. Gezinswaarden in België 1993 familie feminisme
Slegers Frank Een gesprek met Ernest Mandel over Power and Money 1993 bureaucratie Sovjet-Unie
Mortier Freddy Leszek Kolakowski’s ontwaken uit de marxistische droom 1982 filosofie marxisme
Trotski Leon Te vuur en te zwaard 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
van den Brink Gabriël Bewegingen, crisis en staat 1982 Nieuwe sociale bewegingen staatstheorie
Maeter Pierre-Paul Ontstaan en evolutie van het poujadisme (1953 - 1958) 1982 fascisme populisme
Trotski Leon De Revolutie is in gevaar! 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Samary Catherine Zelfbeschikkingsrecht geen eenvoudig vraagstuk 1993 Joegoslavië nationalisme
Coontz Stephanie Crisis in het gezin ook zaak van links 1993 familie gezin
van Duin Thomas Functiewaardering en seksediscriminatie 1993 gender gezin
Strik Henk Het militair apparaat en de soldatenbeweging 1977 dienstplicht leger
Lew Ronald Maoïsme 1977 China stalinisme
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Socialistische democratie en de dictatuur van het proletariaat 1977 democratie meerpartijensysteem
Van Dijk Jan Balans van vier jaar regering Den Uyl 1977 FNV vakbond
Boehm Rudolf Over behoeften en belangen van de mensen en over de zin van het werk 1982 kapitalisme productivisme
Abicht Ludo Ronald Reagan: Arturo Ui met een menselijk gelaat? 1982 klassebewustzijn neoliberalisme
Burghgraeve Paula De ecologische problemen, Agalev en de arbeidersstrijd 1982 groenen klassebewustzijn
Vermeersch Jan Kommer en kwel van de KPB 1983 eurocommunisme radicaal links
van der Linden Marcel De wederopstanding van Eduard Bernstein 1981 marxisme revisionisme
Wolf Winfried De internationale economische conjunctuur 1981 economie conjunctuur
Went Robert Reagans buitenlandse politiek - Naar nieuwe Vietnams? 1981 imperialisme VSA
Stutje Jan-Willem De CPN - De discussie moet nog beginnen 1981 stalinisme Nederland
Pieterson Herman Het geheim van Van Agt 1981 besparingen Nederland
Schmidt Ingo De rechtse uitdaging en linkse alternatieven in internationaal perspectief 2017 ideologie klassebewustzijn
Cuyvers Ludo Bij de Nederlandse vertaling van Mandels Traité d’économie marxiste 1982 laatkapitalisme marxisme
Raes Koen Antoon Roosens pleit een dossier 1982 nationalisme Vlaanderen
Raes Koen De sociale en politieke grondslagen van het ‘nieuwe liberalisme’ 1982 liberalisme staatstheorie
Dirk Van Damme Klassenstrijd en crisis van de welvaartsstaat 1982 ideologie staatstheorie
Turf Jef De crisis binnen de CVP 1982 ACW christendemocratie
Berger Denis De bonapartistische staat 1975 bonapartisme sterke staat
van der Meer Tom De beheerste vakbeweging 1977 bureaucratie vakbond
Pieterson Herman Sneevliet 1977 biografie Sneevliet
Tichelman Fritjof Indonesië - stagnatie en strijd 1977 Aziatische productiewijze imperialisme
Gerard van Kooten / Marcel Olierook Polen 1977 arbeidersstaat Solidarnosc
Trotski Leon Over het vakbondsvraagstuk 1923 klassenstrijd vakbond
Hülsberg Werner Solidair met Wolf Biermann 1977 DDR stalinisme
De Leeuw Jo De actualiteit van Antonio Gramsci 1976 hegemonie ideologie
Funk Albrecht / Werkentin Falko De uitbouw van het West-Duitse repressieapparaat 1976 Duitsland repressie
Vierde Internationale De revolutie in Angola 1976 imperialisme Portugal
Rousset Pierre Vietnam na de hereniging 1976 Azië imperialisme
Tichelman Fritjof De Aziatische productiewijze 1976 Azië marxisme
Pingaud Denis De Italiaanse CP: een nationaal-stalinistische partij 1976 Communistische Partij stalinisme
Kircz Joost Nederland: de CPN en het socialisme 1976 Communistische Partij stalinisme
Goldman Henri De Communistische Partij van België: een gewone volgzame stalinistische partij 1976 Communistische Partij stalinisme
Lequenne Michel Trotski's voorspelling 1976 Communistische Partij stalinisme
De Internationale - Tijdschrift Editoriaal: Vele wegen leiden uit Moskou 1976 Communistische Partij stalinisme
Trotski Leon De loopgraaf 1915 Oorlogvoering Wereldoorlog
Trotski Leon 1905-1917 Welke taken liggen voor ons in de huidige revolutie? 1917 Macht Wereldoorlog
Turf Jef De ervaring van Fabelta 1983 arbeidersstrijd bezetting
Bonte Eddy De stijlkenmerken van Coens 1983 onderwijs schoolstrijd
Vermeersch Jan Het PCI-beheer in Italië 1983 eurocommunisme hegemonie
Van Damme Dirk Verzuiling, pacificatie en klassenstrijd 1983 onderwijs verzuiling
Van Damme Dirk Coens’ leerplichtverlenging en de linkerzijde 1983 onderwijs opvoeding
Renard Claude Wallonië is nog in de maak 1983 federalisme nationalisme
Lenin V.I. Bij de vierde herdenking van de Oktoberrevolutie 1921 Beschaving Wereldrevolutie
Marx Karl Ter kritiek van de politieke economie 1861-1863 Economie marxisme
Raes Koen Politieke apathie en de linkerzijde 1981 bewustzijn ideologie
Zondergeld Gjalt Vlaamse en Friese beweging 1981 Nationalisme Nederland
Debrouwere Jan Het presidentschap van Reagan 1981 Sovjet-Unie Verenigde Staten van Amerika
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Algemene politieke resolutie van de minderheid 1975 Vierde Internationale 10e Wereldcongres
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Statuten van de 4e Internationale 1975 statuten IVe Internationale 10e Wereldcongres
Trotski Leon De lotgevallen van het 7e Regiment Infanterie in België 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon De militaire rampspoed en politieke vooruitzichten 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon Uitputtingsoorlog 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon Een krachteloze Conventie van verwarring 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon 1 jaar oorlog 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon Het Thuisfront 1915 Europa Wereldoorlog
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Resolutie – Politieke crisis en revolutionaire perspectieven in Argentinië 1975 Latijns-Amerika Vierde Internationale
Trotski Leon Van het oude gezin naar het nieuwe 1923 emancipatie familie
Trotski Leon In de Balkan 1915 Europa Wereldoorlog
Trotski Leon Gregus op de lijst voor de Democraten 1914 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Trotski Leon Tegen wie en hoe de revolutie te verdedigen? 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Trotski Leon Revolutie in Rusland 1917 Oktoberrevolutie Sovjet-Unie
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Bolivia – balans en oriëntering 1975 Latijns-Amerika Vierde Internationale
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Stellingen over de opbouw van revolutionaire partijen in kapitalistisch Europa 1975 Europa Vierde Internationale
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Resolutie over de gewapende strijd in Latijns-Amerika 1975 Latijns-Amerika Vierde Internationale
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Algemene politieke resolutie 10e Wereldcongres 1975 Vierde Internationale Wereldrevolutie
Meynen Alain Lange golven en cycli in de klassenstrijd 1991 lange golven Ernest Mandel
Silver Beverly J. De klassenstrijd en de Kondratieff 1911 lange golven Ernest Mandel
Gattei Giorgio Elke 25 jaar? Stakingsgolven en lange economische cycli 1991 lange golven stakingen
Dietzgen Joseph De grenzen der kennis 1877 filosofie kentheorie
Levi F. Een handboek voor strijd aan de universiteit 1976 onderwijs studentenbeweging
van der Linden Marcel De moeilijke dialectiek 1976 ecologie marxisme
Pataki H. Music is where the Money is 1976 cultuur muziekindustrie
Roman Z. Polen: economische hervormingen en sociale gevolgen 1976 bureaucratie stalinisme
De Internationale - Tijdschrift Spanje 1976 arbeiderscommisies reformisme
Bensaïd-Rossi-Udry Portugal: arbeiderscontrole in de praktijk 1976 arbeiderscontrole zelfbestuur
Freksa-Krabbe-Spohn Portugal: de economie van het tekort 1976 Anjerrevolutie imperialisme
Corijn Eric Vlaanderen: Beweging voor Progressieve Frontvorming 1976 eenheid linkerzijde
IKB Nederland: de rol van het leger 1976 democratie soldatenvakbond
Mandel Ernest Kapitalistische wereldeconomie: economische heropleving? 1976 conjunctuur recessie
Dille Koen Chantal Mouffe: Leve het conflict! 2009 debat politiek
Dille Koen Het Joodse volk: een uitvindsel? 2009 jodendom nationalisme
Gutwirth Rudolf Authenticiteit en ouderdom 2003 existentialisme Sartre
Gutwirth Rudolf Mijn ontmoeting met Sartre 2005 existentialisme Sartre
Kautsky Karl Staatssocialisme 1881 arbeidersbeweging utopie
Kautsky Karl Opheffing van de staat 1881 arbeidersbeweging utopie
Kautsky Karl De vrije samenleving 1882 arbeidersbeweging utopie
Therborn Göran Recente ontwikkelingen in het marxisme 1984 klassen marxisme
Karl Marx Resultaten van het directe productieproces 1864 kapitaal ruilwaren
Pieterson Herman Het gewone volk en haar geschiedschrijvers 1975 geschiedenis Socialistisch Onderwijs Front
Tichelman Fritjof Linkse stroming in China 1975 China Jaap van Ginneken
Kircz Joost Henk Sneevliet 1975 biografie Nederland
IKB Voorlopige balans van de regeringspolitiek 1975 Nederland voorhoede
IKB Centrisme en de nieuwe voorhoede 1975 centrisme voorhoede
Ruben David Over dialectische relaties 1975 dialectisch materialisme logica
Blunden Andy Theorieën over waarde 1999 arbeidswaardeleer marginalisme
Politieke Bureaus Europa IVe Internationale De ontwikkeling van de communistische partijen in kapitalistisch Europa 1975 revolutionaire partij stalinisme
Dille Koen Cultuurpopulist: geen vel over de buik 2005 cultuur populisme
Dille Koen Sint-Amands en Emile Verhaeren 2005 kunst literatuur
Roberts Dick De meesters van Nixon 1974 olie VSA
Van Kerkhoven Marianne Cultuur en politiek 1974 kunst toneel
De Internationale - Tijdschrift De Arabische revolutie 1974 imperialisme Midden-Oosten
De Internationale - Tijdschrift Oliewinsten 1974 energie imperialisme
Kircz Joost Gemeenteraadsverkiezingen 1974 klassenstrijd linkse organisaties
Pieterson H. en Kircz J. De nieuwe voorhoede 1974 klassenstrijd linkse organisaties
De Internationale - Tijdschrift De Vierde Internationale 1974 Griekenland Spanje
Tichelman Fritjof De Staat 1974 klassenmaatschappij staatstheorie
Horman Denis Arbeidersbeweging op keerpunt 1974 reformisme vakbond
De Internationale - Tijdschrift Lessen van Chili 1974 klassebewustzijn reformisme
Kircz Joost Cuba 1974 Cuba socialisme
Kircz Joost Vervreemding 1974 aliënatie Ernest Mandel
Warschawsky Michel Zionisme en arbeidersstrijd in Israël 1973 Arabische Staten Midden-Oosten
Kircz Joost Herman Gorter en de tribunisten 1973 Gorter Nederland
Corijn Eric Havenstaking en vakbondsstrategie 1973 Antwerpen haven dokwerkers
Pieterson Herman Nederland, den Uyl en de klassenstrijd 1973 Nederland klassenstrijd
Pieterson Herman De Nederlandse vakbeweging: integratie of confrontatie 1973 Nederland vakbond
De Internationale - Tijdschrift Frankrijk, ontwikkeling van een Staat 1973 Frankrijk Ligue Communiste
De Internationale - Tijdschrift 1 mei Internationale strijddag 1973 1 mei internationaal
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Spanje: zwakste schakel in de kapitalistische keten 1973 Europa Spanje
Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale Ligue Communiste 1973 democratie Frankrijk
De Internationale - Tijdschrift De Vierde Internationale 1973 China Hongkong
Europese Politieke Bureaus 4e Internationale De evolutie van de Europese sociaaldemocratie 1973 EU parlementarisme
Tichelman Fritjof China voor de revolutie 1973 Aziatische productiewijze China
Tichelman Fritjof Nederland van handelskapitalisme tot industriestaat 1973 kapitalisme Nederland
De Internationale - Tijdschrift De opbouw van de revolutionaire partij 1973 Europa partijopbouw
De Internationale - Tijdschrift De Vierde Internationale 1973 Ceylon - Sri Lanka VSA-verkiezingen
De Internationale - Tijdschrift De school voor de rechtbank 1973 Ivan Illich onderwijs
Academisch Economisch Instituut Moskou Leerboek politieke economie 1954 economie marxistische economie
Marx/Engels Verslag van het Centrale Bestuur aan de Communistische Bond, maart en juni 1850 1850 arbeidersstrijd partij
Quintelier Guy Vrije markt of extreemrechts?? 1996 economie neoliberalisme
Perquy Jaak Ontspoord? Het nieuwe fundamentalisme 1996 fundamentalisme islam
Perquy Jaak De premier en zijn dienstmaagd 1996 geschiedenis ideologie
Vandepitte Marc Che Guevara en het socialisme met een menselijk gelaat 1996 Cuba Sovjet-Unie
Abicht Ludo Klassenstrijd in de Antwerpse en Brusselse sjtetls 1996 Joden racisme
Andre Mommen De nieuwe sociale bewegingen en de groenen 1996 Agalev Hand in Hand
Triest Monika Vrouwenstudies in de jaren negentig 1996 emancipatie feminisme
De Brabander Ludo Groen en rood 1996 ecologie Gorz
IMAVO Omtrent de sociale zekerheid 1996 arbeidsloon (RMZ) De Sociale Zekerheid (RMZ)
Amin Samir De uitdaging van de mondialisatie 1996 globalisme kapitalistische crisis
Bouquin Stephen Kritiek van het sociaalliberalisme 1996 John Rawls rechtvaardigheid
Coolsaet Willy Het Kapitalisme oorzaak van de milieucrisis 1996 ecologie productivisme
Mosselmans Bert Een kritische analyse van het economische neoclassicisme 1996 economie neoliberalisme
Quintelier Guy Ecologische modernisering als socialistisch beleid 1996 ecosocialisme milieu
Van Outrive Lode De crisis van het gerechtelijk apparaat 1996 justitie magistratuur
Meynen Alain Vlaams Blok, geschiedschrijving en socialistische beweging 1996 sociaaldemocratie Vlaams Blok
Dequeecker Ida Een feministische lezing 1996 Sienjaal vrouwenbeweging
Corijn Eric Het “sienjaal” van een impasse 1996 Sienjaal sociaaldemocratie
Blommaert Jan Progressieve intelligentsia en nationalisme 1996 Sienjaal Vlaams-nationalisme
Luxemburg Rosa Stap voor stap 1897 media Polen
van der Linden Marcel Problemen bij de theorie van de gedegenereerde arbeidersstaat 1981 arbeidersbeweging Sovjet-Unie
Ticktin Hillel Bijdrage tot een politieke economie van de USSR 1981 marxisme Sovjet-Unie
Meul Koen Rudolf Bahro’s contradictorische kritiek van het “werkelijk bestaande socialisme” 1981 ecologie socialisme
Meynen Alain Boekbespreking: Jaak BREPOELS, Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? 1981 arbeidersbeweging vakbeweging
Van Damme Dirk Recente Gramsci-literatuur 1983 Gramsci ideologie
Raes Koen Recht en politiek in de spiegel van het marxisme 1983 justitie Staat
Mortier Freddy Marx en het wetenschappelijk socialisme 1983 intellectuelen marxisme
Quintelier Guy Tolerantie en fascisme 1983 conflict harmonie
Boey Koen Negri’s lectuur van de Grundrisse 1983 arbeiderswetenschap Grundrisse
van der Linden Marcel Naar een materialistische kritiek van het leninisme 1983 bolsjewieken historisch materialisme
Desolre Guy De linkse oppositie in Oost-Europa 1972 linkse oppositie stalinisme
Plogstedt Sybille Over de processen in Tsjecho-Slowakije 1972 linkse oppositie stalinisme
De Internationale - Tijdschrift Voor de Indochinese revolutie 1972 imperialisme Vietnam
Wiering Theo Nederland: de ontwikkeling van de arbeidersklasse en de bourgeoisie 1972 arbeidersklasse Nederland
Quintelier Guy Conflicten zijn bevrijdend 2001 geweld harmonie
Vercammen Francois De Europese Unie aan de vooravond van de Verklaring van Laken 2001 EU VSA
Vercammen Francois Europese Unie en “Amerikaanse” oorlog 2001 EU VSA
Vercammen Francois Na de Europese verkiezingen. Een stevige schok 2000 democratie EU
Vercammen Francois De partij, of het zwakke punt van Trotski 2000 Klassebewustzijn Lenin - Mandel
Vercammen Francois Valt er iets aan te vangen met
de instellingen van de Europese Unie?
