MIA : Marxistisch auteur : Henk Sneevliet

Berani Karena Benar
(Dapper zijn omdat het goed is)

Henk Sneevliet

Geboren in een arm proletarisch gezin kon Sneevliet dankzij steun van buiten het gezin studeren. Lid geworden van de SDAP en de vakbond NV begon hij zich op te werken tot politicus en vakbondsleider. Via Henriette Roland Holst en het theoretische blad De Nieuwe Tijd komt hij in contact met marxistische intellectuelen. Door de principiële houding aangaande samenhang en solidariteit in de arbeidersbeweging verlaten hij en Roland Holst de SDAP. Omdat dit mogelijkheden afsloot vertrok Sneevliet naar Indonesië. Daar werkte hij mee aan de uitbouw van een vakbond en initiatieven voor de latere Indonesische communistische partij. Eind december 1918 wordt hij uitgewezen. Na oktoberrevolutie in Rusland breekt hij definitief met de SDAP en wordt lid van CPN (via RSV-SDP). Hij neemt deel aan het 2e Komintern congres (1920) in Moskou. Op aanbeveling van Lenin stuurt de Komintern hem naar China (1921). Hij kiest voor de uitbouw van een vakbeweging en samenwerking met de nationalisten, waar de Chinese communisten kozen voor meer zelfstandigheid. Door de politieke verhoudingen en een conflict met Stalin raakt Sneevliet geïsoleerd, hij keert terug naar Nederland in 1924. De druk van de Stalin-lijn in de CPN was voor hem niet te harden. Sneevliet heeft enkele jaren invloed ondergaan van Trotski, maar er waren politieke meningsverschillen. In 1929 stichtte hij de Revolutionair Socialistische Partij. De RSP fuseerde in 1935 samen met de OSP tot een nieuwe partij, de RSAP. Met de Duitse bezetting ontstaat het Marx-Lenin-Luxemburg-Front, om klassenstrijd te voeren tegen het fascisme. Uiteindelijk hebben de Duitsers Sneevliet en de hele leiding van het MLL-Front gevonden en werden zij gedood op 13 april 1942.

Henk Sneevliet

1883 - 1942


Foto van Sneevliet en Trotski voor het Winterpaleis tijdens een meeting

Werken:

Zegepraal, 1917

Honger en machtsvertoon, 1918

Met en bij Soen Yat Sen, 1926

Het Chinese proletariaat in de Chinese revolutie, 1926

Het klassenstrijd-element in de bevrijdingsstrijd van de Indonesiërs, 1926

De zegetocht der Chinese Revolutie, 1927

25 jaar NVV, 1931

Manifest: Aan de opvarenden van de Nederlandse Marine en de werklieden van de Marinewerven!, 1933

Storm in de Jordaan - Spontaan verzet tegen steunverlaging, 1934

Hoe komen we tot Eenheid van Actie?, 1934

Een lichtstraal uit het Zuiden, 1935

Het Nederlands militarisme slaat zijn slag, 1935

Strijdt met de RSAP, 1935

Indonesië, het stiefkind, 1936

Het contraproces van New York, 1937

Trotski voor de Internationale Commissie, 1937

Toespraak van H. Sneevliet (grammofoonplaat transcriptie) voor de Tweede Kamerverkiezingen, 1937

Voor de Vierde Internationale, 1938

De groei van de gedachte - Voor de Vierde Internationale, 1938

De banvloek uit Coyoacan, 1938

Een Internationale Conferentie, 1938

Het monsterpact van Stalin met Hitler, 1939

Meidag in oorlogstijd!, 1941

Manifest van het Derde Front aan de Nederlandse arbeiders, 1941

Negen maanden Duitse overheersing, 1941

Proteststaking en massastaking, 1941

Spartacus Ontwaakt!, 1941 – Volledige tekst van Negen maanden Duitse overheersing en Proteststaking en massastaking

Het nieuwste succes van Stalin, 1941

Spartacus in Holland — De massastaking van 1941, 1942

Sneevliet bij zijn proces, 1942

 


Zoek knop