Herbert Marcuse

De eendimensionale mens

Studies over de ideologie van de hoogindustriële samenleving


Geschreven: 1964
Bron:Uitg. Paul Brand, 1968, in samenwerking met de stichting Werkgroep 2000
Eerste versie: One Dimensional Man - Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon Press Boston 1964
Vertaling: Uitg. Paul Brand
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, oktober 2007
sorry!
U kan het boek nog bestuderen, in het Engels, op de site van de familie Marcuse.
www.marcuse.org