Roestam Effendi

Hatta naar Japan[1] [2]


Geschreven: 1933
Bron: De Tribune, stadseditie 30 maart 1933. Artikel ondertekend met R.E.
Deze versie: Spelling
Transcriptie/HTML: Paul Benschop
Contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive

Laatste bewerking: 15 januari 2010


In opdracht van de inheemse bourgeoisie - de ‘kandidaat’ der OSP.[3]

Volgens Aneta-bericht[4] is de heer Moh. Hatta, die in de kringen van de OSP-leiders een ‘zeer geziene’ figuur is, naar Japan vertrokken in opdracht van zijn ‘oom’ om de Japanse economie te bestuderen. Het is geen toeval, dat deze ‘oom’ een invloedrijk persoon is, leider van de inheemse kapitalisten van Batavia, die zich om de machtige nv ‘Tokio Djohan Djohor’ hebben gegroepeerd. Deze reis is al lang voorbereid.

Toen de ‘revolutionaire’ Hatta nog in Holland was, dook telkens het bericht op dat hij relatie aanknoopte en onderhield met bovengenoemde nv. Er was zelfs sprake van dat hij directeur van deze handelsinstelling zou worden. Ter wille van de ‘revolutionaire prestige’ meende Hatta deze waarheden te moeten tegenspreken.

Vooral de ‘Bintang Timoer’, de spreektrompet van de inheemse bourgeoisie, maakte indertijd een geweldige propaganda voor studiereizen naar Japan. De komende inheemse kapitalistische kliek, die in deze crisis in het gedrang is gekomen, ziet zijn redding in de vriendschap en welwillendheid van het Japanse imperialisme. De heftige concurrentie van Japan, dat langzamerhand de industriële heerschappij op de Indonesische markt heeft veroverd, leidt tegelijkertijd tot opzettelijke bevordering van deze ‘Japanse oriëntatie’ onder de Indonesische bourgeoisie.

De Japanse industriële politiek is juist ingericht op de uitschakeling van alle buitenlandse bemiddeling en banken, óók van buitenlandse scheepvaartmaatschappijen. Vandaar die Maleisische faculteit op de Japanse universiteiten, vandaar de ijverige poging van vele Japanse firma’s in Indonesië om Indonesische jongelieden naar Japan te krijgen. Men heeft alle maatregelen systematisch getroffen om de aanraking met de Indonesische consument te bevorderen. De reis van de heer Hatta betekent slechts een concrete vorm van de nauwe samenwerking van de inheemse bourgeoisie, die haar belangen bedreigd ziet, probeert nu iets van Japan te leren. Daarvoor moet Hatta naar Japan gaan! Deze renegaat van de nationaal-revolutionaire vrijheidsbeweging treed thans openlijk in dienst van de Indonesische bourgeoisie om het werkende volk van Indonesië aan het Japanse imperialisme te verkopen. Dit is niet de eerste keer dat Hatta de Indonesische kapitalisten een dienst bewijst en daarmee ook indirect het wereldimperialisme.

Reeds bij zijn komst in Indonesië propageerde Hatta de oprichting van boerencoöperaties op kapitalistische grondslag, aanvaardde Hatta het redacteurbaantje van een burgerlijk blad, in samenwerking met Sarekat Islam-man, Dr.Soekiman, sloofde hij zich uit voor de oprichting van een kapitalistisch-economisch orgaan dat een ‘voorlichter’ moet zijn voor de wanhopige, in de knel geraakte inheemse kapitalisten klasse! En nu doet hij in het belang van deze klasse een reis naar Japan!

Wat zal Hatta in Japan bestuderen? Wij kunnen nu reeds vaststellen dat Hatta wil afkijken hoe de Japanse bourgeoisie in deze crisis het Japanse proletariaat en de mare boeren uitbuit en intensiever exploiteert, om dezelfde methode op het Indonesische volk toe te passen. Anders dan dat kán hij ook niet van de Japanse imperialisten leren!

Doch dit bedrog van de Indonesische bourgeoisie, onder leiding van haar ‘nieuwe messias’, Moh. Hatta, is te doorzichtig dan dat de Indonesische werkende massa er in zou lopen.

Wij moeten deze feiten hier signaleren, opdat de Hollandse arbeiders weten met wat voor elementen de OSP-leiders samenwerking zoeken. Mensen die met de Indonesische bourgeoisie onder één deken slapen, missen absoluut het recht om leugens onder de arbeiders te colporteren, alsof onze Indonesische kandidaat Roestam Effendi naar Indonesië is gegaan om een middenstandsvereniging op te richten. Dit is een leugen van de allergrofste soort, die ‘De Fakkel’[5] verspreid heeft!

Doch de arbeidersklasse is thans gewaarschuwd.

_______________
[1] Voetnoten door Paul Benschop
[2] Mohammed Hatta, Indonesisch nationaal-revolutionair, later anti-communist. In Nederland actief bij de Liga tegen Imperialisme en Kolonialisme en de Perhimpunan Indonesia, de Nederlandse vereniging van Indonesische studenten. Ondertekende samen met Soekarno op 17 augustus 1945 de proclamatie die de onafhankelijke Indonesische republiek uitriep. Was eerste vice-president van het onafhankelijke Indonesië
[3] Onafhankelijk Socialistische Partij, de in 1932 afgesplitste linkervleugel van de Sociaal-Democratische Arbeiders partij (SDAP). Fuseerde in 1935 met de Revolutionair-Socialistische Partij (RSP) van Henk Sneevliet tot de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). Groot deel van de oud-OSP leden zou zich later weer los maken van de RSAP en de Bond van Revolutionaire Socialisten (BRS) oprichten
[4] Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap
[5] Partij orgaan van de OSP.


Zoek knop