1997 EU democratie
Vercammen Francois De evolutie van de Belgische sociaaldemocratie 1972 reformisme revolutie
Vercammen Francois Drie jaar Unidad Popular 1974 Allende volksfront
Dumolyn Jan De materialistische opvatting van de geschiedenis voor beginners 2001 historisch materialisme ideologie
Dumolyn Jan Dialectiek voor beginners 2001 dialectisch materialisme ideologie
Dietzgen Joseph Ook onze Vorst-Rijkskanselier 1876 armoede uitbuiting
Dietzgen Joseph Kennis en waarheid 1888 dialectiek kentheorie
Gerretsen Rob Lenin en Hegel tijdens de Eerste Wereldoorlog 2015 dialectiek partijopbouw
Dille Koen Martha Nussbaum: angst of tolerantie 2013 diversiteit multiculturaliteit
Kautsky Karl Enige woorden over de eisen van het Hollandse verkiezingsprogram ten gunste van het landvolk 1901 landbouw Nederland
Verbraeken Paul Vietnam: het landbouwprobleem 1973 imperialisme Volksfront
Wiedijk Pieter (J. Saks) Naar rechts of naar links? 1902 onderwijs religie
van Kol Hendrikus (Rienzi) Het imperialisme van Nederland 1902 imperialisme kolonialisme
Loopuit Joseph Calvinisme en individualisme 1903 individualisme religie
Ceton Jan Cornelis Vrije school of verplichte staatsschool 1902 bewustzijn onderwijs
Achcar Gilbert Elf stellingen over de heropleving van het islamitisch fundamentalisme 2006 godsdienst panislamisme
Gorter Herman De algemene werkstaking in België 1902 algemene staking Rosa Luxemburg
van der Goes Frank Iets over godsdienst en socialisme 1902 godsdienst partij
Mandel Ernest Introductie tot Het Kapitaal boek 2 1978 economie marxisme
Luxemburg Rosa Het Belgische experiment 1902 algemene staking sociaaldemocratie
Luxemburg Rosa De algemene werkstaking 1902 algemene staking sociaaldemocratie
Vandervelde Emile Nog eens het Belgische experiment 1902 algemene staking sociaaldemocratie
Jaurès & Guesde Tweeërlei tactiek 1901 reformisme revolutie
Marx Karl De Krimoorlog en de Porte 1854 godsdienst islam
Dietzgen Joseph Inleiding 1886 kennistheorie materialisme
Dietzgen Joseph Materialisme 1888 kennistheorie materialisme
Fraina Louis De contrarevolutie in Duitsland 1920 algemene staking Duitsland
Loenatsjarski Anatoli De arbeidsschool 1920 onderwijs pedagogiek
Radek Karl De toekomst der wereldrevolutie 1919 Duitsland wereldrevolutie
Lenin V.I. Over de ongelukkige vrede 1918 internationalisme wereldoorlog 1
Radek Karl Het vredesprogramma van Zimmerwald 1916 imperialisme wereldoorlog 1
Trotski Leon Jean Jaurès 1916 Frankrijk sociaaldemocratie
Brinton Maurice De bolsjewieken en het arbeiderszelfbestuur 1970 raden zelfbeheer
Schaaf Jasper Karl Marx, Bekend en onbekend 2000 linkerzijde marxisme
Ceton Jan Cornelis De huidige crisis 1914 Kondratieff lange golven
Radek Karl De internationale vredesactie van het proletariaat 1915 imperialisme wereldoorlog
van der Goes Frank De dood van Jaurès 1914 imperialisme wereldoorlog
Wiedijk Pieter (J. Saks) Cornelissen Redivivus en De Dood der Dialectiek 1898 dialectiek linkerzijde
Luxemburg Rosa Antiklerikalisme en socialisme 1902 religie secularisatie
van der Goes Frank Kapitalisme in Indië - De Mijnwet 1898 imperialisme kolonialisme
van Kol Hendrikus (Rienzi) De Indische mijnwet en het eigendomsrecht der mijnen 1898 eigendom kolonialisme
Wibaut F.M. Over coöperatie 1899 antikapitalisme socialisme
van Kol Hendrikus (Rienzi) Geen dogma’s! 1898 individu wetenschap
Huygens Cornélie Socialisme en “Feminisme” 1898 emancipatie vrouwenbeweging
Loopuit Joseph De sociaaldemocratie en de vakbeweging in ons land 1898 arbeidersbeweging vakbond
Gorter Herman Kritiek op de literaire beweging van 1880 in Holland 1897 kunst literatuur
van Kol Hendrikus (Rienzi) De revolutionaire rol der vrouwen 1897 emancipatie feminisme
van der Goes Frank Interne propaganda 1897 socialisme toekomst
van der Goes Frank Zaak Hogerhuis 1897 gerecht klassengerecht
van der Goes Frank Het Congres van de Socialistenbond 1897 Domela Nieuwenhuis sociaaldemocratie
Schaaf Jasper Na de nihilistische val 2013 linkerzijde marxisme
van der Goes Frank Van het Hamburgs Congres 1897 Duitsland sociaaldemocratie
Troelstra Pieter Jelles Algemene geheelonthouding 1896 alcohol Tolstoj
Wiedijk Pieter (J. Saks) Organisatievormen van het kapitaal 1896 kartels trusts
Wiedijk Pieter (J. Saks) Over professoren en socialisme 1896 anarchisme ideologie
Trotski Leon Waar gaat Frankrijk heen? 1934-1936 burgerij fascisme
Scheltiens Vincent Versnipperd links: een terugblik 2013 klein-links linkerzijde
Bellamy Foster John e.a. De kritiek van Marx op de hemel en op de aarde 2008 materialisme religie
van der Goes Frank Multatuli over socialisme 1896 klassebewustzijn kolonialisme
van der Goes Frank De jongste renegaat 1896 dogma sociaaldemocratie
van der Goes Frank Amsterdamse monopolies 1896 openbare diensten privatisering
van der Goes Frank De revolutie van de bourgeoisie 1896 feodaliteit kapitalisme
Michielsen Leo Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging 1976-1980 Europa klassenstrijd
van der Goes Frank De heer F. Domela Nieuwenhuis als marxist 1896 gebruikswaarde ruilwaarde
van Kol Hendrikus (Rienzi) Madame Bouquey 1896 Franse Revolutie terreur
van Kol Hendrikus (Rienzi) De Godinnen der Rede 1896 Commune van Parijs religie
van Kol Hendrikus (Rienzi) Rose Lacombe 1896 Commune van Parijs feminisme
van Kol Hendrikus (Rienzi) Vrijheid door ontwikkeling 1896 democratie vrijheid
Serge Victor De Oktoberrevolutie te Moskou 1920 burgeroorlog Sovjet-Unie
Serge Victor Brief uit Rusland 1921 NEP Sovjet-Unie
Lenin V.I. Nieuwe tijden en oude fouten in een nieuwe vorm 1921 gauchisme Sovjet-Unie
Zinovjev Grigori De Executieve aan het congres der VKPD 1921 Duitsland Komintern
Katayama Sen De positie van Japan bij de komende sociale wereldrevolutie 1921 imperialisme Japan
Japanner De werkelijke Siberische politiek van Japan 1921 imperialisme Sovjet-Unie
van der Steen Bart Anton Pannekoek en het orthodoxe marxisme 2006 marxisme radencommunisme
Gorter Herman De Internationale van Moskou 1921 Internationale wereldrevolutie
Rappoport Charles Een lesje in de krijgskunde op het Moskouse congres 1921 Internationale revolutie
Komintern Weg met het hongeroffensief van het kapitaal tegen Sovjet-Rusland! 1921 hongersnood Sovjet-Unie
Wichmann Clara Antwoord aan Mevrouw Roland Holst 1921 geweld humanisme
Wiedijk Pieter (J. Saks) Napoleon herdenking 1921 burgerlijke revoluties Frankrijk
Gorter Herman De Algemene Arbeiders Bond 1921 GIC radencommunisme
Lenin V.I. De inwendige en uitwendige toestand van Sovjet-Rusland 1921 NEP Sovjet-Unie
Tomski Michail De Russische vakverenigingen en drie jaren proletarische dictatuur 1921 arbeidersdictatuur syndicalisme
Varga Eugen Het vraagstuk van de productiviteit van de arbeid 1921 planning taylorisme
Wiedijk Pieter (J. Saks) Aan F. van der Goes 1921 reformisme Sovjet-Unie
Kroepskaja Nadjezjda Het politieke voorlichtingswerk in Sovjet-Rusland 1921 cultuur propaganda
van Ostaijen Paul Rond het Vlaamse Probleem 1920 België taalstrijd
Reed John Sovjet-Rusland van thans 1920 Sovjet-Unie reisverslag
Ceton Jan Cornelis De macht van het bankkapitaal 1921 banken financieel kapitaal
Boecharin Nicolai De nieuwe economische oriëntering van Sovjet-Rusland 1921 NEP Sovjet-Unie
Hegel Georg Encyclopedie van de filosofische wetenschappen in grondtrekken - Inleiding 1830 filosofie idealisme
Hegel Georg Fenomenologie van de geest - Inleiding 1807 filosofie idealisme
Boehm Rudolf Aan het einde van een tijdperk 1984 filosofie politiek
Novack George Socialisme en de zin van het leven 1972 ethiek filosofie
Michielsen Leo De Sovjet-Unie in debat 1963 arbeidersstaat stalinisme
Roland Holst - van der Schalk Henriette Communisme en moraal 1925 ethiek moraal
Bauer Otto De weg naar het socialisme 1921 planning socialisatie
Grippa Jacques “Structuurhervormingen” een neoreformistisch bedrog 1967 reformisme structuurhervormingen
Stalin Jozef Over China 1927 Kwomintang Sovjet-Unie
Huysmans Camille De Omwenteling van 1830 1907 België Nederland
Delsinne Leon De Belgische Omwenteling 1924 Vlaanderen Nederland
Wibaut F.M. Op voor de socialisatie! 1920 reformisme utopie
BSP-document Het Koningsvraagstuk 1950 koningskwestie Leopold III
Roland Holst - van der Schalk Henriette Open brief aan Maksim Gorki 1918 intellectuelen Sovjet-Unie
Roland Holst - van der Schalk Henriette De zekerheid van het socialisme 1930 marxisme religieus socialisme
Vandervelde Emile De laatste tien regeringsjaren van Leopold II - 1900-1910 1913 Congo koningskwestie
Vandervelde Emile De syndicale vrijheid en het staatspersoneel in België 1913 overheid syndicalisme
Trotski Leon Wat is nazisme? 1933 fascisme Hitler
Vandervelde Emile De algemene werkstaking 1908 BWP syndicalisme
Vandervelde Emile Het socialistisch stelsel 1906 collectivisme etatisme
Vermeylen August Kritiek der Vlaamse Beweging 1905 Taalstrijd Vlaamse Beweging
Bertrand Louis Tegen het meervoudig stemrecht 1914 reformisme sociaaldemocratie
Bertrand Louis Recht op leven en zijn logische gevolgen 1898 ethiek sociaaldemocratie
Parvus De strijd der vakverenigingen 1912 klassenstrijd syndicalisme
Marx Karl Het Kapitaal, boek 3 1894 kapitalisme koopwarenproductie
Adler Max Het hedendaags proletariaat 193x fascisme klassebewustzijn
Anderson Perry De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci 1981 hegemonie klassenstrijd
Vandervelde Emile De socialistische werking 1911 etatisme reformisme
Vandervelde Emile Het socialisme en de godsdienst 1908 religie secularisatie
Jules Destrée Kunst en socialisme 1909 emancipatie erfgoed
Jules Destrée De achturendag 1907 arbeidswaardeleer klassenstrijd
Schaaf Jasper Durven vooruit te denken 2012 conservatisme progressiviteit
Flam Leopold Franz Kafka 1967 levenszin lijden
Flam Leopold Het quietistisch nihilisme van Samuel Beckett 1967 kunst lelijkheid
Flam Leopold Het gerevolteerde nihilisme van Antonin Artaud 1967 kunst lelijkheid
Flam Leopold De surrealistische opstand 1967 humanisme surealisme
Flam Leopold Het eeuwige romantisme 1959 existentialisme mens-zijn
Jules Destrée Het koloniaal vraagstuk 1908 Congo imperialisme
Flam Leopold Filosofie en politiek 1966 filosofie politiek
Flam Leopold De heterodoxie 1966 existentialisme individualisme
Flam Leopold Het nihilisme 1966 existentialisme religie
Flam Leopold De marginale enkeling 1966 existentialisme individualisme
Marx Karl Beschouwing over geld 1851 Bankencrisis overproductie
Bernstein Eduard Werkstaking en lock-out in Duitsland 1909 klassenstrijd reformisme
Flam Leopold Ethisch socialisme 1960 ethiek vrijzinnigheid
Anseele Edward De coöperatie en het socialisme 1902 BWP sociaaldemocratie
Wijnkoop David De Russische en de Duitse Revolutie 1919 Duitsland Rusland
De Paepe César Ferdinand Lasalle 1880 Duitsland socialistische beweging
Mandel Ernest De crisis 1974-1983 - De feiten, hun marxistische interpretatie 1983 financieel kapitaal wereldmarkt
GIC Grondbeginselen der communistische productie en distributie 1950 planning socialisme
Kroepskaja Nadjezjda Herinneringen aan Lenin 1930 leninisme Sovjet-Unie
De Coninck Rik Leon De Lee 2012 Belgisch trotskisme Franz Holss
van der Steen Bart De trotskistische beweging in Nederland 2008 entrisme partijopbouw
Ibárruri Dolores (Pasionaria) De fascisten komen er niet door! 1936 fascisme Spanje
Frederik van Eeden Binnenlandse kolonisatie 1900 Coöperaties Eigendom
Keynes John Maynard Een herziening van het Verdrag 1921 imperialisme Wereldoorlog 1
Lissagaray Prosper-Olivier Geschiedenis van de Commune van Parijs van 1871 1876 democratie zelforganisatie
de Weerdt Denise De Commune van Parijs - 1871 1971 Parijse Commune klassenstrijd
Boehm Rudolf Kritiek der grondslagen van onze tijd 1977 filosofie wetenschap
Kautsky Karl Thomas More en zijn utopie 1888 ideologie Utopia
Spartacusbond De economische grondslagen van de radenmaatschappij 1972 arbeidersraden zelfbeheer
Kautsky Karl Parlementarisme, volkswetgeving en sociaaldemocratie 1893 democratie zelfbestuur
Brendel Cajo De Groep van Internationale Communisten 1974 bewustzijn radencommunisme
Vandervelde Emile Collectivisme en evolutie op nijverheidsgebied 1902 etatisme sociaaldemocratie
Flam Leopold Proeve van een kritiek van het existentialisme 1946 individu ontologie
Flam Leopold Racisme 1946 identiteit nationalisme
Flam Leopold De gekwetste existentie 1983 individu ontologie
Walry Jenny Mondialisering, de nefaste sociale gevolgen en de aangeboden remedies ertegen 1997 andersglobalisme marxisme
ABVV En hopla! Een indexsprong... 2011 indexcijfer levensduurte
France Nouvelle Vlaemsche cultuur 1978 Frans-Vlaanderen Taal
Michielsen Leo Iets over historische dimensie 1978 communisme stalinisme
Marx Karl Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie - Inleiding 1843-44 godsdienst ideologie
ABVV De Staking 1995 arbeidsrecht klassenstrijd
Maréchal Sylvain Manifest der Gelijken 1801 Frankrijk gelijkheid
Bologne Maurice De proletarische opstand van 1830 in België 1930 België Nederland
Ménard Louis Voorspel van een revolutie 1848 Frankrijk Revolutiejaar 1848
Dhondt Jan Geschiedkundige opstellen 1963 België Vlaanderen
Seiler Sebastian Het Complot van 13 juni 1849 1850 Frankrijk Revolutiejaar 1848
Weitling Wilhelm Waarborgen voor Harmonie en Vrijheid 1842 Bond der Rechtvaardigen utopisch socialisme
Wittke Carl Marx en Weitling - geschiedenis socialisme utopisch socialisme
Bluntschli Johann Kaspar De communisten in Zwitserland 1843 repressie Weitling
Quaini Massimo Marxisme en geografie 1977 ecologie ruimte en tijd
Blum Leon Jean Jaurès 1933 Frankrijk Jean Jaurès
Auriol Vincent Herinneringen aan Jaurès 1944 Frankrijk Jean Jaurès
Blum Leon Om socialist te zijn - kapitalisme sociaaldemocratie
Blum Leon Redevoering van Leon Blum 1945 Frankrijk sociaaldemocratie
