Henk Sneevliet

Het nieuwste succes van Stalin


Geschreven: eind maart 1941
Bron: Onvoltooid Verleden (in een nieuw venster)
Eerste versie: Spartacus, orgaan van het Derde Front, nr. 4
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, maart 2009

Laatste bewerking: 22 maart 2009


Verwant:
Stalin-archief
Van Lenin tot Stalin
Brief van Ignace Reiss aan het Centraal Comité

Walter Kriwitzky werd doodgeschoten gevonden in een hotelkamer van New York.

De Duitse berichtgeving liet het bij de sobere vermelding van het feit, dat uit een achtergelaten brief afgeleid kon worden, dat slechts aan zelfmoord gedacht moest worden. Een langs andere weg in de dagbladen gebrachte informatie bevestigde de indruk, die zich onmiddellijk bij ons vestigde. Geconstateerd was, dat de gevonden brief vals was. Er was een sluipmoord gepleegd.

Kriwitzky zelf heeft in het door hem gepubliceerde boek, dat een scherp requisitoir tegen Stalin en zijn bureaucratie is geworden reeds voorspeld, dat de moordcentrale van Moskou hem treffen zou. Al verliet hij Europa en stak hij de Atlantische Oceaan over, hij ontkwam het noodlot niet. De arm van Stalins GPOe reikt ver.

Na de Spanjaard Andreas Nin, de collega en vriend van Kriwitzky, Ignace Reiss; na Reiss de grote medewerker van Lenin vóór, in en na de Oktoberrevolutie Leon Trotski, na Trotski thans ook Kriwitzky.

De activiteit van de Russische GPOe smaad de gehele wereld en is zeker door méér successen gekenmerkt dan die van de Moskouse Derde Internationale. De lijst van moorden op revolutionaire strijders op last van Stalin gepleegd is lang.

De beide jonge Joden uit Oostenrijks Polen Reiss en Kriwitzky die als twintigjarigen door de Russische Revolutie en de Derde Internationale voor de socialistische strijd gewonnen werden, hebben eerst in dienst van de Komintern hun waarde als strijder voor het communisme bewezen.

Beiden werden ter beschikking van het Russische staatsapparaat gesteld en dienden de hoofdmacht jarenlang op hoge posten in het buitenland.

Beiden gaven er zich rekenschap van, hoezeer de groeiende macht van Stalin de beginselen van de Rode Oktober losliet, dat platste opportunisme vooral op het terrein van de internationale politiek haar toevlucht nam om vervolgens openlijk tot contrarevolutionaire daden te vervallen. Dat is in sterke mate geschied door de vernietiging van de revolutionaire betekenis der partij van Lenin, de dienstbaarmaking van de Derde Internationale en haar niet-Russische secties aan de politieke doeleinden van de bureaucratische kaste die haar heerschappij in de zogenaamde Sovjet-Unie consolideerde. Dat is geschied door de uitroei van de kern van medewerkers van Lenin, die de grote kracht uitmaakten van zijn partij.

De gekochte moordenaar van de GPOe heeft in de New Yorkse hotelkamer zijn werk met succes verricht. En kort daarna beleven wij het, dat na zeventien maanden wereldoorlog, die pas begon nadat Berlijn en Moskou, de nationaal-socialist Hitler en de nationaal-bolsjewist Stalin elkaar gevonden hadden, een congres van Stalins partij plaatsvindt, waarvan nauwelijks gewag gemaakt wordt in de wereldpers al willen de volgelingen van Stalin buiten Rusland ook vandaag nog aannemelijk maken, dat het van Stalin de uitputting van de twee grote tegenstanders in de tegenwoordige oorlog zal benutten om de sociale revolutie over Europa uit te breiden.

Met de internationale moord op revolutionaire krachten wordt die revolutie zeker niet voorbereid. De massa, die het zwaard van de revolutie gaat hanteren, doet dat zeker niet om door haar strijd de mensheid gelukkig te maken met GPOe socialisme.

Dwazen zijn zij, die van het contrarevolutionaire stalinisme nog diensten van het wereldproletariaat verwachten.


Zoek knop