Overzicht van de TIJDSCHRIFTEN

de internationale

de internationale was het driemaandelijkse theoretisch tijdschrift van de Belgische en Nederlandse afdeling van de 4e Internationale. Het eerste nummer verscheen in oktober 1972.
Eerst onder de vlag van de Revolutionair Communistische Bond (RCB) en de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Later dan met de naamsveranderingen als een uitgave van: SAP, Socialistische Arbeiderspartij (België) en Socialistische Alternatieve Politiek (Nederland).
Het tijdschrift hield op te bestaan in 2001 (?)

Index van de internationale »

Toestanden

Dit tijdschrift valt uiteen in twee series. Het was o.a. een initiatief van Eric Corijn samen met vele anderen.
[Meer informatie komt later]

Index van Toestanden »

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift (VMT) is sinds circa 1966 een politiek tijdschrift in Vlaanderen. Het verschijnt nog steeds. Het VMT was het theoretisch tijdschrift, eerst uitgegeven door de Belgische KPB, later door o.a. Het Masereelfonds. Vandaag is de uitgever Imavo. Omwille van teruglopende abonnementen gebeurt de uitgave nu digitaal. De hier opgenomen nummers slaan op de gedrukte nummers.

Index van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift »