Herman Gorter

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaaldemocratie


Geschreven: 1914
Bron: Uitgave J. J. Bos, Amsterdam 1920. Vierde druk. Uitgaven in de reeks Het Communisme
Deze versie: Spelling, punctuatie, woorden en zinsbouw aangepast


Inhoudsopgave


I. Het imperialisme

II. De wereldoorlog

III. Het proletariaat, wereld-arbeid tegenover wereld-kapitaal

IV. Het nationalisme van het proletariaat

V. Het voorbeeld van Duitsland. De redenen van het nationalisme. Weerlegging van deze redenen.

VI. De oorzaken van het nationalisme van het proletariaat

a. De onkunde van het imperialisme
b. Het reformisme

VII. De nationale massa-actie

VIII. De oorzaken van het nationalisme van het proletariaat

c. De radicalen. Kautsky.

IX. De marxistische richting. De nationale en internationale massa-actie.

X. De toekomst


VOORREDE

Het eerste, derde en laatste hoofdstuk van dit geschrift, worden in hoofdzaak gevormd door de rede die de schrijver op het Internationaal Socialistisch Congres te Bazel had moeten houden. Zij kon niet uitgesproken worden, omdat het congres besloot dat geen bespreking zou plaats hebben. De eerste imperialistische wereldoorlog, die nu gaande is, maakt het noodzakelijk dat zij, toegevoegd met een bestrijding van de houding van de Internationale tegenover het imperialisme en de wereldoorlog, wordt uitgegeven.

September 1914.

In de vier laatste delen van deze serie: Het communisme, wordt nadat in de vier eerste de grondslagen van het communisme tegenover de bourgeoisie, de anarchisten en reformisten zijn aangetoond en verdedigd, in de nummers IV en V de wereldbeschouwing van het communisme tegenover die van het kapitalisme gesteld, de praktische strijd tegen het kapitaal, de strijd om de overwinning, de revolutie geschetst.

September 1919.

H. GORTER.