Karl Kautsky

Thomas More en zijn utopieBron: Sociale Bibliotheek, nr. 4; H.A. Wakker & co, Rotterdam
Vertaling: J.F. Ankersmit
Deze versie: spelling, interpunctie, soms matige aanpassing zinsbouw en omzetting naar hedendaags Nederlands; nummering van de voetnoten
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Verwant:
Algemene geschiedenis van het socialisme
Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa
De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap

Inhoudsopgave


Eerste afdeling – Het tijdperk van het humanisme en de hervorming

Inleiding

Het aanvangstijdperk van het kapitalisme en van de moderne staat

Het feodalisme
De steden
De wereldhandel en het absolutisme

Het grondbezit

Feodale en kapitalistische landhonger
Het proletariaat
Lijfeigenschap en warenproductie
De economische overbodigheid van de nieuwe adel
Het ridderschap

De Kerk

De noodzakelijkheid en macht van de Kerk in de middeleeuwen
De grondslagen van de pauselijke macht
De val van de pauselijke macht

Het humanisme

Heidendom en katholicisme
Heidendom en protestantisme
Ongeloof en bijgeloof

Tweede afdeling

De biografen van Thomas More

William Roper
Stapleton
Cresacre More en anderen
Erasmus van Rotterdam

More als humanist

Mores jeugd
More als humanistisch schrijver
More over vrouwenonderricht; zijn opvoedkunde
Mores verhouding tot de kunst en tot de natuurwetenschappen

More en het katholicisme

Mores godsdienstzin
More, een tegenstander van de priesterheerschappij
More, godsdienstige verdraagzaamheid

More als staatsman

De politieke toestand van Engeland in de aanvang van de 16e eeuw
More als een monarchist en tirannenhater
More als vertegenwoordiger van de Londense burgerij
De politieke kritiek van de Utopia
More de tirannenhater treedt in dienst van de koning
More in de strijd tegen het lutheranisme
More in botsing met het koningschap
Mores ondergang

Derde afdeling – De Utopia

More als econoom en socialist

De wortels van Mores socialisme
De economische kritiek van de Utopia
De economische tendensen van de Hervorming in Engeland

De uitgaven en vertalingen van de Utopia – Haar samenstelling

De productiewijze van de Utopiërs

Uiteenzetting
Kritiek

Het gezin der Utopiërs

Beschrijving
Kritiek

Politiek, wetenschap en godsdienst in Utopia

Politiek
Wetenschap
Godsdienst

Het doel van de Utopia
een rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS