Mens en Taak - Overzicht per nummer


kaft

 

1965, nr. 1, jg. 8

Karl Marx en het socialisme – anno 1964, Piet Vermeylen
Marx en de oorzaken van de menselijke aliënatie, Jaap Kruithof
Marx en zijn Communistisch Manifest, Karel Devocht
De verhoudingen van Marx en Engels ten overstaan van poëzie en dichters, Ulrich Teichler