MIA

Burgerlijke wettelijkheid

Door gebruik te maken of het lezen van een deel van het Marxistisch Internet Archief, geeft u aan dat u begrijpt en ermee akkoord gaat, deze “Bourgeois Wettelijkheid”-verklaring te accepteren.

Afbeelding van een bobby, een Engelse agent

Er kunnen “gebreken” zijn in de informatie die we hebben. Onder andere, gebreken in de vorm van onvolledige, onjuiste of corrupte data, transcriptie fouten, een auteursrecht of ander intellectueel eigendom, een defecte server, foute HTML, een computervirus, of computer-codes die schade veroorzaken of verhinderen dat de informatie niet kan worden gelezen door uw apparatuur.

Verantwoordelijkheid: Het Marxistisch Internet Archief wijst alle aansprakelijkheid voor schade, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, af en je hebt geen verhaal voor nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, garantie of schending van het contract, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) indirecte, bestraffende of incidentele schade, zelfs als je kennis gegeven hebt van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De informatie in dit archief wordt geleverd zoals HET IS. Geen andere garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet, worden gemaakt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Schadeloosstelling: U vrijwaart het Marxistisch Internet Archief, haar beheerders en vrijwilligers van alle aansprakelijkheid, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit de eventuele distributie van deze informatie, waarvoor u verantwoordelijk bent, en van (a) elke wijziging, wijziging of aanvulling van de tekst waarvoor u verantwoordelijk bent, of (b) enig gebrek.

[Deze tekst is de vertaling van “Bourgeois Legality”, uit de Engelstalige sectie, hebbende de officiële status]

Zoek knop