MIA

Tekstbezorging

Info

Auteur, titel en data van een artikel of boek mogen zonder opmaak en op één lijn, bovenaan staan.

Voorbeeld:
Jules Destrée - Het koloniaal vraagstuk - Reeks Germinal, nr. 7, jg. 5, Samenwerkende Volksdrukkerij, Hoogpoort, Gent, 1908

Aandacht

Bewaar uw bestand met eerst het jaartal van druk, dan een korte naam die de inhoud van het werk typeert. Bijvoorbeeld: 1900kolonisatie.rtf.
 

 

 

Algemeen

Oude spelling willen we moderniseren. Een zin als:

Het is de vereeniging dezer twee gansch noodzakelijke krachten die aan het socialisme eene zoo groote macht geeft.”

Wordt:

Het is de vereniging van deze twee geheel noodzakelijke krachten die aan het socialisme een zo grote macht geeft.”

Archaïsche woorden proberen we eveneens om te zetten in hun hedendaags equivalent. Het woord “erlangen” bijvoorbeeld, dat wordt dan “verwerven”.

Stromingen, gezindten of richtingen moeten met een kleine letter, ook weekdagen en maanden. Ook zo voor afleidingen van persoonsnamen.

Dus niet “Calvinist”, maar “calvinist”. Niet “Kantiaan”, maar “kantiaan”.

De rechter kantlijn mag onregelmatig zijn, dus links uitlijnen alstublieft (behalve de uitzonderingen, zoals een motto boven een hoofdstuk). Ook geen automatische woordafbreking!

Sommige tekstverwerkers maken van het beletselteken één teken, maak er drie puntjes van.

Aandacht

Als u OCR gebruikte, kan het zijn dat het cijfer “0” herkend is als de letter “o” en omgekeerd. Met sommige fonts is het verschil beter te zien tussen “o” en “0”. Uw keuze van font maakt niets uit voor de omzetting naar een webpagina. U kan eventueel de font Consolas overwegen, niet mooi; wel praktisch.
 

 

 

Tussenkoppen

Heeft de tekst een indeling met titels, geef er dan een opmaakprofiel aan. Onderscheidt de koppen niet bij middel van een lettertype, vet of cursief, grootte of kleur. Geef een opmaak; HTML kent 6 niveaus van titels, doorgaans is een tussentitel van niveau 4 voldoende.
Zet de titels ook niet in hoofdletters.

Hoe de tussenkop er uit ziet, dat is niet van belang, wel dat de kop een opmaakprofiel heeft.

Opmaak

Klemtonen met cursief aanduiden, volgens context en noodzaak kan vet ook.

Als in het boek of artikel, citaten staan met een opmaak die anders is dan de lopende tekst, dan geeft u dit verschil eveneens aan bij middel van een opmaakprofiel.

 

Aandacht

Let op dat “het cursief” op het einde van een alinea niet doorloopt naar de volgende alinea. In principe vallen aansluitende leestekens buiten het cursief.
 

 

 

Notenapparaat

Noot en voetnoot cijfers komen tussen rechte haken te staan. Deze [ ] haken. De noten mogen niet “ingebed” zijn, zoals gebruikelijk in tekstverwerkers. De noten moeten hernummerd worden als zij in het origineel niet doorlopend zijn, elke noot moet een uniek nummer hebben. Betreft het een boek, dan zet u de noten per hoofdstuk op het einde van het hoofdstuk.

De noten moeten niet in superieur (superscript) staan en komen zonder spatie direct na het woord of het leesteken van de zin waar het bij hoort.