MIA

MIA Nederlandstalig

Thematisch Archief  Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt  

Gebruik de filterbare tabel “Algemeen Archief”.
Kijk ook in het Tijdschriften-archief en/of de zoekpagina.

Arbeidersbeweging

Algemene werkstaking en sociaaldemocratie Het Belgische socialisme en de regeringsdeelname: een historisch overzicht
Bestaat er nog een arbeidersklasse? Het einde van het proletariaat?
De arbeidersbeweging en de crisis Inhuldigingsrede van de Internationale Arbeidersassociatie
De Belgische sociaaldemocratie en de reformistische erfenis Lenin en het probleem van het proletarisch klassenbewustzijn
De bureaucratie Lessen uit Mei ’68
De Grote Staking: vijf jaar later Loonarbeid en kapitaal
De Internationale (het strijdlied) Massastaking, partij en vakbonden
De Internationale Arbeidersvereniging Systeemconforme vakorganisaties?
De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme Van nul opnieuw beginnen
De oorsprong van 1 mei Verklaring van Quaregnon
De revolutionaire massa-actie Victor Serge, Leon Trotski en Henk Sneevliet en de Vierde Internationale (1936-1940)
De toestand van de arbeidersklasse in Engeland Voor een Plan van Actie
De vakbeweging en de strijd voor het socialisme Wat is klassenbewustzijn?
De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding Een historisch document
De Vlaamse sociaaldemocratie Documenten van de Linkse Oppositie
De wording van het communisme in Nederland 1907-1925 Over het anarchisme
Dossier van het Plan-De Man

Cultuur

Anatol Vassiljevitsj Loenatsjarski Beschouwingen over het maatschappelijk proces van politieke bewustwording
De libertaire opvoeding Over Gorki
De spektakelmaatschappij Over Leo Tolstoj
Een studie naar lichamelijke opvoeding Ras, geschiedenis en cultuur
Gezondheidspolitiek in de achttiende eeuw Recht over de dood en macht over het leven
Belang en methodes van antireligieuze propaganda Revolutionaire kunst en socialistische kunst
Het recht op luiheid Socialisme en godsdienst
Kunst en maatschappelijk leven Socialisme en literatuur
Lenin en de kunst Toespraken op het Congres van Jenan over literatuur en kunst
Literatuur en revolutie Voor een onafhankelijke revolutionaire kunst

Democratie

Antiautoritaire stroming en de strijd in de Derde Wereld Organisatie vraagstukken van de Russische sociaaldemocratie
Arbeiderscontrole, arbeidersraden, arbeiderszelfbeheer Over anarchisme, staat en dictatuur
Communisme, communes en de individuele vrijheid Over het recht der naties op zelfbeschikking
De betekenis van het confederalisme Persoonlijke daad
De dictatuur van het proletariaat Sociaaldemocratie en parlementarisme
De eendimensionale mens Sociale hervorming of revolutie
Het karakter van de Commune van Parijs Waarom heeft Stalin over de oppositie gezegevierd?
Het probleem van de hedendaagse democratie Waarom marxisten individuele terreur afwijzen
Libertair municipalisme: een overzicht Wat elke revolutionair moet weten over repressie
Marxisme en vervreemding

Economie

Beginselen en toepassing van de marxistische economie Productiviteit van het kapitaal. Productieve en onproductieve arbeid
De economische wereldcrisis en de nieuwe taak van de Communistische Internationale Ter verdediging van de socialistische planning
De lange golven van de kapitalistische ontwikkeling Uit: De accumulatie van het kapitaal
Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme Voorwoord tot de Bijdrage tot de politieke economie
Het Kapitaal
Het laatkapitalisme
Het laatkapitalisme van Ernest Mandel
Het lange golven debat: de inzet
Inleiding in de marxistische economie
Loon, Prijs en Winst
Productieve en onproductieve arbeid

Emancipatie

De echtbreuk, tegenwoordig en vroeger Over de taken van de vrouwelijke arbeidersbeweging in de Sovjetrepubliek
De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw Sharpeville, de Zuid-Afrikaanse slaven komen in opstand
De nieuwe vrouw Spinoza, consequente verdediger van de burgerlijke vrijheid
De Vlaamse kwestie Vrouw en Maatschappij
De vrouw en de opvoeding van de kinderen
De vrouw en het openbare leven
De vrouw en het socialisme
Emancipatie en wetenschap bij Karl Marx
Flamingantisme en socialisme: naar aanleiding van de strijd tegen de talentelling
Internationale Vrouwendag

Fascisme

De opstand van de Oostenrijkse arbeiders Over het fascisme
De strijd tegen het fascisme begint met de strijd tegen het bolsjewisme Prenten tegen fascisme, stalinisme, kapitalisme
De terreur als systeem Sneevliet bij zijn proces
Eenheidsfront tegen het fascisme Zal het fascisme werkelijk overwinnen?
Fascisme ó Wat het is en hoe je het moet tegenhouden Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog
Fascisme en massapsychologie
Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden
Klassenstrijd en fascisme
Negen maanden Duitse overheersing
Oostenrijk, een les voor allen!

Filosofie

Anarchie, filosofie en ideaal Marx, Engels en het probleem van de zogenaamde “dubbele moraal”
Anti-Dühring Marxisme en filosofie
Brieven over de materialistische geschiedenisopvatting Materialisme en empiriokriticisme
De dialectiek van het abstracte en het concrete in Het Kapitaal van Marx Over dialectisch en historisch materialisme
De filosofie van Dietzgen en haar betekenis voor het proletariaat Parijse manuscripten
De rede in opstand Stellingen over Feuerbach
Fundamentele vraagstukken van het marxisme Tegen de methode
Het ABC van de materialistische dialectiek
Het wetenschapsbegrip van het dialectisch materialisme
Het wezen van de menselijke hoofdarbeid

Imperalisme

De Sovjetmacht en het internationale imperialisme Latijns-Amerika: imperialisme en nationale bourgeoisie
De Vierde Internationale en de oorlog Leon Trotski: Revolutionaire leermeester van de koloniale volkeren
Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme Rede op de Dag van de Onafhankelijkheid
Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaaldemocratie Uit de voorgeschiedenis van de wereldoorlog
Koloniale revoluties: de wereld op losse schroeven

Marxisme

Darwinisme en marxisme Het historisch materialisme
De crisis van het marxisme Het Kapitaal
De dialectiek van Marx Het kapitaal van Karl Marx 100 jaar
De marxistische opvatting over revolutie en contrarevolutie Het marxisme vandaag
De marxistische opvatting van de staat Inleiding tot het marxisme
De marxistische vervreemdingstheorie Is het marxisme enkel maar een onderzoeksmethode?
De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap Marx en de klassieke politieke economie
Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme Marxisme als filosofie van de praxis
Het Communistisch Manifest Marxisme en vervreemding
Het Communistisch Manifest vandaag Wat is orthodox marxisme?

Wetenschap

Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens
Brieven over de materialistische geschiedenisopvatting Emancipatie en wetenschap bij Karl Marx
De belangrijkste geschiedenistheorieŽn. Van de Grieken tot het marxisme Sociologie en historisch materialisme
De lange kijk op de geschiedenis Waarom socialisme?