Jan Cap

Jan Cap
In naam van mijn klasse

(Imelda Haesendonck - Jan Vandeputte)Geschreven: 1987
Bron: Jan Cap. In naam van mijn klasse, EPO, Berchem, 1987
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, september 2007


boekkaft Jan Cap

Inhoudsopgave


I. Arbeider met christelijk engagement

1. Ieder heeft een schaduw in het straatje achter zich
2. Horen, zien en zwijgen: maar hoe lang nog zwijgen?
3. Horen, zien en ... spreken

II. Arbeider en strijdsyndicalist

4. Hoofddélégué: een lange weg om je principes te verwezenlijken
5. Wij, Ali, op de Boelwerf
6. Toneel als wapen: ‘De Barst’
7. Werken op een werf of in een concentratiekamp
8. recht op staken en recht op arbeid
9. Het conclaaf van de kaders: Corsendonck
10. De grote staking van ’81
11. De vakbondsmoord
12. Terug in de rij

III. Van strijdsyndicalist tot marxist

13. Het kapitalisme biedt geen oplossing
14. Arbeiders en vakbeweging zijn geboren
15. Wat kan men in de klassenstrijd leren?
16. Toen leerde ik de PVDA kennen
17. Tot slot

IV. Woorden en daden

1. Solidariteit...
2. Eenheid ABVV-ACV
3. Verdedigen van de délégués
4. De acties
5. Voor een democratische vakbeweging
6. Voor een antikapitalistische vakbond
7. KWB en nationale ACV-leiding metaal
8. Nelen


Dit boek zou een eindwerk kunnen zijn.
Een thesis na 41 jaar gewerkt en geleefd te hebben.
Gewerkt en geleerd in de arbeiders-militantenfaculteit.
Deze thesis, een teken van tegenspraak
Een spiegelbeeld?
Te verdedigen of af te breken
Een boek, opgedragen aan allen
die mijn wegen doorkruist hebben
en waarvan ik alles geleerd heb
Aan de duizenden arbeiders
met wie ik samen heb gewerkt en gemiliteerd draag ik dit boek op.
Een pleidooi ter waardering van onze handen en onze geest
bron van alle ontwikkeling, vooruitgang en rijkdom
Rijkdom, maar voor wie die rijkdom?
Een credo van een zoekende

Jan Cap


Zoek knop