Anseele Edward Documenten van en over Edward Anseele - BWP sociaaldemocratie
Togliatti Palmiro De enig juiste weg voor de mensheid 1951 democratie Italië
Kautsky Karl Terrorisme en communisme 1919 democratie dictatuur
Reich Wilhelm Dialectisch materialisme en psychoanalyse 1929 bewustzijn sexpol
Reich Wilhelm Over de toepassing van de psychoanalyse in het historisch onderzoek 1934 bewustzijn sexpol
Lis - Soly Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa 1980 geschiedenis werkloosheid
Van Wichelen Willy Loon, prijs en winst 1983 transformatieprobleem winst
Leon Abram Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven 1942 christendom racisme
Hadden Peter 1969. Toen de Britse troepen Noord-Ierland binnentrokken 2009 Ierland nationalisme
Hadden Peter De Wall Street Crash van 2008. Globale kapitalisme in crisis 2008 beurzen mondialisering
Hadden Peter Afghanistan, Pakistan, Centraal-Azië: “De dreiging van chaos” 2008 islam taliban
Hadden Peter De echte opvattingen van James Connolly 2006 Ierland nationalisme
Hadden Peter Marxisme en het nationale vraagstuk 1995 Ierland nationalisme
Hadden Peter Fasen van de Troubles 1995 Ierland nationalisme
Hadden Peter Noord-Ierland. Voor arbeiderseenheid en socialisme 1982 eenheid Ierland
Hadden Peter Verdelen om te heersen - een geschiedenis van verdeeldheid 1980 Ierland nationalisme
Gorter Herman Sociaaldemocratie en anarchisme 1905 anarchisme macht
Hegel Georg Filosofie van de staat 1821 recht staat
Marx Karl Kritiek op Hegels Rechtsfilosofie 1843 Hegel staat
Bernstein Eduard De werkstaking - Haar wezen en resultaten 1908 algemene staking vakbond
Trotski Leon Verklaring van Trotski over de bekendmaking van geheime akkoorden 1917 diplomatie staatsgeheimen
Marx Karl Het Kapitaal, boek 2 1885 kapitalisme koopwarenproductie
Sophie Nadejde De gelijkheid der seksen 1889 biologisme emancipatie
Bernstein Eduard De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie 1899 reformisme revisionisme
Engels Friedrich Rede aan het graf van Karl Marx op de begraafplaats te Highgate 1883 arbeidersbeweging Karl Marx
Roosens Antoon Nationale identiteit en multiculturele samenleving 1994 migratie racisme
Liebman Marcel 20 augustus 1940: Trotski vermoord 1965 stalinisme trotskisme
Roosens Antoon Empire: of de lof van het anarchistisch individualisme 2003 globalisme nationalisme
Roosens Antoon Over vrijheid en discipline 1997 antropologie nationalisme
Domela Nieuwenhuis Ferdinand De geschiedenis van het socialisme 1901 marxisme socialisme
BWP Programma en statuten van de Belgische Werkerspartij 1886 arbeidersbeweging sociaaldemocratie
VSP Programma van de Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij 1877 arbeidersbeweging sociaaldemocratie
Trotski Leon De curve van de kapitalistische ontwikkeling 1923 Kondratiev Lange golven
Cornelissen Christiaan Op weg naar een nieuwe maatschappij 1910 anarchisme sociaaldemocratie
Walry Jenny Is vervreemding meetbaar? 1983 aliënatie arbeidsdeling
Trotski Leon Stalin - De man en zijn invloed 1940 Rusland stalinisme
Wiering Theo Een nieuwe opgang van het klassebewustzijn 1977 ideologie voorhoedepartij
Wiering Theo De economische crisis: probleem en oplossing 2003 arbeidswaardeleer planeconomie
Verbraeken Paul Over Pierre Bourdieu 2001 Bourdieu sociologie en marxisme
Bakoenin Michael God en de Staat 1871 ideologie religie
Kautsky Karl De oorsprong van het christendom 1908 historisch materialisme ideologie
Roestam Effendi Indonesia en Nederland reiken elkaar de broederhand 1936 imperialisme Indonesië
Roestam Effendi Verklaring van partijgenoot Roestam Effendi 1936 Communistische Partij Indonesië
Roestam Effendi Voor de nationale onafhankelijkheid van Indonesia - Ons antwoord aan Mussert 1935 fascisme Indonesië
Koejemans Anthoon Johan Partijgenoot Sterringa 60 jaar - Een pionier der moderne arbeidersbeweging in het Noorden 1936 Nederlandse arbeidersbeweging Sterringa Geert
Mill John Stuart Over vrijheid 1859 dictatuur liberalisme
Verbraeken Paul De dictatuur van het pollutariaat 1981 ecologie Sovjet-Unie
Luxemburg Rosa De kerk en het socialisme 1905 clerus godsdienst
Sweezy Paul Aantekeningen over het multinationale concern 1969 laatkapitalisme utopie
Sneevliet Henk Het contraproces van New York 1937 Trotski stalinisme
Bensaïd Daniel Communisme en stalinisme 1999 communisme zwartboek stalinisme
Sneevliet Henk Spartacus Ontwaakt! 1941 fascisme Tweede Wereldoorlog
Liebman Marcel Het Volksfront: veertig jaar geleden 1961 revolutie volksfront
Bauer Otto Sociaaldemocratie, godsdienst en kerk 1927 ideologie religie
Sneevliet Henk Trotski voor de Internationale Commissie 1937 Dewey stalinisme
Lenin V.I. Tweeërlei tactiek van de sociaaldemocratie in de democratische revolutie 1905 klassebewustzijn democratie
Sneevliet Henk Met en bij Soen Yat Sen 1926 China nationalisme
Reens A.M. Een volksverrader (Mr. P.J. Troelstra) 1903 spoorwegstaking sociaaldemocratie
Gorter Herman Het opportunisme in de Nederlandse Communistische Partij 1919 wereldrevolutie reformisme
Gorter Herman De wereldrevolutie 1918 Russische Revolutie imperialisme
Van Hoorick Bert Geen geld – de bak in! 1946 repressie klassengerecht
Sneevliet Henk Proteststaking en massastaking 1941 bezetting Nederland Joden
Sneevliet Henk Honger en machtsvertoon 1918 honger Indonesië
Ackerknecht (E. Bauer) Erwin Heinz Oostenrijk, een les voor allen! 1934 Derde Internationale fascisme
Adler Friedrich Het overgangstijdperk 1924 sociaaldemocratie Tweede Internationale
Averink Annie Uit het land van Mao - Schetsen uit het Nieuwe China 1950 reisverslag arbeidersstaat
Apostel Leo Waarom ik vrijzinnig ben? 1987 religie vrijzinnigheid
Apostel Leo De dialectiek van de Verlichting 1989 Adorno Horkheimer
Althusser Louis Het Piccolo Teatro - Bertolazzi en Brecht 1962 Bertold Brecht toneel
Althusser Louis Freud en Lacan 1964 psychoanalyse existentie
Althusser Louis Schets van het begrip historische tijd 1968 tijdruimte historische tijd
Althusser Louis De voorwaarden voor de wetenschappelijke ontdekking van Marx 1970 marxisme wetenschap
Althusser Louis Ideologie en ideologische staatsapparaten 1970 Staat reproductie ideologie
Althusser Louis Afgesloten geschiedenis, geschiedenis zonder afsluiting 1976 stalinisme Sovjet-Unie
Althusser Louis Eindelijk is de crisis van het marxisme uitgebroken! 1977 communisme Oost-Europa
Althusser Louis De eenzaamheid van Machiavelli 1977 Gramsci hegemonie Staat
Althusser Louis De crisis van het marxisme 1978 imperialisme stalinisme
Bakoenin Michael Oproep aan de Slavische volken 1848 anarchisme Slaven
Bakoenin Michael Brief aan Herzen en Ogareff 1861 Herzen Ogareff
Bakoenin Michael De Verklaring van het project aan Poolse Kameraden 1861 Polen nationalisme
Bakoenin Michael Gedeelte van een brief van Bakoenin aan Herzen en Ogareff 1861 Herzen Ogareff
Bakoenin Michael Brief van Bakoenin aan Herzen en Ogareff 1861 Herzen Ogareff
Bakoenin Michael De Cloche en het Poolse volk 1862 Herzen Polen
Bakoenin Michael Brief aan Herzen en Ogareff 1863 Herzen Ogareff
Bakoenin Michael Over anarchisme, staat en dictatuur ? anarchisme marxisme
Bakoenin Michael De klassenstrijd 1870 klassenstrijd sociale conflicten
Bakoenin Michael Brief aan een Fransman 1870 Frankrijk revolutie
Bakoenin Michael De Duitse crisis 1870 Duitsland Staat
Bakoenin Michael De Rode Vereniging 1870 organisatietheorie politieke vrijheid
Bakoenin Michael Het kapitalistische systeem 1871 kapitalisme vrijheid
Bakoenin Michael Bakoenin aan Netchajev over de rol van geheime revolutionaire gezelschappen 1872 organisatietheorie volksmacht
Bal Nic De illegale Partij van 1940 tot 1944 1960 Belgisch socialisme verzet
Balthazar Herman Verkiezingsresultaten 1960 BSP electoralisme
Baruch Friedel Nederland ná de Oktoberrevolutie 1967 Komintern SDAP
Basso Lelio Links socialisme 1960 linkerzijde internationaal socialisme
Basso Lelio Socialisme en sociaaldemocratie 1960 sociaaldemocratie electoralisme
Basso Lelio Italië, waarheen? 1963 centrumlinks PSI
Basso Lelio Maatschappij en staat in de theorie van Marx 1973 marxisme Staat
Bauer Otto Kapitalisme en socialisme na de wereldoorlog 1931 economie staatsbeheer
Bauer Otto De opstand van de Oostenrijkse arbeiders 1934 sociaaldemocratie fascisme
Bebel August De vrouw en het socialisme 1879 emancipatie feminisme
Beer Max Algemene geschiedenis van het socialisme 1922 socialisme communisme
Bensaïd Daniel De crisis van het Franse marxisme 1993 Althusser Frankrijk
Bensaïd Daniel De theoretische erfenis van Ernest Mandel 1995 Mandel westers marxisme
Bensaïd Daniel Mondialisering, naties, volkeren, etnieën 1997 globalisering identiteit
Bensaïd Daniel Oktober 1917-97 1997 Sovjet-Unie Russische Revolutie
Bensaïd Daniel Het einde van een cyclus... 1999 globalisering wereldeconomie
Bensaïd Daniel De glimlach van het dienstmeisje 2000 klassenstrijd kapitalisme
Bensaïd Daniel Eén jaar na de aanslagen elf september - God, wat zijn die oorlogen heilig! 2002 11/9 aanslag oorlog
Bensaïd Daniel De angst haalt het van de hoop 2003 Brazilië Latijns-Amerika
Bensaïd Daniel Nieuwe banden van solidariteit 2005 neoliberalisme solidariteit
Bensaïd Daniel Productivisme en ecologie 2009 ecologie productiewijze
Bensaïd Daniel De hogere macht van het communisme 2010 communisme moraal
Berthelot Paul Het Evangelie van het uur U 1912 anarchisme existentie
Bettelheim Charles De klassenstrijd in de Sovjet-Unie 1974 eigendomsvormen productiekrachten
Boecharin Nicolai Het ABC van het communisme 1920 inleiding communisme marxisme
Boecharin Nicolai Bloed en Purper 1930 godsdienst Sovjet-Unie
Boehm Rudolf Dwaalsporen 1986 economie filosofie
Boers Benjamin Vijf minuten speech van Benjamin Boers 1937 Evangeliën Sovjet-Unie
Bookchin Murray Anarchisme in het tijdperk na de schaarste 1971 revolutie zelfbestuur
Bookchin Murray Radicale politiek in een tijdperk van voortdurend kapitalisme 1989 het publieke kapitalisme
Bookchin Murray De betekenis van het confederalisme 1990 directe democratie zelfbestuur
Bookchin Murray Libertair municipalisme: een overzicht 1991 federalisme zelfbestuur
Bookchin Murray Links-Zoals-Het-Was 1992 internationalisme programma
Bot Wim Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog 1983 Marx-Lenin-Luxemburgfront Henk Sneevliet
Bourdieu Pierre De zich realiserende utopie van de onbeperkte uitbuiting 1998 kapitalisme neoliberalisme
Bourdieu Pierre Voor een links van links 1998 Frankrijk linkerzijde
Braem Renaat Vlaanderen nu en straks 1967 stad urbanisatie
Braudel Fernand Kanttekeningen bij Civilisation matérielle et capitalisme 1977 geschiedenis longue durée
Brecht Bertolt Ontwerp en materiaal voor een proletarische pedagogie: het leerstuk 1930 kunst theater
Brendel Cajo Revolutie en contrarevolutie in Spanje 1977 POUM fascisme
Brendel Cajo Herinneringen 1999 arbeidersstrijd linkerzijde
Buschman Marten Tussen revolutie en modernisme 1993 NAS NVV
Cap Jan In naam van mijn klasse 1987 Boelwerf ACV
Castoriadis Cornelius Het probleem van de hedendaagse democratie 1989 bureaucratie politici
Claessens Bob Julien Lahaut 1951 KPB Lahaut
Claessens Bob Het verschil tussen de kommunistische en de sociaaldemocratische partij 1959 sociaaldemocratie KPB
Cliff Tony Rosa Luxemburgs verdediging van het marxisme 1959 Luxemburg marxisme
Cliff Tony De opvatting van Rosa Luxemburg over de massastaking 1959 algemene staking Luxemburg
Cliff Tony Lenins ideeën hebben de toekomst 1974 leninisme voorhoedepartij
Cliff Tony De wortels van Israëls geweld 1982 Joden zionisme
Cliff Tony De Joden, Israël en de holocaust 1998 holocaust zionisme
Cliff Tony De test des tijds 1998 Sovjet-Unie staatskapitalisme
Cornelissen Christiaan Kritiek van een radicaal op Karl Marx 1891 marxisme marxistische economie
Cornelissen Christiaan Privaat bezit 1893 eigendom socialisme
Craeybeckx Jan De Gentse socialistische arbeidersbeweging in de jaren vóór de stichting van de BWP (1885) 1959 sociaaldemocratie BWP
Craeybeckx Jan De arbeiders vóór de industriële omwenteling 1960 arbeidersklasse industrialisering
Craeybeckx Jan Het Belgische socialisme in de periode van de stichting van de BWP 1960 sociaaldemocratie BWP
Cudell Guy Van de miljarden voor landsverdediging ... naar de afschaffing van de verplichte militaire dienst 1959 dienstplicht leger
Cudell Guy De Belgische arbeidersbeweging gedurende de Eerste Wereldoorlog 1960 sociaaldemocratie BWP
De Beule Nadia Met de loupe op zoek naar de Belgische trotskisten in de Spaanse arena 1987 Spanje trotskisme
De Coninck Albert Beschouwingen rond de staatsgrepen in Afrika 1966 Afrikaanse eenheid kolonialisme
De Coninck Albert Espana 1972 Internationale Brigaden Spanje
De Coninck Albert Israël, veilige thuishaven? 1990 Joden Palestina
De Coninck Rik Beknopte historische inleiding over het Belgische trotskisme 1997 België trotskisme
De Graeve Simon De Vlaamse sociaaldemocratie 2007 sociaaldemocratie derde weg
De Man Hendrik Voor een Plan van Actie 1934 sociaaldemocratie reformisme
de Weerdt Denise Loon- en levensvoorwaarden van de fabrieksarbeiders 1789-1850 1960 arbeidersklasse levensstandaard
de Weerdt Denise Arbeiderstoestanden van 1850 tot 1876 1960 arbeidersklasse levenstandaard
de Weerdt Denise De moeizame oprichting van de BWP 1960 sociaaldemocratie BWP
de Weerdt Denise De coöperatie als grondslag van de arbeidersbeweging (1876-1885) 1960 sociaaldemocratie Quaregnon
de Weerdt Denise De eigenlijke strijd (1876-1885) 1960 sociaaldemocratie algemeen stemrecht
de Weerdt Denise De arbeiderstoestanden van 1876 tot 1914 1960 arbeidersklasse levensstandaard
de Weerdt Denise Organisatie BWP (1885-1914) 1960 sociaaldemocratie Quaregnon
Debord Guy De spektakelmaatschappij 1967 ideologie warenmaatschappij
Defuisseaux Alfred Volkscatechismus 1886 arbeidsverhouding maatschappijverhouding
Delsinne Leon De Belgische Werkliedenpartij van haar oorsprong tot 1894 1952 sociaaldemocratie BWP
Deneckere Marcel Flamingantisme en socialisme: naar aanleiding van de strijd tegen de talentelling 1959 taalstrijd nationalisme
Deneckere Marcel Sociale tendensen in de Franstalige Belgische literatuur 1960 solidariteit literatuur
Deneckere Marcel Vlaamse strijd op socialistische banen! 1962 flamingantisme nationalisme
Deneckere Marcel Parti Wallon 1965 België federalisme
Deutscher Tamara Een Belgische Jood in oorlogstijd 1986 Joden historicus
de Visser Louis Colijn Verdwijn! 1933 Nederlands socialisme klassenstrijd
de Visser Louis Rede uitgesproken in de Tweede Kamer 1933 USSR Sneevliet
de Visser Louis Indonesië weerbaar tegen het fascisme 1938 fascisme Sneevliet
Desolre Guy Victor Serge, Leon Trotski en Henk Sneevliet en de Vierde Internationale (1936-1940) 1997 Serge Sneevliet
Dhaenens Jacques Kritische beschouwingen over het verband tussen infra- en superstructuur bij Althusser 1966 marxisme structuralisme
Dhaenens Jacques Ons onderwijs heeft afgedaan 1968 burgerlijke cultuur sociologische cultuur
Dhaenens Jacques Enkele strategische beschouwingen bij Marcuse 1969 Eendimensionale mens Marcuse
Dhaenens Jacques Studenten: situatie A - tactiek a, situatie B - tactiek a? 1969 studentenbeweging voorhoede - massa
Dhaenens Jacques Het probleem van de partij 1970 klassebewustzijn partijtheorie
Dhondt Jan Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België 1960 sociaaldemocratie BSP
Dietzgen Joseph Het wezen van de menselijke hoofdarbeid 1869 cognitieve filosofie filosofie
Dietzgen Joseph Het evangelie van de Sociaal-Democratie 1870 christendom godsdienst
Dietzgen Joseph De toekomst van de Sociaaldemocratie 1878 sociaaldemocratie socialisme
Dimitrov Georgi De eenheid van de arbeidersklasse in de strijd tegen het fascisme 1935 fascisme komintern
Dimitrov Georgi De oorlog en de arbeidersklasse van de kapitalistische landen 1939 Sovjet-Unie Tweede Wereldoorlog
VMT Proces Van Extergem 1920 activisme Vlaamse beweging
CPH-brochure Redt de muiters der Zeven Provinciën 1933 Indonesië kolonialisme
KPB-brochure De redevoering en de tegenspraak 1946 propaganda redevoering
Domela Nieuwenhuis Ferdinand De libertaire opvoeding 1899 onderwijs opvoeding
Domela Nieuwenhuis Ferdinand De algemene werkstaking van 1903 - wat zij was en wat zij ons leert 1903 algemene staking sociaaldemocratie
Draper Hal De mythe van Lenins 'partijconcept' 1930 leninisme klassebewustzijn
Dutschke Rudi Rudi Dutschke: de SDS en de kritische universiteit 1967 onderwijs studentenbeweging
Dutschke Rudi Antiautoritaire stroming en de strijd in de Derde Wereld 1968 globalisering ontwikkelingslanden
Roestam Effendi De SDAP tegenover de Perhimpoenan Indonesia 1929 Indonesië SDAP
Roestam Effendi De tactiek der sociaal-democraten ten opzichte van de vrijheid van Indonesië 1929 kolonialisme nationalisme
Roestam Effendi Indonesia's jeugd in strijd tegen Hollandse heerschappij 1933 imperialisme klassenstrijd
Roestam Effendi Waarom Indonesiërs in de Kamer? 1933 imperialisme klassenstrijd
Roestam Effendi Rede van Roestam Effendi in de Tweede Kamer 1933 De Zeven Provinciën kapitalistische crisis
Roestam Effendi Hatta naar Japan 1933 Indonesische bourgeoisie arbeidersklasse
Roestam Effendi De muiters 1933 De Zeven Provinciën muiterij
Roestam Effendi Van Moskou naar Tiflis 1937 Sovjet-Unie reisverslag
Roestam Effendi Vijf minuten speech van Roestam Effendi 1937 Japan kolonialisme
Roestam Effendi Het Japanse gevaar voor Indonesië 1938 Japan China
Roestam Effendi Indonesië en Nederland 1938 CPN Perhimpoenan Indonesia
Roestam Effendi Quo vadis, Nederland? 1945 Nederland wederopbouw
Einstein Albert Waarom socialisme? 1949 socialisme planeconomie
Federn Ernst De terreur als systeem 1945 concentratiekampen fascisme
Feuerbach Ludwig Het wezen van het christendom 1841 filosofie materialisme
Feyerabend Paul Tegen de methode 1975 filosofie kennistheorie
Foucault Michel De archeologie van het weten 1969 breukvlakken ideeëngeschiedenis
Foucault Michel Historisch weten en macht 1976 disciplinering onderdrukking
Foucault Michel Twee typen macht 1976 disciplinering normalisering
Foucault Michel Gezondheidspolitiek in de achttiende eeuw 1976 geneeskunde ziekenhuis
Foucault Michel Recht over de dood en macht over het leven 1976 rechtsstelsel seksualiteit
Franssen Hugo De slag om de Mijnen 1988 syndicalisme mijnwerkers
Gatti de Gamond Isabelle Wat is feminisme? 1897 emancipatie vrouwenbeweging
Gatti de Gamond Isabelle De legende van de dorpsonderwijzer 1903 educatie onderwijs
Glass Frank (Li Fu-jen) Leon Trotski: Revolutionaire leermeester van de koloniale volkeren 1944 China imperialisme
Goldman Emma De nieuwe vrouw 1910 emancipatie vrouwenbeweging
Gorki Maxim V.I. Lenin 1924 literatuur theater
Gorz André Over het onderscheid tussen maatschappij en gemeenschap 1989 basisinkomen Staat
Gorter Herman Het revisionisme in de praktijk 1906 marxisme reformisme
Gorter Herman Het historisch materialisme 1908 bovenbouw onderbouw
Gorter Herman De grondslagen van de sociaaldemocratie 1912 marxistische economie productiekrachten
Gorter Herman Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaaldemocratie 1914 imperialisme nationalisme
Gorter Herman Open brief aan partijgenoot Lenin 1920 Sovjet-Unie revolutie
Gorter Herman Klassenmoraal 1920 klassenmoraal parlementarisme
Gorter Herman De lessen van de Maartbeweging 1921 Lenin KAPD
Gorter Herman De organisatie voor de klassenstrijd van het proletariaat 1922 KAP Nederland vakbeweging
Gramsci Antonio Marxisme als filosofie van de praxis 19xx hegemonie intellectuelen
Gramsci Antonio Klassenstrijd en fascisme 1918 hegemonie intellectuelen
Gramsci Antonio Problemen van de literaire kritiek 193x kunst literatuur
Gramsci Antonio De organisatie van de cultuur 193x ideologie publieke opinie
Grant Ted De opgang en de val van de Communistische Internationale 1943 komintern stalinisme
Grant Ted Lenin en Trotski: hun echte opvattingen 1969 leninisme trotskisme
Grant Ted De rede in opstand 1995 filosofie unificatie
Grossmann Henryk Marx en de klassieke politieke economie 1966 marxisme politieke economie
Che Guevara Ernesto De betekenis van de Cubaanse revolutie 1960 Cuba wereldrevolutie
Che Guevara Ernesto Alegrío de Pío ? cuba guerrilla
Che Guevara Ernesto Afscheidsbrief aan Fidel Castro en aan Cuba 1965 Cuba Fidel Castro
Che Guevara Ernesto De mens en het socialisme in Cuba 1965 socialisme menselijkheid
Che Guevara Ernesto Schep twee, drie ... vele Vietnams 1967 imperialisme Verenigde Staten
Che Guevara Ernesto Communiqué nr. 1 aan het Boliviaanse volk 1967 Bolivia guerrilla
Che Guevara Ernesto Instructies aan de stedelijke kaders 1967 Bolivia guerrilla
Hallas Duncan Inleiding bij De Linkse Stroming, een kinderziekte van het communisme 1993 communistische partijen leninisme
Han-Sin Liau De Ongelijke Verdragen en de Chinese Revolutie 1927 china opiumoorlog
Hart Celia 'Welkom' ... Trotski 2005 Cuba leninisme
Heirbaut Karel Ik wens een vakbond met één hart 1985 syndicalisme bureaucratie
Heirbaut Karel Het levensverhaal van een veldwerker 1987 Karel Maes KPB
Heller Agnes Het gezin in de "welvaartstaat" 1978 emancipatie feminisme
Hermans L. M. De schuldige bent u! 1903 algemene staking spoorwegstaking
Holss Franz Prenten tegen fascisme, stalinisme, kapitalisme 1934 cartoons propaganda
Huysmans Camille België in de storm 1944 Duitsland Tweede Wereldoorlog
Iljenkov Evald De dialectiek van het abstracte en het concrete in Het Kapitaal van Marx 1969 dialectiek wetenschap
Ivens Joris Mijn werk in Spanje 1937 film Spanje
Dumolyn - Jones - Mommen Het einde van het proletariaat? 2003 arbeidersklasse klassenbegrip
Kautsky Karl Bernsteins kritiek op de methode van het marxisme 1899 marxisme revisionisme
Kautsky Karl Klassenbelang, Bijzonderbelang, Gemeenschapsbelang 1903 klassenstrijd socialistische partij
Kautsky Karl Ethiek en materialistische geschiedenisbeschouwing 1906 materialisme onderbouw
Kautsky Karl De dictatuur van het proletariaat 1918 democratie Sovjet-Unie
Kautsky Karl Geschiedenis van de Eerste Internationale 1924 arbeidersklasse internationalisme
Kautsky Karl Het bolsjewisme in het slop 1931 Sovjet-Unie stalinisme
Kautsky Karl Karl Marx' historisch werk 1933 socialisme marxisme
Kollontaj Alexandra Internationale Vrouwendag 1920 emancipatie feminisme
Kolthek Harm Jr. Het complot ontmaskerd 1903 sociaaldemocratie spoorwegstaking
Kolthek Harm Jr. De beginselverklaring van het NAS 1912 parlementarisme vakbond
Korsch Karl Het standpunt van de materialistische geschiedenisopvatting 1922 historisch materialisme bovenbouw
Korsch Karl Marxisme en filosofie 1923 marxisme filosofie
Korsch Karl De dialectiek van Marx 1923 dialectiek Iljenkov Evald
Korsch Karl Over materialistische dialectiek 1924 dialectisch materialisme filosofie
Korsch Karl De tegenwoordige stand van het probleem 'marxisme en filosofie' 1930 marxisme filosofie
Kroepskaja Nadjezjda Lenin en Tsjernysjewski 1931 Lenin Tsjernysjewski
Kroepskaja Nadjezjda De lievelingsboeken van Iljitsj 193x proza roman
Kropotkin Peter Theorie en praktijk ? Parijse commune revolutie
Kropotkin Peter Wat moeten we doen met wetsovertreders? 1877 justitie misdaad
Kropotkin Peter Allemaal socialisten 1881 socialisme ideeën
Kropotkin Peter Revolutionaire regering 1885 dictatuur parlement
Kropotkin Peter De gemeente 1885 commune Bookchin
Kropotkin Peter De Franse Revolutie 1889 Frankrijk revolutie
Kropotkin Peter De onafhankelijke moraal 1890 goed en kwaad natuur
Kropotkin Peter De verovering van het brood 1892 anarchisme arbeid
Kropotkin Peter Anarchie, filosofie en ideaal 1896 anarchisme filosofie
Kropotkin Peter Memoires van een revolutionair 1899 anarchisme Kropotkin
Kropotkin Peter Communisme, communes en de individuele vrijheid 1901 anarchisme Bookchin
Kropotkin Peter Anarchisme 1910 anarchisme arbeidersbeweging
Kropotkin Peter Brief aan Brandes. Samenvatting 1919 bolsjewieken Rusland
Kropotkin Peter Wat moet er gedaan worden? 1919 anarchisme Russische Revolutie
Kropotkin Peter Brief aan de arbeiders van West-Europa 1919 arbeidersraden democratie
Kropotkin Peter Brief aan Lenin 1920 democratie mensenrechten
Bonc-Brujevic Een ontmoeting tussen V.I. Lenin en P. A. Kropotkin 1920 anarchisme Rusland
Kruithof Jaap De grootte van het Belgische proletariaat tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw 1960 arbeidersklasse arbeidersklasse
Kruithof Jaap De grootte van het Belgische proletariaat tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 1960 arbeidersklasse arbeidersklasse
Kuypers Julien Het vroegsocialisme tot 1850 1960 arbeidersklasse 1848 revoluties
Lafargue Paul De klassenstrijd in Vlaanderen van 1336-1348 en van 1379-1385 1882 klassenstrijd Vlaanderen
Lafargue Paul Het recht op luiheid 1883 arbeid overproductie
Lafargue Paul Het moederrecht, een studie over het ontstaan van de familie 1886 gezin familie
Lafargue Paul De echtbreuk, tegenwoordig en vroeger 1889 gezin huwelijk
Lalmand Edgar Kommunistische Partij België in de strijd voor de bevrijding 1944 fascisme verzet
Lalmand Edgar Voor de opbouw van een nieuw België 1946 Tweede Wereldoorlog Marshallplan
Lalmand Edgar Het Marshallplan en de toekomst van België 1947 KPB Marshallplan
Legrève Pierre Democratisering van het onderwijs in het middelbaar onderwijs, enkele aspecten 1961 eenheidsschool onderwijs
Legrève Pierre De val van Ahmed Ben Bella: een stap naar rechts 1965 Algerije Boumedienne
Mandel Ernest Een gedenksteen voor Abram Léon 1946 Joden fascisme
Mandel Ernest Het Joodse vraagstuk dadelijk na de Tweede Wereldoorlog 1946 zionisme Palestina
Mandel Ernest Het ware testament van Trotski 1948 marxisme trotskisme
Mandel Ernest Een nieuwe fase in de strijd in Italië 1949 klassenstrijd algemene staking
Mandel Ernest De grote gevechten van het Belgische socialisme 1956 sociaaldemocratie kapitalisme
Mandel Ernest De oorsprong van 1 mei 1957 klassenstrijd syndicalisme
Mandel Ernest De veertigste verjaardag van de Russische Revolutie 1957 Sovjet-Unie democratie
Mandel Ernest De korte zomer van Nikita Chroesjtsjov 1957 Sovjet-Unie stalinisme
Mandel Ernest Is het marxisme enkel maar een onderzoeksmethode? 1957 marxisme wetenschap
Mandel Ernest Blijft het marxisme voor de arbeidersorganisaties een noodzakelijk wapen? 1957 klassenstrijd syndicalisme
Mandel Ernest De Gemeenschappelijke Markt, een optie die alle arbeiders aanbelangt 1957 Europese Gemeenschap EU
Mandel Ernest Antwoord aan Antoon Spinoy 1958 sociaaldemocratie BSP
Mandel Ernest Socialistische perspectieven voor de Vlaamse kwestie 1958 flamingantisme nationalisme
Mandel Ernest De moord op Nagy 1958 Hongarije stalinisme
Mandel Ernest De crisis van het Midden-Oosten 1958 Irak imperialisme
Mandel Ernest De holdings, de structurele werkloosheid in Vlaanderen en de Vlaams nationalisten 1958 België Société Générale
Mandel Ernest Frankrijk: vijf vóór twaalf - eenheid in de strijd 1958 Algerije de Gaulle
Mandel Ernest Hendrik De Man: een intellectuele tragedie 1959 sociaaldemocratie antikapitalisme
Mandel Ernest De Belgische socialisten en de onafhankelijkheid van Congo 1959 Afrika kolonialisme
Mandel Ernest Structuurhervormingen en medebeheer 1959 ABVV nationalisatie
Mandel Ernest Van het programma van actie naar de actie voor het programma 1959 structuurhervormingen BSP
Mandel Ernest Het nieuwe programma van de Duitse sociaaldemocratie 1959 SPD machtspolitiek
Mandel Ernest De socialistische Internationale en het internationaal socialisme 1959 sociaaldemocratie BSP
