Ernest Mandel

Beginselen en toepassing van de marxistische economie


Geschreven: 1972-73
Bron: Een transcriptie van een cursus gegeven door Ernest Mandel aan de Vrije Universiteit Brussel, genoteerd door Toneelgroep Het Trojaanse Paard.
Transcriptie: Adrien Verlee
Eerste on-line publicatie: Als PDF door Adrien Verlee
Deze versie: naar HTML omgezet door Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, december 2003.


Als PDF. — Zie ook Het Kapitaal van Karl Marx


Inhoudsopgave


Afbeelding van de originele publicatie

 


Voorwoord

1. Het historische karakter van de markteconomie

2. De historische voorwaarden voor ontstaan en ontplooiing van de kapitalistische productiewijze

3. De arbeidswaardeleer bij Marx, basis van de marxistische economische doctrine

4. De meerwaardeleer bij Marx

5. De theorie van de grondrente en van de surpluswinsten bij Marx

6. De geldtheorie bij Marx

7. De bewegingswetten van het kapitalisme bij Marx

8. De inwendige tegenstellingen van het kapitalisme

9. De marxistische conjunctuur en crisistheorie

10. De historische ontwikkelingsfasen van het moderne industrieel kapitalisme: kapitalisme van de vrije concurrentie — monopoliekapitalisme — neokapitalisme

11. Kapitalisme en wereldeconomie — imperialisme en neokapitalisme

12. Het wezen van de socialistische economie

13. De overgangsperiode van het kapitalisme naar het socialisme

14. De socialistische economie in Rusland

15. Socialistische economische modellen: Joegoslavië, China, Cuba

Bibliografie