MIA

Hoe meewerken?

Het Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief kan altijd hulp gebruiken. Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de opbouw van dit archief.

Tekst transcriberen

1. Het scannen van boeken of artikels. Hiervoor heb je een scanner nodig, OCR-software (die gescande afbeeldingen omzet naar tekst), het nodige geduld om na te lezen op fouten en het boek zelf. Kies materiaal dat je interesseert!
2. Het vertalen van teksten uit andere talen naar het Nederlands. In het Nederlands is het aantal marxistische werken tamelijk beperkt. Bovendien is het taalgebruik in deze Nederlandse of Vlaamse uitgaven vaak ronduit verouderd. Daarom is het noodzakelijk dat bepaalde klassiekers vanuit hun oorspronkelijke taal (of een vertaling) omgezet worden in modern Nederlands. Het MIA-collectief is dan ook voortdurend op zoek naar vrijwilligers die een bepaalde tekst willen vertalen om op die manier de ideeën van het marxisme te helpen verspreiden. Wij zijn er immers van overtuigd dat deze ‘oude’ ideeën meer dan ooit de ideeën van de toekomst zijn.
3. Nalezen of andere vormen van hulp zijn welkom.

Voor een vlot verloop.
Neem eerst contact en lees de vuistregels.

Tekst afdrukken en verspreiden

Het Marxists Internet Archive is in de eerste plaats in het leven geroepen om mensen over de hele wereld kennis te laten maken met marxistische teksten. We beseffen echter dat delen van de wereldbevolking, en zeker in de zogenaamde ‘derde wereld’, geen toegang heeft tot het Internet. Aangezien deze gedigitaliseerde werken volledig ‘vrij’ zijn, is het toegelaten dit materiaal op welke manier dan ook te verspreiden, mits vermelding van de bron.

Hoewel de internettoegang in Vlaanderen en Nederland wijdverspreider is dan in overige delen van de wereld, heeft zeker niet iedereen vlot toegang tot dit medium. Bovendien is het makkelijker en rustgevender voor de ogen een tekst te lezen die op papier afgedrukt is. Het is dan ook een goed idee de gewenste teksten gewoon af te drukken. Print een paar documenten uit, kopieer ze en probeer ze te verspreiden op je werkplaats, school of in de plaatselijke bibliotheek. Druk materiaal af dat je interessant vindt, geef het aan kennissen en vrienden en bediscussieer het met hen.

Tevens is het mogelijk alle documenten van het Marxists Internet Archive off-line te raadplegen. Regelmatig worden er DVD’s gemaakt waarop alle tot dan toe beschikbare werken staan. Op die manier kunnen mensen zonder internettoegang ook de teksten lezen die op het Net staan. De DVD’s zorgen er ook voor dat de informatie veilig bewaard wordt, mocht de regering beslissen onze servers met daarop de publieke archieven te sluiten. De verkoop van de DVD dekt ook een groot deel van de werkingskosten van het MIA. We zijn een non-profit organisatie, dus als er al geld over is, wordt dat geïnvesteerd in de productie van DVD’s die gratis opgestuurd worden naar mensen die het zich niet kunnen veroorloven.

 


Stuur ons teksten!

Aangezien wij niet over alle bestaande Nederlandstalige marxistische teksten beschikken, zijn we altijd op zoek naar mensen die ons dit materiaal kunnen bezorgen. Zo kunnen geïnteresseerden ook meewerken zonder dat ze daarom een scanner nodig hebben.

Vind je dat er een bepaald werk zeker op het Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief moet staan? Besef dan dat het MIA-collectief volledig bestaat uit vrijwilligers en dat de middelen dus beperkt zijn. Het is dan ook een goed idee het heft in eigen handen te nemen en zelf aan de slag te gaan.

Neem contact met de beheerders van het Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief indien je een boek wil uitlenen of schenken.

 


Sluit aan

Wil je écht meewerken met het MIA? Als je niet alleen af en toe wat wil meewerken aan bepaalde teksten, maar je je ook op permanente basis wil engageren, dan moet je beslist aansluiten bij het MIA. Onze vereisten zijn dat je goed meewerkt aan een bepaald project (een begin van drie bijdragen) en dat je akkoord gaat met ons charter en regels. Als je een beheerder van een bepaald archief wil zijn, lees de richtlijnen voor beheerders. Lees ze goed en geef ons een seintje!

Onze bedoeling is om uiteindelijk tot een goed georganiseerd collectief te komen van vrijwilligers die op een niet-sektarische wijze willen samenwerken om dit archief uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat dit ook in Vlaanderen en Nederland mogelijk moet zijn.