Mandel Ernest Klassenstrijd, socialisme en rechtvaardigheid 1959 sociaaldemocratie BSP
Mandel Ernest Kapitalisme = werkloosheid, planeconomie = volledige tewerkstelling 1959 productiewijze planning
Mandel Ernest Patronaal offensief 1959 Belgische economie structuurhervormingen
Mandel Ernest De economische theorie van het marxisme Deel 1 1960 economie marxistische theorie
Mandel Ernest De economische theorie van het marxisme Deel 2 1960 economie marxistische theorie
Mandel Ernest Sharpeville, de Zuid-Afrikaanse slaven komen in opstand 1960 ANC kolonialisme
Mandel Ernest Leve onafhankelijk Congo 1960 Lumumba kolonialisme
Mandel Ernest De Belgische nijverheid in de Gemeenschappelijke Markt 1960 Europa Europese Unie
Mandel Ernest Accidenteel, Conjunctureel, Structureel 1960 socialisme conjunctuur
Mandel Ernest Het ideologische conflict Moskou - Peking 1960 China Sovjet-Unie
Mandel Ernest Een socialisme van de twintigste eeuw 1960 planeconomie markteconomie
Mandel Ernest Enige lessen uit 75 jaar geschiedenis 1960 sociaaldemocratie arbeidersbeweging
Mandel Ernest Nieuwe stromingen in de wereldeconomie 1960 Europa - Amerika Oostblok - Sovjet-Unie
Mandel Ernest Het manoeuvre Lefèvre 1960 structuurhervormingen Belgisch kapitalisme
Mandel Ernest Koloniale revoluties: de wereld op losse schroeven 1960 imperialisme kolonialisme
Mandel Ernest Crisis in de CVP en eenheid van de werkende klasse 1960 christendemocratie eenheidswet
Mandel Ernest Het BSP-congres van 17-18 december 1960 structuurhervormingen eenheidswet
Mandel Ernest Waarom algemene werkstaking op 29 januari? 1960 algemene werkstaking eenheidswet
Mandel Ernest Solidariteit met de Borinage 1960 mijnwerkers structuurhervormingen
Mandel Ernest De eerste regering van de republiek Congo 1960 Lumumba kolonialisme
Mandel Ernest Diepe crisis in Congo: de achtergrond 1960 koloniale onafhankelijkheid Lumumba regering
Mandel Ernest De anarchie van de kapitalistische productie 1960 productiewijze planning
Mandel Ernest César De Paepe 1960 1ste Internationale Belgische arbeidersbeweging
Mandel Ernest Patrice Lumumba, de dividenden van een moord 1961 Congo imperialisme kolonialisme
Mandel Ernest Lessen uit het Volksfront 1961 Blum Frankrijk fascisme
Mandel Ernest De staking in België van 36 1961 60-61 algemene staking
Mandel Ernest West-Duitsland na Adenauer 1961 sociaaldemocratie SPD
Mandel Ernest Bestaat er nog een arbeidersklasse? 1961 consumptiemaatschapppij klassebewustzijn
Mandel Ernest Het XXIIde Congres van de KPSU 1961 Sovjet-Unie wapenwedloop
Mandel Ernest Eerste lessen 1961 60-61 Algemene staking
Mandel Ernest De staking: balans en perspectieven 1961 60-61 Algemene staking
Mandel Ernest Een jaar nadien 1961 60-61 Algemene staking
Mandel Ernest Een schip zonder stuur 1961 federalisme België
Mandel Ernest Verkiezingen, programma's en toekomstige regering 1961 structuurhervormingen planeconomie
Mandel Ernest Het Steenkooldirectorium 1961 kolennijverheid planning
Mandel Ernest Proef op de som in Canada: federalisme en structuurhervormingen 1962 Vlaanderen nationalisme
Mandel Ernest Bad Godesberg: de nieuwe partijprogramma's van de Duitse en Oostenrijkse sociaaldemocratie 1962 socialisme Gotha programma
Mandel Ernest In memoriam André Renard 1962 60-61 ABVV
Mandel Ernest Amerikaanse paradoxen 1962 Verenigde Staten levensstandaard
Mandel Ernest Onze militaire politiek 1962 NAVO NATO leger bewapening
Mandel Ernest Voorlopige regeringsbalans 1962 begroting BSP
Mandel Ernest Het ABVV en de fiscale hervorming 1962 begroting index
Mandel Ernest Gaat het patronaat nu ook de Limburgse mijnen kelderen? 1962 kolennijverheid mijnwerkers
Mandel Ernest De Belgische economie in 1970 1962 structuurhervormingen planning
Mandel Ernest Van ondernemingsraden naar arbeiderscontrole 1962 klassebewustzijn structuurhervormingen
Mandel Ernest Nationalisatie van de elektriciteitsnijverheid 1962 medebeheer structuurhervormingen
Mandel Ernest Groot-Brittannië en de Gemeenschappelijke Markt 1962 Europese Unie arbeidersbeweging
Mandel Ernest Ben Bella, wie zijt gij? 1962 Algerije Arabisch socialisme
Mandel Ernest De jonge Marx en de marxisten 1963 marxisme socialisme
Mandel Ernest Inleiding in de marxistische economie 1964 marxisme kapitalisme
Mandel Ernest De eerste internationale en de Commune van Parijs 1964 1ste Internationale democratie
Mandel Ernest Het internationalisme vandaag 1964 arbeidersklasse solidariteit
Mandel Ernest België tussen neokapitalisme en socialisme 1964 sociaaldemocratie Belgische arbeidersbeweging
Mandel Ernest Leve socialistisch Cuba! 1964 imperialisme Verenigde Staten
Mandel Ernest Een nieuwe arbeidersklasse? 1964 syndicalisme vakbond
Mandel Ernest De Duitse sociaaldemocratie is 100 jaar geworden 1964 Gotha programma revisionisme
Mandel Ernest De CVP en de klassenloze samenleving 1964 klassenstrijd productiewijze
Mandel Ernest De grootste verkiezingsnederlaag in de geschiedenis van het Belgische socialisme 1965 electoralisme sociaaldemocratie
Mandel Ernest De Grote Staking: vijf jaar later 1965 60-61 André Renard
Mandel Ernest Ben Bella en de socialistische linkerzijde 1965 Algerije Vietnam
Mandel Ernest Indonesië: lessen uit een nederlaag 1965 China Sovjet-Unie
Mandel Ernest De marxistische opvatting van de staat 1965 Staat democratie
Mandel Ernest De moord op Malcolm X 1965 racisme Verenigde Staten
Mandel Ernest Twintig jaar na Hiroshima 1965 bewapening atoomoorlog
Mandel Ernest Verdedig de Vietnamese revolutie 1966 guerrilla Verenigde Staten
Mandel Ernest Hannah Arendt: morele wortels en sociale oorzaken van de fascistische misdaden 1966 Adolf Eichmann nazisme
Mandel Ernest De bureaucratie 1967 Sovjet-Unie vakbond
Mandel Ernest Cuba 1967 en de eerste conferentie van de OLAS 1967 guerrilla Latijns-Amerika
Mandel Ernest De theorie van Marx over de oorspronkelijke accumulatie en de industrialisering van de Derde Wereld 1967 marxisme marxistische economie
Mandel Ernest Internationaal kapitalisme en "supranationaliteit" 1967 kapitaalcocentratie Europse Unie
Mandel Ernest Het kapitaal van Karl Marx 100 jaar 1967 marxisme kapitalisme
Mandel Ernest Emancipatie en wetenschap bij Karl Marx 1967 kapitalisme wetenschap
Mandel Ernest In heel de wereld zal 'Che' Guevara miljoenen militanten tot voorbeeld zijn 1967 Cuba Latijns-Amerika
Mandel Ernest De EEG en de rivaliteit Europa-Amerika 1968 Europese Unie Verenigde Staten
Mandel Ernest Een revolutionaire strategie in het huidige kapitalisme 1968 laatkapitalisme klassebewustzijn
Mandel Ernest Wie was Roman Rosdolsky (1898-1967) 1968 marxisten trotskisme
Mandel Ernest Op de barricaden 1968 mei 68 antikapitalisme
Mandel Ernest Lessen uit Mei '68 1968 klassebewustzijn reformisme
Mandel Ernest Camille Huysmans 1968 sociaaldemocratie BSP
Mandel Ernest Korte analyse van de Tsjechische crisis 1968 Sovjet-Unie stalinisme
Mandel Ernest Leuven Vlaams: de diepere betekenis van een revolte 1968 studentenstrijd Vlaamse beweging
Mandel Ernest De bezettingstroepen weg uit Tsjecho-Slowakije 1968 Praagse lente stalinisme
Mandel Ernest De monopolies 1968 holdings laatkapitalisme
Mandel Ernest Rosa keert terug! 1969 reformisme revisionisme
Mandel Ernest De arbeiders onder het neo-kapitalisme 1969 arbeidersklasse laatkapitalisme
Mandel Ernest Over het fascisme 1969 Hitler Trotski
Mandel Ernest Tsjecho-Slowakije: de sociale, economische en politieke achtergrond van de crisis 1969 Praagse lente stalinisme
Mandel Ernest Arbeiderscontrole 1969 medebeheer zelfbestuur
Mandel Ernest Lenin en het probleem van het proletarisch klassebewustzijn 1970 leninisme partijtheorie
Mandel Ernest Latijns-Amerika: imperialisme en nationale bourgeoisie 1970 imperialisme industrialisering
Mandel Ernest Wordt de Sovjet-Unie kapitalistisch? 1970 arbeidersstaat vrije markt
Mandel Ernest Arbeiderscontrole, arbeidersraden, arbeiderszelfbeheer 1970 bedrijfsraden reformisme
Mandel Ernest De marxistische vervreemdingstheorie 1970 marxisme verdinglijking
Mandel Ernest Kapitalisme vandaag 1970 arbeidersklasse laatkapitalisme
Mandel Ernest Vreedzame coëxistentie en wereldrevolutie 1970 Sovjet-Unie permanente revolutie
Mandel Ernest De rol van de intellectuelen in de klassenstrijd 1971 ideologie klassebewustzijn
Mandel Ernest Het laatkapitalisme 1972 economie ideologie
Mandel Ernest Beginselen en toepassing van de marxistische economie 1970 arbeidswaardeleer meerwaarde waardewet
Mandel Ernest Permanente inflatie en de crisis van het internationaal muntstelsel 1972 geld wereldmarkt
Mandel Ernest Over arbeiders en bedienden 1972 sociologie klassebewustzijn
Mandel Ernest Kritiek en "kritiek" 1973 marxistische kritiek laatkapitalisme
Mandel Ernest De tweede val van de dollar 1973 banken muntstelsel
Mandel Ernest De strategie der overgangseisen 1973 laatkapitalisme productieverhoudingen
Mandel Ernest Systeemconforme vakorganisaties? 1973 klassebewustzijn vakbond
Mandel Ernest De marxistische opvatting over de staat 1973 Staat democratie
Mandel Ernest Het socialisme dat wij willen 1973 zelfbestuur democratie
Mandel Ernest Het BSP-Congres en de fundamentele problemen van het socialisme 1974 sociaaldemocratie antikapitalisme
Mandel Ernest Goelag archipel 1974 Sovjet-Unie stalinisme
Mandel Ernest Liebman en het leninisme 1975 bureaucratie permanente revolutie
Mandel Ernest De crisis: hun antwoord en het onze 1975 antikapitalisme structuurhervormingen
Mandel Ernest Mao is dood 1976 China maoïsme
Mandel Ernest De revolutionaire crisis 1976 burgerlijke revolutie dubbele macht
Mandel Ernest Tien stellingen over de sociaal-economische wetmatigheden van de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme 1976 Bettelheim Gotha programma
Mandel Ernest De kapitalistische economie in het begin van 1977: massale en blijvende werkloosheid 1977 kapitalisme werklozen
Mandel Ernest Van een toenemende instabiliteit naar een revolutionaire opgang 1977 Europa reformisme
Mandel Ernest Kritiek op het eurocommunisme 1978 Italië communistische partijen
Mandel Ernest De kapitalistische economie vandaag: een marxistische visie 1978 Kondratieff golven
Mandel Ernest Spinoza, consequente verdediger van de burgerlijke vrijheid 1978 ethiek filosofie
Mandel Ernest De internationale kapitalistische economie 1978 dollar wereldmarkt
Mandel Ernest Trotski: zijn bijdrage tot het marxisme 1979 trotskisme Vierde Internationale
Mandel Ernest Inleiding tot het marxisme 1980 marxisme marxisme
Mandel Ernest Het 11de wereldcongres van de Vierde Internationale 1980 kapitalisme programma
Mandel Ernest Toekomstvisie op het socialisme 1980 Bloch hoop
Mandel Ernest De bewegingswetten van de Sovjeteconomie 1980 Sovjet-Unie productiewijze
Mandel Ernest Methodologische problemen bij het bepalen van de klassennatuur van de burgerlijke staat 1980 Staat arbeidersklasse
Mandel Ernest Vijftig jaar geleden greep Hitler de macht 1982 fascisme Duitsland
Mandel Ernest De arbeidersbeweging en de crisis 1982 conjunctuur kapitalisme
Mandel Ernest Marx, Engels en het probleem van de zogenaamde 'dubbele moraal' 1983 ethiek waarden
Mandel Ernest Functies en limieten van de Europese eenheidsmarkt 1984 Europese Unie kapitalisme
Mandel Ernest Hendrik De Man, vijftig jaar later 1985 sociaaldemocratie Plan van de Arbeid
Mandel Ernest Socialisme, democratie en zelfbeheer 1985 12de wereldcongres IVde Internationale programma
Mandel Ernest De rol van het individu in de geschiedenis, het voorbeeld van Wereldoorlog Twee 1985 individualisme Plechanov
Mandel Ernest Marcel Liebman is niet meer 1986 leninisme marxistisch historicus
Mandel Ernest Ter verdediging van de socialistische planning 1986 behoeften productiewijze
Mandel Ernest De olieprijs daalt, de economische depressie blijft 1986 kapitalisme munstelsel
Mandel Ernest 1934-1936: de grote draai 1986 Duitsland fascisme
Mandel Ernest Uitgelezen moorden 1987 cirminaliteit misdaadverhalen
Mandel Ernest Draagwijdte en beperkingen van de hervormingen van Gorbatchov 1987 Sovjet-Unie socialistische democratie
Mandel Ernest Na de krach 1987 banken beurzen
Mandel Ernest Naar een nieuwe economische recessie 1987 kapitalisme wereldeconomie
Mandel Ernest Zes vragen over de crisis 1987 kapitalisme wereldeconomie
Mandel Ernest Hulde aan René Groslambert (1901-1987) 1987 trotskisme trotskist
Mandel Ernest Val der beurzen kondigt recessie aan 1987 beurzen kapitalisme
Mandel Ernest Cuba: het grote economische debat 1963-1964 1987 planeconomie socialisme
Mandel Ernest Getuigenis van Ernest Mandel 1988 Karl Marx marxisme
Mandel Ernest De Europese bourgeoisie in crisis 1988 Europese Unie wereldeconomie
Mandel Ernest De opkomende "Vierde stand" in de burgerlijke omwenteling van de Zuidelijke Nederlanden (1565-1585, 1789-1794, 1830) 1988 manufacturen standenmaatschappij
Mandel Ernest De marxistische opvatting over revolutie en contrarevolutie 1989 West-Europa derde wereld
Mandel Ernest De politieke revolutie en contrarevolutie in de marxistische theorie 1989 USSR China
Mandel Ernest Trotski's opvatting over zelforganisatie en voorhoedepartij 1989 trotskisme zelfbeheer
Mandel Ernest Socialisme en vrijheid 1990 socialisme democratie
Mandel Ernest Waarheen drijft de Sovjet-Unie? 1990 arbeidersstaat Gorbatsjov
Mandel Ernest Begrotingstekort en internationalisering van het Kapitaal in de marxistische theorie 1990 begrotingsdeficit kapitalisme
Mandel Ernest Het lange golven debat: de inzet 1991 kondratieff cyclus laatkapitalisme
Mandel Ernest De lessen uit het BCCI-schandaal 1991 banken financiekapitaal
Mandel Ernest Europa : heropleving en besparingsbeleid 1992 conjunctuur koopkracht
Mandel Ernest Fascisme - Wat het is en hoe je het moet tegenhouden 1992 grootkapitaal democratie
Mandel Ernest Economische crisis veroorzaakt tegengestelde impact 1993 koopkracht recessie
Mandel Ernest Maastricht: Autopsie van een mislukking 1993 Europese Unie Europees monetair stelsel
Mandel Ernest Een ander Europa! Een andere wereld! 1993 Europese Unie andersglobalisme
Mandel Ernest Overgangsprogramma 1994 antikapitalisme overgangsprogramma
Mandel Ernest De lange golven van de kapitalistische ontwikkeling 1995 Kondratieff lange golven
Mandel Ernest De opheffing van de schuld van de Derde Wereld 1995 imperialisme schuldenberg
Mandel Ernest Crisis van het socialisme en vernieuwing van het marxisme 1995 socialisme marxisme
Mandel Ernest Twintig jaar na de Hongaarse Arbeidersopstand 1976 audio (Mandel) Hongarije
Kautsky Karl De weg naar de macht 1909 partijtheorie ideologie
Lenin V.I. Over het zogenaamde vraagstuk van de markten 1893 economie Rusland vraag en aanbod
Lenin V.I. Over stakingen 1899 Rusland stakingen
Lenin V.I. Wat te doen? 1902 partijtheorie klassebewustzijn
Lenin V.I. Eén stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts 1904 Luxemburg Rosa partijtheorie
Lenin V.I. Socialisme en godsdienst 1905 godsdienst Staat
Lenin V.I. De partizanenoorlog 1906 burgeroorlog partizanen
Lenin V.I. Marxisme en revisionisme 1908 marxisme revisionisme
Lenin V.I. De lessen van de Commune 1908 Parijse Commune revolutie
Lenin V.I. Materialisme en empiriokriticisme 1908 filosofie materialisme
Lenin V.I. Over de houding van de arbeiderspartij tegenover godsdienst 1909 godsdienst partij
Lenin V.I. Over de 'Wechi' 1909 kadetten Rusland
Lenin V.I. Het vraagstuk der coöperatie op het Internationaal Socialistisch Congres van Kopenhagen 1910 België coöperatieven
Lenin V.I. In memoriam Herzen 1912 Herzen Rusland
Lenin V.I. Marxisme en reformisme 1913 marxisme reformisme
Lenin V.I. Bewapening en kapitalisme 1913 bewapening imperialisme
Lenin V.I. Het ontwaken van Azië 1913 Azië globalisering
Lenin V.I. Arbeidersklasse en neomalthusianisme 1913 abortus demografie
Lenin V.I. Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme 1913 filosofie marxisme
Lenin V.I. Over het nationale program van de RSDAP 1913 nationalisme RSDAP
Lenin V.I. Kritische opmerkingen bij het nationale vraagstuk 1913 nationalisme cultuur
Lenin V.I. Eugène Pottier. De 25ste verjaardag van zijn overlijden 1913 Eugène Pottier Internationale
Lenin V.I. De lessen van de staking in België 1913 algemene staking algemeen stemrecht
Lenin V.I. De leer van Karl Marx 1914 marxisme klassenstrijd
Lenin V.I. Over het recht der naties op zelfbeschikking 1914 imperialisme nationalisme
Lenin V.I. Over de nationale trots van de Groot-Russen 1914 nationalisme vaderland
Lenin V.I. Is een verplichte officiële taal nodig? 1914 cultuur taalpolitiek
Lenin V.I. Het kapitalisme en de pers 1914 kapitalisme persvrijheid
Lenin V.I. Het bankroet van de Tweede Internationale 1915 sociaaldemocratie internationalisme
Lenin V.I. Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme 1916 imperialisme laatkapitalisme
Lenin V.I. De socialistische revolutie en het recht der naties op zelfbeschikking 1916 imperialisme zelfbestuur
Lenin V.I. Over een karikatuur op het marxisme en over het 'imperialistische economisme' 1916 imperialisme marxisme
Lenin V.I. Documenten van Lenin op de eerste dag van de grote revolutie 1917 Sovjet-Unie vrede
Lenin V.I. Staat en Revolutie 1917 Staat revolutie
Lenin V.I. De taken van het proletariaat in de huidige revolutie 1917 Aprilstellingen Sovjet-Unie
Lenin V.I. Marxisme en opstand 1917 blanquisme revolutie
Lenin V.I. De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden 1917 Sovjet-Unie revolutie
Lenin V.I. Rede over het nationale vraagstuk 1917 nationalisme zelfbestuur
Lenin V.I. Oorlog en revolutie 1917 oorlog revolutie
Lenin V.I. De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky 1918 Karl Kautsky Tweede Internationale
Lenin V.I. Over de aard van onze kranten 1918 communicatie pers
Lenin V.I. Een klein beeld ter illustratie van grote vraagstukken 1918 burgerij coöperaties
Lenin V.I. Rede op het Eerste Congres voor geheel Rusland van Arbeidsters 1918 emancipatie Sovjet-Unie
Lenin V.I. Over het pogromgehits tegen de Joden 1919 Joden pogroms
Lenin V.I. Over de staat 1919 democratie Staat
Lenin V.I. Over de taken van de vrouwelijke arbeidersbeweging in de Sovjetrepubliek 1919 Sovjet-Unie vrouwenbeweging
Lenin V.I. De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme 1920 parlementarisme revolutie
Lenin V.I. De taken van de jeugdbonden 1920 communisme onderwijs
Lenin V.I. Tactieken van de Russische Communistische Partij 1921 Sovjet-Unie Russische Revolutie
Lenin V.I. 'Laatste testament' 1922 Sovjet-Unie Stalin
Lenin V.I. Over de betekenis van het strijdbare materialisme 1922 filosofie materialisme
Lenin V.I. Over onze revolutie 1923 sociaaldemocratie Sovjet-Unie
Lenin V.I. Over Leo Tolstoj - cultuur literatuur
Lenin V.I. Over Gorki - cultuur literatuur
Lévi-Strauss Claude De grondslagen van de verwantschap 1945 antropologie gezin
Lévi-Strauss Claude Ras, geschiedenis en cultuur 1952 cultuur racisme
Liebman Marcel Hoe de betekenis van het begrip antisemitisme wijzigt naarmate de situatie van de Joden anders wordt 1962 antisemitisme Joden
Liebman Marcel Vijftig jaar geleden, 1914, het Grote Schisma 1964 oorlogskredieten Tweede Internationale
Liebman Marcel Vijftig jaar geleden: Jaurès 1964 Jean Jaurès Tweede Internationale
Liebman Marcel Het einde voor Nikita Chroesjtsjov 1964 Sovjet-Unie China
Liebman Marcel Het politieke testament van Togliatti 1964 Sovjet-Unie China
Liebman Marcel Het Belgische socialisme en de regeringsdeelname: een historisch overzicht 1965 sociaaldemocratie reformisme
Liebman Marcel De Belgische Arbeiderspartij (in 1911) gezien door de ogen van De Man en de Brouckère 1965 sociaaldemocratie BWP
Liebman Marcel Winston Churchill: de roem van een man die de strijd heeft verloren 1965 Groot-Brittannië imperialisme
Liebman Marcel Los Angeles in vuur en vlam 1965 racisme Vietnam
Liebman Marcel 1866-1966: de honderdste verjaardag van Emile Vandervelde 1966 Emile Vandervelde BWP
Liebman Marcel Antisemitisme en antizionisme 1970 Joden zionisme
Liebman Marcel Wat is zionisme? 1973 Joden zionisme
Liebman Marcel De Belgische sociaaldemocratie en de reformistische erfenis 1975 sociaaldemocratie reformisme
Liebman Marcel De Anjerrevolutie 1975 Angola Portugal
Liebman Marcel De stichting 1980 KPB linkerzijde
Liebman Marcel Naïm Khader 1981 Israël Palestina
Loenatsjarski Anatoli Lenin en de kunst 1924 cultuur Lenin
Lubbersen Rob Revolutionair-socialisme in Nederland 1983 Nederland trotskisme
Lukács Georg Wat is orthodox marxisme? 1919 marxisme revisionisme
Lumumba Patrice Rede op de Dag van de Onafhankelijkheid 1960 Congo kolonialisme
Lumumba Patrice Laatste brief 1960 Congo België
Luxemburg Rosa De oorsprong van 1 mei 1894 arbeidersbeweging strijddag
Luxemburg Rosa Mogen socialisten deelnemen aan een burgerlijke regering? 1899 sociaaldemocratie parlementarisme
Luxemburg Rosa Sociale hervorming of revolutie 1900 sociaaldemocratie Bernstein
Luxemburg Rosa Organisatie vraagstukken van de Russische sociaaldemocratie 1904 leninisme partijtheorie
Luxemburg Rosa Sociaaldemocratie en parlementarisme 1904 sociaaldemocratie parlementarisme
Luxemburg Rosa Brieven 1904-1917 1904 brieven correspondentie
Luxemburg Rosa Massastaking, partij en vakbonden 1906 algemene staking massastaking
Luxemburg Rosa Inleiding in de Staathuishoudkunde 1909 marxistische economie warenproductie
Luxemburg Rosa Uit: De accumulatie van het kapitaal 1912 accumulatie kapitaal
Luxemburg Rosa De crisis der sociaaldemocratie 1915 Junius brochure sociaaldemocratie
Luxemburg Rosa Orde heerst in Berlijn 1916 Liebknecht klassebewustzijn
Luxemburg Rosa De socialisatie van de maatschappij 1918 ethiek kapitalisme
Luxemburg Rosa Ons program 1918 klassenstrijd programma
Luxemburg Rosa De Russische Revolutie 1918 Lenin Trotski
Machno Nestor Organisatorisch platform van de revolutionaire anarchisten 1926 anarchisme anarchisme
Malaka Tan Toespraak van Tan Malaka op 12 november 1922 voor het Komintern 1922 Islam socialisme
Malaka Tan Brief 1924 Java verbanning
Malaka Tan Antwoord van Tan Malaka aan de gouverneur-generaal 1925 Java verbanning
Malaka Tan Brief uit Singapore 1925 brief brief
Malaka Tan Brief uit Timor 1926 brief brief
Malaka Tan Ter verdediging van Indonesia Merdeka 1946 Indonesische revolutie wereldrevolutie
Mandel Gisela Hongersnood in India 1967 India voedsel
Mandel Gisela De aanslag op Dutschke 1968 Bildzeitung - Springerpers Rudi Dutschke
Marcuse Herbert De eendimensionale mens 1964 consumptiemaatschappij hoogindustriële maatschappij
Mariátegui José Carlos De inheemse kwestie 1929 Latijns-Amerika Peru
Marx/Engels Statuten van de Bond der Communisten 1847 communisten klassenstrijd
Marx/Engels Het Communistisch Manifest 1848 socialisme klassenstrijd
Marx/Engels Brieven (chronologisch) - brieven brieven
Engels Friedrich De toestand van de arbeidersklasse in Engeland 1845 klassenstrijd levensstandaard
Engels Friedrich Ontwerp van de communistische geloofsbelijdenis 1847 socialisme kapitalisme
Engels Friedrich Engels aan Marx in Brussel (Fragment) 1847 Communistisch Manifest geloofsbelijdenis
Engels Friedrich Beginselen van het Communisme 1847 socialisme klassenstrijd
Engels Friedrich De Duitse Boerenoorlog 1850 boerenstrijd Luther Münzer
Engels Friedrich Afghanistan 1857 Afghanistan Groot-Brittannië
Engels Friedrich Het militaire vraagstuk in Pruisen en de Duitse arbeiderspartij 1865 leger repressie
Engels Friedrich Rapport over de plaatselijke associaties van mijnwerkers in de steenkolenmijnen van Saksen 1869 klassebewustzijn patroonsorganisaties
Engels Friedrich Resolutie van de Centrale Raad over de uitwijzing van Tolain 1871 Internationale Arbeidersassociatie Parijse Commune
Engels Friedrich Uit: Over het woningprobleem 1872 urbanisatie wonen
Engels Friedrich De Internationale in Amerika 1872 Internationala Verenigde Staten
Engels Friedrich Over de relaties tussen de Ierse secties en de Britse Federale Raad 1872 Ierland internationalisme
Engels Friedrich Uit: De buitenlandse sectie in Manchester aan alle secties en leden van de Britse Federatie 1872 partijvorming trade-unions
Engels Friedrich Uit: In de Internationale 1873 Engelse arbeidersbeweging klassenstrijd
Engels Friedrich Over sociale relaties in Rusland 1874 productieverhoudingen Rusland
Engels Friedrich Uit: De verkiezingen in Engeland 1874 chartisme parlement
Engels Friedrich De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens 1876 antropologie arbeid
Engels Friedrich Anti-Dühring 1877 filosofie unificatie
Engels Friedrich Uit: De Europese arbeiders in 1877 1878 arbeidersklasse Europa
Engels Friedrich Uit: De uitzonderingswet tegen de socialisten in Duitsland 1879 Bismarck socialistenwet
Engels Friedrich De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap 1880 filosofie marxisme
Engels Friedrich Over de politieke activiteiten van de arbeidersklasse 1881 politiek vrijheid
Engels Friedrich Rechtvaardig loon voor een rechtvaardige werkdag 1881 arbeidswaardeleer lonen
Engels Friedrich Het systeem van loonarbeid 1881 loonarbeid trade-unions
Engels Friedrich De trade-unions 1881 Engelse arbeidersbeweging trade-unions
Engels Friedrich De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat 1884 antropologie gezin
Engels Friedrich Over de geschiedenis van de Bond der Communisten 1885 Duitse arbeidersbeweging klassenstrijd
Engels Friedrich Uit: Engeland in 1845 en 1885 1885 Engelse arbeidersbeweging Groot-Brittannië
Engels Friedrich Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie 1886 idealisme materialisme
Engels Friedrich Brieven over de materialistische geschiedenisopvatting 1890 historisch materialisme materialisme
Engels Friedrich 4 mei in Londen 1890 1 mei strijddag
Engels Friedrich Uit: Brentano contra Marx 1890 bronnenmateriaal Brentano
Engels Friedrich Uit: Over de kritiek op het project van het sociaaldemocratisch programma voor 1891 1891 sociaaldemocratie programma
Engels Friedrich Uit: Het socialisme in Duitsland 1891 Duitse arbeidersbeweging lassalleanisme
Engels Friedrich Voorwoord tot 'De armoede van de filosofie' 1892 economie Proudhon
Engels Friedrich Uit: Het boerenvraagstuk in Frankrijk en Duitsland 1894 boeren programma
Engels Friedrich Straatgevechten, barricade en opstand 1895 klassenstrijd repressie
Pannekoek Anton Dietzgens werk 1913 filosofie kentheorie
Pannekoek Anton Godsdienst en socialisme 1905 godsdienst socialisme
Pannekoek Anton Marxisme en revisionisme 1906 marxisme revisionisme
Pannekoek Anton "Pro en contra" 1908 marxisme socialisme
Pannekoek Anton Darwinisme en marxisme 1909 arbeid menswording
Pannekoek Anton De oorlog, zijn oorsprong en zijn bestrijding 1915 antimilitarisme imperialisme
Pannekoek Anton Uit de voorgeschiedenis van de wereldoorlog 1916 imperialisme Eerste Wereldoorlog
Pannekoek Anton Twee natuuronderzoekers in maatschappelijk-geestelijke strijd 1917 ideologie wetenschap
Pannekoek Anton Het historisch materialisme 1919 marxisme historisch materialisme
Pannekoek Anton Persoonlijke daad 1933 sociale krachten terrorisme
Pannekoek Anton Lenin als filosoof 1938 filosofie leninisme
Pannekoek Anton Antropogenese 1944 arbeid menswording
Pannekoek Anton Herman Gorter 1952 Gorter Lenin
Picard Leo Tussen de twee oorlogen 1960 sociaaldemocratie Vlaamse beweging
Trotski Leon Het ABC van de materialistische dialectiek 1939 filosofie dialectiek
Marx Karl Het joodse vraagstuk 1843 godsdienst Joden
Marx Karl Parijse manuscripten 1844 filosofie vervreemding
Marx Karl Stellingen over Feuerbach 1845 antropologie materialisme
Marx Karl De Duitse ideologie 1845 idealisme materialisme
Marx Karl De armoede van de filosofie 1847 economie Proudhon
Marx Karl Loonarbeid en kapitaal 1849 loonslavernij warenproductie
Marx Karl De Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte 1852 Frankrijk Bonaparte
Marx Karl Inleiding tot de Bijdrage tot de politieke economie 1857 historisch materialisme politieke economie
Marx Karl Machinerie en levende arbeid 1858 automatisatie arbeidswaardeleer
Marx Karl Over de Bond der Communisten 1859 Duitse arbeidersbeweging klassenstrijd
Marx Karl Voorwoord tot de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie 1859 historisch materialisme politieke economie
Marx Karl Productiviteit van het kapitaal. Productieve en onproductieve arbeid 1863 meerwaarde productieve arbeid
Marx Karl De Internationale Arbeidersvereniging - Algemene Regels, oktober 1864 1864 1ste Internationale klassenstrijd
Marx Karl Inhuldigingsrede van de Internationale Arbeidersassociatie 1864 1ste Internationale klassenstrijd
Marx Karl Loon, prijs en winst 1865 arbeidswaardeleer waardewet
Marx Karl Productieve en onproductieve arbeid 1865 arbeidswaardeleer meerwaardeleer
Marx Karl Instructie voor de delegaten van het Voorlopig Centraal Comité over afzonderlijke kwesties 1866 vakbonden trade-unions
Marx Karl Het Kapitaal 1867 kapitalisme koopwarenproductie
Meillassoux Claude De huishoudelijke reproductie 1975 gezin reproductie
Marx Karl Necrologie 1870 Robert Shaw trade-unions
Marx Karl De burgeroorlog in Frankrijk 1871 Parijse Commune klassenstrijd
Marx Karl Het karakter van de Commune van Parijs 1871 Parijse Commune democratie
Marx Karl Resoluties over de scheuring in de federaties van de Verenigde Staten, aangenomen tijdens de zitting van de Generale Raad van de Internationale Arbeidersassociatie 5 en 12 maart 1872 1872 1ste Internationale internationalisme
Marx Karl Kritiek op het programma van Gotha 1875 Duitse arbeidersbeweging Gotha programma
Mattick Paul Het laatkapitalisme van Ernest Mandel 1972 laatkapitalisme Ernest Mandel
Mehring Franz Karl Marx - Geschiedenis van zijn leven 1918 Karl Marx Friedrich Engels
Miliband Ralph De kapitalistische staat: antwoord aan Nicos Poulantzas 1969 Kapitalisme Staat
Miliband Ralph Een historisch partnerschap 1990 Tamara Deutscher Isaac Deutscher
Netchajev Sergej De Revolutionaire Catechismus 1869 klassenstrijd revolutionairen
Meynen Alain De Grote Staking 1985 60-61 Algemene staking
Michielsen Leo Klassenstrijd 1939 Klassenstrijd reformisme
Michielsen Leo China 1949 China China
Michielsen Leo De kapitalistische economie vandaag 1966 kapitalisme marxistische economie
Michielsen Leo Monetaire politiek -1 1967 goud muntstelsel
Michielsen Leo Monetaire politiek -2 1968 goud muntstelsel
Michielsen Leo Neokapitalisme 1969 monopolies technologie
Michielsen Leo Het failliet van de dollar 1971 inflatie muntstelsel
Michielsen Leo Omtrent het reformisme 1975 arbeidersklasse reformisme
Michielsen Leo Waarom ik niet ondertekende 1977 Polen stalinisme
Michielsen Leo Een herschreven hoofdstuk: productieve en niet-productieve arbeid 1980 Neokapitalisme marxistische economie
Michielsen Leo Vertoogschrift aan de communisten 1983 Sovjet-Unie KPB
Michielsen Leo Een groene kijk op de economie 1986 ecologie economie
Michielsen Leo Omtrent de Sovjet-Unie 1986 Sovjet-Unie planeconomie
Michielsen Leo Omtrent het revolutionaire perspectief 1989 markteconomie planning
Michielsen Leo Van nul opnieuw beginnen 1990 socialisme val Oostblok
Michielsen Leo Begin 1994 1994 vrije markt planeconomie
Michielsen Leo Laatste opstellen 1995 partijtheorie socialisme
Novack George Een hoofdstuk dat geschrapt werd in de geschiedenis van het Amerikaanse kapitalisme 1949 frontier indianen
Novack George De lange kijk op de geschiedenis 1956 cultuur geschiedenis
Novack George Marxisme en vervreemding 1967 marxisme vervreemding
Novack George Sociologie en historisch materialisme 1967 sociologie historisch materialisme
Novack George Positivisme en marxisme in de sociologie 1967 Karl Popper sociologie
Novack George De belangrijkste geschiedenistheorieën 1967 geschiedenis historisch materialisme
Novack George De Eerste en Tweede Internationale 1972 internationalisme internationales
Oukhow Michel Sociale belangstelling in de Vlaamse letterkunde (1848-1885) 1960 literatuur literatuurgeschiedenis
Oukhow Michel Pers en propaganda (1854-1876) 1960 socialistische pers propaganda
Oukhow Michel Arbeidersbeweging en Vlaamse Kwestie 1855-1875 1960 arbeidersbeweging flamingantisme
Oukhow Michel De Pers (1875-1885) 1960 socialistische pers
Oukhow Michel De Vlaamse beweging en de Socialistische Partij (1875-1885) 1960 sociaaldemocratie Vlaamse beweging
Oukhow Michel Pers en propaganda (1885-1914) 1960 socialistische pers propaganda
Oukhow Michel Socialisme en Vlaamse beweging (1885-1914) 1960 sociaaldemocratie Vlaamse beweging
Oukhow Michel Pers en propaganda van 1914 tot 1946 1960 socialistische pers propaganda
Pablo Michel Tien jaar van de Vierde Internationale 1958 internationalisme Vierde Internationale
Perthus Max De breuk van Roestam Effendi met de CPN 1945 Roestam Effendi CPN
Plechanov Georgi De rol van de persoonlijkheid in de geschiedenis 1898 individualisme sociale verhoudingen
Plechanov Georgi De materialistische opvatting van de geschiedenis 1904 historisch materialisme filosofie
Plechanov Georgi Fundamentele vraagstukken van het marxisme 1908 filosofie marxisme
Plechanov Georgi Kunst en maatschappelijk leven 1912 burgerlijke cultuur proletarische cultuur
Politzer Georges Beginselen van de filosofie - filosofie dialectisch materialisme
Poulantzas Nicos Het probleem van de kapitalistische staat 1969 kapitalisme Staat
Poulantzas Nicos Naar een democratisch socialisme 1978 democratie socialisme
Rakovski Christian De 'bedrijfsrisico's' van macht 1928 Sovjet-Unie planeconomie
Ravachol Ravachols verboden toespraak 1892 anarchisme armoede misdaad
Reich Wilhelm Fascisme en massapsychologie 1933 ideologie fascisme
Reich Wilhelm Wat is klassebewustzijn? 1934 ideologie partijopbouw
van Ravesteyn Willem De wording van het communisme in Nederland 1907-1925 1948 CPN sociaaldemocratie
van Ravesteyn Willem De oorlog en de Internationale 1915 Eerste Wereldoorlog sociaaldemocratie
Reiss Ignace Brief van Ignace Reiss aan het Centraal Comité 1937 Sovjet-Unie stalinisme
Renard André Holdings en economische democratie 1956 ABVV België
Renard André Naar het socialisme door de actie 1957 parlementarisme structuurhervormingen
Renard André Planificatie, dirigisme en vrijheid 1959 planning vrijheid
Roland Holst - van der Schalk Henriette Socialisme en literatuur 1899 cultuur literatuur
Roland Holst - van der Schalk Henriette Algemene werkstaking en sociaaldemocratie 1905 algemene staking sociaaldemocratie
Roland Holst - van der Schalk Henriette Vrijheid 1907 burgerlijke vrijheid maatschappelijke vrijheid
Roland Holst - van der Schalk Henriette Sociaaldemocratie en antimilitarisme 1907 leger loting
Roland Holst - van der Schalk Henriette De socialistische opvoeding der jeugd 1907 jeugd opvoeding
Roland Holst - van der Schalk Henriette De filosofie van Dietzgen en haar betekenis voor het proletariaat 1910 Dietzgen filosofie
Roland Holst - van der Schalk Henriette De intellectuelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie 1911 Gramsci ideologie
Roland Holst - van der Schalk Henriette De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw 1914 emancipatie feminisme
Roland Holst - van der Schalk Henriette Volksleger of ontwapening 1915 leger wapenwedloop
Roland Holst - van der Schalk Henriette De revolutionaire massa-actie 1918 actiemethoden massa-actie
Roland Holst - van der Schalk Henriette Soldatenplicht 1918 leger soldatenraden
Roland Holst - van der Schalk Henriette Is het geweld verwerpelijk in de strijd voor een socialistische samenleving? 1930 geweld revolutie
Roland Holst - van der Schalk Henriette Clara Meyer-Wichmann herdacht 1936 Clara Meyer-Wichmann vrouwenbeweging
Roland Holst - van der Schalk Henriette Een overgang tot het socialisme 1944 socialisme religie
Roland Holst - van der Schalk Henriette De Internationale ? vertaling strijdlied - Eugène Pottier Pierre de Geyter
Roosens Antoon Het Egmont-gemeenschapspact 1977 Egmont Vlaamse beweging
Roosens Antoon De Vlaamse kwestie 1981 taalgrens Vlaamse beweging
Roosens Antoon Enkele beschouwingen over het maatschappelijk proces van de politieke bewustwording 1984 Gramsci klassebewustzijn
Roosens Antoon Nationalisme, cultuur en klassen 1984 België Vlaanderen
Roosens Antoon Nationalisme, een blijvende kracht? 1990 internationalisme nationalisme
Roosens Antoon Vlaanderen, de Belgische staat en Europa 1993 staatshervorming Vlaamse beweging
Roosens Antoon Deregulering en mondialisering van de kapitaalmarkt 1996 globalisering neoliberalisme
Roosens Antoon Diensten, waarde en meerwaarde 1996 productiewijze meerwaarde
Roosens Antoon Diensteneconomie: postindustrieel of postkapitalistisch? 1997 globalisering privatisering
Roosens Antoon Mondialisering 2000 globalisering technologie
Roosens Antoon Vlaams Blok en Vlaamse Beweging 2000 Vlaams Belang Vlaamse beweging
Roosens Antoon "Het systeem kraakt ..." De politieke strijd, morgen 2001 globalisering staatshervorming
Rühle Otto De strijd tegen het fascisme begint met de strijd tegen het bolsjewisme 1939 bolsjewisme stalinisme
Serge Victor Wat elke revolutionair moet weten over repressie 1925 geheime dienst provocatie
Serge Victor Van Lenin tot Stalin 1936 Russische Revolutie Sovjet-Unie
Schaaf Jasper De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen 1993 dialectiek filosofie
Sneevliet Henk Meidag in oorlogstijd! - meidag Tweede Wereldoorlog
Sneevliet Henk Zegepraal 1917 Duitsland Sovjet-Unie
Sneevliet Henk Het Chinese proletariaat in de Chinese revolutie 1926 China imperialisme
Sneevliet Henk Het klassenstrijd-element in de bevrijdingsstrijd van de Indonesiërs 1926 Indonesië kolonialisme
Sneevliet Henk De zegetocht der Chinese Revolutie 1927 China Sovjet-Unie
Sneevliet Henk 25 jaar NVV 1931 NAS NVV
Sneevliet Henk Manifest 1933 De Zeven Provinciën Nederlandse Marine
Sneevliet Henk Storm in de Jordaan 1934 Amsterdam klassenstrijd
Sneevliet Henk Hoe komen we tot Eenheid van Actie? 1934 eenheidsfront Nederlandse arbeidersbeweging
Sneevliet Henk Een lichtstraal uit het Zuiden 1935 vakbeweging wilde stakingen
Sneevliet Henk Het Nederlands militarisme slaat zijn slag 1935 militarisme Tweede Wereldoorlog
Sneevliet Henk Strijdt met de RSAP 1935 fascisme reformisme
Sneevliet Henk Indonesië, het stiefkind 1936 Indonesië kolonialisme
Sneevliet Henk Toespraak van H. SNEEVLIET 1937 Duitsland kapitalisme
Sneevliet Henk Voor de Vierde Internationale 1938 trotskisme Vierde Internationale
Sneevliet Henk De groei van de gedachte 1938 trotskisme Vierde Internationale
Sneevliet Henk De banvloek uit Coyoacan 1938 RSAP Vierde Internationale
Sneevliet Henk Een Internationale Conferentie 1938 RSAP Vierde Internationale
Sneevliet Henk Het monsterpact van Stalin met Hitler 1939 Sovjet-Unie Duitsland
Sneevliet Henk Manifest van het Derde Front aan de Nederlandse arbeiders 1941 fascisme MLL-front
Sneevliet Henk Negen maanden Duitse overheersing 1941 Duitsland NSB
Sneevliet Henk Het nieuwste succes van Stalin 1941 Stalin Walter Kriwitzky
Sneevliet Henk Spartacus in Holland - De massastaking van 1941 1942 algemene staking bezetting
Sneevliet Henk Sneevliet bij zijn proces 1942 Sneevliet Sneevliet
Stalin Jozef De Oktoberrevolutie en de tactiek van de Russische communisten 1924 socialisme in één land permanente revolutie
Stalin Jozef Over dialectisch en historisch materialisme 1938 dialectiek dialectiek
Sterringa Geert Vijfminuten speech van Geert Sterringa 1937 fascisme NSB
Stirner Max Kunst en Religie 1842 godsdienst kunst
Stirner Max De enige en zijn eigendom 1844 anarchisme wereldbeeld
Terfve Jean Naar de hernieuwing van België 1945 holding koningskwestie
ten Haaf Karel In de geest van Oktober 1999 Peter Drenth biografie
BWP-congres Verklaring van Quaregnon 1894 sociaaldemocratie Quaregnon
Komintern Oprichting van de Communistische Internationale 1919 Komintern documenten - procedures
Linkse Oppositie Documenten van de Linkse Oppositie 1923 stalinisme trotskisme
Trotski Leon Een historisch document 1937 bolsjewisme stalinisme
IKB Discussies uit het Poolse Verzet 1982 arbeidersstaat Solidarnosc
Brieven van revolutionairen Stemmen der vrijheid 1934 repressie revolutionairen
Goossens Hector Met pen en stencilmachine in strijd tegen de Nieuwe Orde 1979 clandestiene pers KPB
Dankaart Hans/van Doorslaer Rudi De activiteiten van een communistische sabotagegroep in Antwerpen en Rotterdam 1979 Komintern Wollweber
Thompson Edward Een soort machine 1968 arbeidersklasse klassebewustzijn
Tito Josip Broz Het trotskisme en zijn helpers 1939 Joegoslavië trotskisme
Tito Josip Broz Terreur door de fascistische bandieten 1941 fascisme Joegoslavië
Tito Josip Broz Eed afgenomen door de strijdende mannen van de partizanen detachementen 1941 fascisme Joegoslavië
Tito Josip Broz Instructies aan het Generale Hoofdkwartier van Macedonië 1944 fascisme Joegoslavië
Troclet Léon De catechismus van den socialistischen loteling 1896 antimilitarisme loteling
Trotski Leon Brieven naar België - brieven brieven
Trotski Leon Brieven aangaande het archief - archief Trotski brieven
Trotski Leon Over optimisme en pessimisme 1901 eeuwwisseling twintigste eeuw
Trotski Leon Resultaten en vooruitzichten 1906 Rusland en marxisme Russische Revolutie
Trotski Leon Waarom marxisten individuele terreur afwijzen 1909 klassenstrijd terrorisme
Trotski Leon De oorlog en de Internationale 1914 Eerste Wereldoorlog Tweede Internationale
Trotski Leon Manifest van Zimmerwald 1915 Eerste Wereldoorlog Tweede Internationale
Trotski Leon Oorlog of vrede? 1917 democratisering Rusland
Trotski Leon De Sovjetmacht en het internationale imperialisme 1918 imperialisme Sovjet-Unie
Trotski Leon Arbeid, discipline en orde zullen de socialistische Sovjetrepubliek redden 1918 authoriteit communistische moraal
Trotski Leon Over de burgeroorlog, twee toespraken 1919 Rode Leger Sovjetrepublieken
Trotski Leon Over de politiek van de KAPD 1920 Duitsland Gorter
Trotski Leon Manifest van de Communistische Internationale 1920 Komintern Derde Internationale
Trotski Leon De economische wereldcrisis en de nieuwe taak van de Communistische Internationale 1921 rede 3e wereldcongres Komintern
Trotski Leon Internationale situatie en de taak van de Communistische Internationale 1921 imperialisme Komintern
Trotski Leon Algemene overwegingen betreffende het eenheidsfront 1922 eenheidsfront voorhoedepartij
Trotski Leon Een nota over Plechanov 1922 Plechanov Russische arbeidersbeweging
Trotski Leon Lessen van Oktober 1924 Oktoberrevolutie Russische Revolutie
Trotski Leon Vraagstukken van de burgeroorlog 1924 opstand revolutie
Trotski Leon Het belang en de methodes van antireligieuze propaganda 1924 godsdienst materialisme
Trotski Leon Revolutionaire kunst en socialistische kunst 1924 cultuur kunst
Trotski Leon Wij en het Oosten 1924 China imperialisme
Trotski Leon Literatuur en revolutie 1924 cultuur kunst
Trotski Leon Voor kwaliteit - voor cultuur! 1925 cultuur productiekrachten
Trotski Leon Europa en Amerika 1926 imperialisme Verenigde Staten
Trotski Leon Platform van de Verenigde Oppositie 1927 Linkse Oppositie Sovjet-Unie
Trotski Leon Over de strijd voor de vrede en het EREC 1927 Engels-Russisch Eenheids Comité vrede
Trotski Leon Mijn leven 1929 biografie biografie
Trotski Leon Wat is de permanente revolutie? 1929 permanente revolutie wereldrevolutie
Trotski Leon Open brief van Leon Trotski aan de Russische arbeiders! 1929 Sovjet-Unie stalinisme
Trotski Leon Syndicalisme en communisme 1929 politieke leiding vakbond
Trotski Leon De Oostenrijkse crisis en het communisme 1929 democratie fascisme
Trotski Leon Groeperingen in de communistische oppositie 1929 Linkse Oppositie stalinisme
Trotski Leon Geschiedenis der Russische Revolutie 1930 Sovjet-Unie Russische Revolutie
Trotski Leon Het vijfjarenplan en de internationale werkloosheid 1930 Sovjet-Unie werkloosheid
Trotski Leon Naar het kapitalisme of naar het socialisme? 1930 Sovjet-Unie stalinisme
Trotski Leon De koersverandering van de communistische Internationale en de toestand in Duitsland 1930 fascisme Komintern
Trotski Leon De revolutie in Indië. Haar taak en gevaren 1930 Ghandi India
Trotski Leon De successen van het socialisme en de gevaren van het avonturisme 193x planning Sovjet-Unie
Trotski Leon Levensbeschrijving van Lenin 1930 Lenin biografie
Trotski Leon De Spaanse revolutie en de taak der communisten 1931 Spanje
Trotski Leon De Spaanse revolutie en de gevaren die haar bedreigen 1931 Komintern Spanje
Trotski Leon Het geval Rjazanov 1931 Stalin stalinisme
Trotski Leon Nieuwe zigzag en nieuwe gevaren 1931 planning vijfjarenplan
Trotski Leon Eenheidsfront tegen het fascisme 1931 fascisme KPD
Trotski Leon Zal het fascisme werkelijk overwinnen? 1931 Duitsland fascisme
Trotski Leon De Russische revolutie 1932 permanente revolutie wet ongelijke en gecombineerde ontwikkeling
Trotski Leon Handen af van Rosa Luxemburg! 1932 Rosa Luxemburg Stalin
Trotski Leon Het karakter van de Duitse Socialistische Arbeiderspartij (SAP) 1932 SPD KPD
Trotski Leon Open Brief aan het Centraal Uitvoerend Comité van de USSR 1932 Stalin verbanning
Trotski Leon De enige weg 1932 fascisme Komintern
Trotski Leon Perspectieven van het Amerikaanse marxisme 1932 marxisme Verenigde Staten
Trotski Leon Geen woorden maar daden 1932 China Kwomintang
Trotski Leon Het "testament van Lenin" 1932 Lenin Stalin
Trotski Leon Over het entrisme 1933 trotskisme Vierde Internationale
Trotski Leon Het tragisch lot van het Duitse proletariaat 1933 KPD stalinisme
Trotski Leon Antwoord op de vragen van de Heer Simenon, vertegenwoordiger van Paris-Soir 1933 democratie fascisme
Trotski Leon Problemen van het Sovjetregime 1933 bureaucratie ontaarding
Trotski Leon Gesprek met een sociaaldemocratische arbeider 1933 eenheidsfront sociaaldemocratie
Trotski Leon De 4de Internationale en de USSR 1933 Sovjet-Unie Vierde Internationale
Trotski Leon Maria Reese en de Komintern 1933 Komintern stalinisme
Trotski Leon Bonapartisme en fascisme 1934 fascisme stalinisme
Trotski Leon De arbeidersmilitie en haar tegenstanders 1934 arbeidersmilitie fascisme
Trotski Leon Anatol Vassiljevitsj Loenatsjarski 1934 Loenatsjarski in memoriam
Trotski Leon Een centristische aanval op het marxisme 1934 de Kadt orthodoxie
Trotski Leon Nationalisme en economie 1934 fascisme productiekrachten
Trotski Leon Een voorstander neemt stelling in de Franse discussie 1934 Frankrijk SFIO
Trotski Leon Verklaring der delegatie van de bolsjewieken-leninisten op de conferentie der links-socialistische en communistische organisaties 1934 internationales Komintern
Trotski Leon Uit in beslag genomen brochures 1934 Oostenrijk sociaalfascisme
Trotski Leon De bolsjewiek-leninisten aan het wereldproletariaat 1934 Internationales Vierde Internationale
Trotski Leon De Vierde Internationale en de oorlog 1934 fascisme imperialisme
Trotski Leon De zaak Kirov en de stalinistische bureaucratie 1934 Sovjet-Unie stalinisme
Trotski Leon Aan kameraad Sneevliet 1935 SAP Sneevliet
Trotski Leon Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme 1935 Sovjet-Unie thermidor
Trotski Leon Voorwoord bij P.J. Schmidt's artikel over Holland 1935 Amsterdams Bureau centrisme
Trotski Leon Waarom heeft Stalin over de oppositie gezegevierd? 1935 bureaucratie stalinisme
Trotski Leon Stalin begraaft de Derde Internationale 1935 Komintern stalinisme
Trotski Leon Hun moraal en de onze 1936 ethiek moraal
Trotski Leon De verraden revolutie 1936 Sovjet-Unie stalinisme
Trotski Leon De Sovjetsectie van de Vierde Internationale 1936 Sovjet-Unie Vierde Internationale
Trotski Leon De nieuwe grondwet van de Sovjet-Unie 1936 democratie sovjets
Trotski Leon Frankrijk op het keerpunt 1936 parlementarisme Volksfront
Trotski Leon De Franse Revolutie is begonnen 1936 Frankrijk Volksfront
Trotski Leon Maxim Gorki 1936 Gorki in memoriam
Trotski Leon Aantekeningen over terrorisme 1936 Moskouse processen Sovjet-Unie
Trotski Leon Nog eens de Sovjetsectie der Vierde Internationale 1936 Sovjet-Unie Vierde Internationale
Trotski Leon De nieuwe revolutionaire vlucht en de taken van de Vierde Internationale 1936 klassenstrijd Vierde Internationale
Trotski Leon Het begin van het einde 1936 fascisme stalinisme
Trotski Leon Het Communistisch Manifest vandaag 1937 klassenstrijd marxisme
Trotski Leon Stalinisme en bolsjewisme 1937 marxisme stalinisme
Trotski Leon Klasse, partij en leiding 1937 Spaanse revolutie voorhoedepartij
Trotski Leon De les van Spanje. Laatste waarschuwing 1937 Spaanse revolutie Volksfront
Trotski Leon "Ik zet mijn leven op het spel" 1937 Sovjet-Unie stalinisme
Trotski Leon Geen arbeiders en geen bourgeoisstaat? 1937 Sovjet-Unie USSR
Trotski Leon Het contraproces 1937 Dewey Moskou processen
Trotski Leon Het overgangsprogramma 1938 programma Vierde Internationale
Trotski Leon Discussie over het overgangsprogramma 1938 fascisme zelfverdediging
Trotski Leon Leo Sedov - zoon, vriend, strijder 1938 Leo Sedov stalinisme
Trotski Leon Documenten aangaande Leo Sedov 1938 Leo Sedov stalinisme
Trotski Leon Open brief van L. D. Trotski 1938 Sneevliet RSAP
Trotski Leon Genationaliseerde industrie en arbeidersbeheer 1938 nationalisatie - onteigening zelfbestuur
Trotski Leon De "miljoen dollar" 1938 corruptie Trotski
Trotski Leon Stalin en Hitler 1938 inval Oostenrijk stalinisme
Trotski Leon Het beslissende uur in Frankrijk komt naderbij 1938 Frankrijk Volksfront
Trotski Leon Voor een onafhankelijke revolutionaire kunst 1938 cultuur kunst
Trotski Leon Het marxisme vandaag 1939 marxisme marxistische economie
Trotski Leon Slechts revolutie kan de oorlog een eind doen nemen 1939 wereldkapitalisme wereldrevolutie
Trotski Leon Het probleem van de Oekraïne 1939 Oekraïne zelfbestuur
Trotski Leon Revolutionairen over Stalins nieuwe koers 1939 Komintern Stalin
Trotski Leon De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding 1940 imperialisme vakbond
Trotski Leon Drie opvattingen over de Russische Revolutie 1940 Oktoberrevolutie permanente revolutie
Trotski Leon Testament 1940 euthanasie Natalia Ivanovna Sedova
Trotski Leon Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden 1944 fascisme kapitalisme
Ulbricht Walter Ons vijfjarenplan voor een vreedzame opbouw 1952 DDR democratie
Ulbricht Walter Uit de programma verklaring van de voorzitter van de Staatsraad van de DDR voor de volkskamer 1960 DDR
Ulbricht Walter Onze schat: socialistische brigaden en arbeidsgemeenschappen 1961 DDR
Ulbricht Walter Het betrekken van alle mensen bij de socialistische opbouw 1961 DDR
Valkhoff Johan Marxisme, geweld en klassenstrijd 1930 klassenstrijd moraal
Van Beveren Edmond Coöperatie en socialisme 1888 kapitalisme sociaaldemocratie
Van den Boom Georges Enkele herinneringen 1967 België Oktoberrevolutie
Van den Boom Georges Een terugblik, de houding van de Belgische intellectuelen tegenover de Oktoberrevolutie 1969 België Oktoberrevolutie
Van den Boom Georges De actualiteit van Georgi Dimitrov 1972 fascisme klassenstrijd
Van Overstraeten War Wat wil de oppositie der Russische bolsjewistische Partij? 1927 KPB Oppositiegroep
Vandenabeele Werner Bert Van Hoorick was dan toch niet de eerste 1999 amnestie repressie
van der Horst Rein De vakbeweging en de strijd voor het socialisme 1975 bureaucratie vakbond
Vandervelde Emile Geschiedenis van de Tweede Internationale 1924 internationales sociaaldemocratie
Vandervelde Emile De internationale politiek van België 1928 Duitsland Nederland
Varga Eugen Het "Plan" 1934 Plan De Man planeconomie
Varga Eugen Het kapitalisme van de 20ste eeuw 1959 imperialisme laatkapitalisme
Verbraeken Paul Het agrarisch probleem in de Vietnamese revolutie 1973 boeren Vietnam
Verbraeken Paul Het ontstaan van de heersende ideologie in de Sovjet-Unie. Een inleiding 1981 bureaucratie stalinisme
Verbraeken Paul Het verschrikkelijke bankgeheim 1985 banken financiewezen
Verbraeken Paul Centrum en periferie in de EG: e pluribus unum? 1993 EU Europese Unie
Verbraeken Paul Europees Witboek: meer werk, minder regels? 1994 EU economie
Verbraeken Paul Mexico: anatomie van een crisis 1995 financiewezen globalisatie
Verbraeken Paul Een Europese puinhoop 1996 EU monetaire unie
Verbraeken Paul Vermogensbelasting: monster van Loch Ness? 1999 belastingen herverdeling
Verbraeken Paul Hoe gaat het eigenlijk met het kapitalisme? 1999 financiewezen kapitalisme
Verbraeken Paul De Tobintaks: illusies en prioriteiten 2000 financiewezen Tobintaks
Vereeken Georges De dagen van oproer in juli 1932 1932 Belgisch kapitalisme mijnwerkers
Vereeken Georges Regering van de volmachten 1933 1933 België Staat
Vereeken Georges Dossier van het Plan-De Man 1935 klassenstrijd planning
Vilar Pierre Marxistische geschiedwetenschap, een wetenschap in opbouw 1973 geschiedenis historische tijd
Walry Jenny Leninisme - taylorisme - bureaucratie 1981 leninisme taylorisme
Walry Jenny Staat en seksenstrijd 1983 Staat vrouwenbeweging
Walry Jenny Wie buit wie uit? 1988 klassentheorie meerwaarde
Walry Jenny Kan postmodernisme een bijdrage leveren in de linkse politieke strijd? 1998 fordisme modernisme
Walry Jenny Kansen en limieten van multiculturalisme: een korte verkenning 2001 minderheden multiculturalisme
Walry Jenny Neoliberale globalisering en armoede 2002 globalisering neoliberalisme
Walry Jenny Links verzet heruitvinden in postmoderne tijden 2003 antikapitalisme klassenstrijd
Walry Jenny De blijvende noodzaak van een klassenanalyse 2003 klassenanalyse klassentheorie
Walry Jenny Het geld van de toekomst 2003 LETS monetair
Walry Jenny Mag het wat meer (socialisme) zijn? 2005 marktsocialisme planning
Walry Jenny Langs routes van verzet naar een rechtvaardiger wereld 2006 globalisering kapitalisme
Walry Jenny Globalisering, rechtvaardigheid en milieu 2006 ecologie globalisering
Watillon Léon De Ridders van de Arbeid in België 1922 vakbond Verenigde Staten
Wichmann Clara Vrouw en Maatschappij 1936 arbeid vrouwenbeweging
Wijnkoop David Vijf minuten speech van David Wijnkoop 1937 fascisme NSB
Wolff Jaap Van hondse commercie tot proletarische klassenstrijd 1970 Friedrich Engels biografie
Mao Zedong Een studie naar lichamelijke opvoeding 1917 lichamelijke opvoeding opvoeding
Mao Zedong Analyse van de klassen in de Chinese maatschappij 1926 China klassen
Mao Zedong Toespraken op het Congres van Jenan over literatuur en kunst 1942 cultuur kunst
Willekens Emiel Sociale tendensen in de Vlaamse literatuur 1885-1914 1960 literatuur socialisme
Jindřich Zelený Het wetenschapsbegrip van het dialectisch materialisme 1969 dialectisch materialisme wetenschap
Zetkin Clara Herinneringen aan Lenin 1925 Lenin biografie
Zetkin Clara Mijn herinneringen aan Lenin 1925 Lenin biografie
Zetkin Clara De vrouw en het openbare leven ? openbaar leven vrouwenbeweging
Zetkin Clara De vrouw en de opvoeding van de kinderen ? gezin opvoeding
De Ridder Widukind De Communistische Kaderpolitiek onder de Koude Oorlog (pdf) 2004 KPB Koude Oorlog
MIA Wat is marxisme? 2004 economie filosofie
Wevers Egon Voorwaarts in de strijd: 'Recht door Zee' en 'De Nieuwe Tijd', twee socialistische weekbladen in Twente rond 1900 (pdf) 2006 sociaaldemocratie Twente