Herbert Marcuse

De eendimensionale mens

Studies over de ideologie van de hoogindustriële samenleving


Geschreven: 1964
Bron:Uitg. Paul Brand, 1968, in samenwerking met de stichting Werkgroep 2000
Eerste versie: One Dimensional Man - Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon Press Boston 1964
Vertaling: Uitg. Paul Brand
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, oktober 2007Wegens burgerlijk auteursrecht niet te raadplegen

Het is algemeen geweten dat het vrije verkeer van feiten en informatie belangrijk is voor een democratie. Vitaal voor een succesvolle democratie is een sterke civiele samenleving, met actieve betrokkenheid en participatie van organisaties en individuen, die zich uitspreken over doelen en normen. Het is een waarborg tegen misbruik van macht en afbouw van democratie. Deze kan niet of moeilijk bestaan bij het ontbreken van vrije toegang tot de feiten ó feiten over wat er is gebeurd, wat de regering doet, hoe beslissingen werden genomen, wie profiteert van dergelijke besluiten ó en de ideeŽn die mensen in staat stellen om een link te leggen tussen deze feiten.

Het auteursrecht heeft hier een rol. Welke?


U kan het boek nog bestuderen, in het Engels, op de site van de familie Marcuse.
www.marcuse.org