Antonio Gramsci

Marxisme als filosofie van de praxis

Een bloemlezing, samengesteld, ingeleid en vertaald door Yvonne Scholten


Geschreven: 19xx - Bloemlezing
Bron: Kritische Bibliotheek, Van Gennep, Amsterdam 1972 - Dank aan de uitgeverij en vertaalster/samenstelster
Vertaling: Yvonne Scholten
Deze versie: spelling - nummeren van de voetnoten
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, december 2007


Als PDF


Inhoud

Inleiding

Inleiding tot de studie van de filosofie en van het historisch materialisme

Filosofie van de praxis

Kritische aantekeningen bij Boecharins Handboek van het historisch materialisme

De filosofie van Benedetto Croce

De intellectuelen

De moderne vorst

De Staat

Bibliografie