Josip Broz Tito

Instructies aan het Generale Hoofdkwartier van Macedonië[1]Geschreven: 13 september 1944
Bron: Tito: Selected Military Works, pp. 287
Gepubliceerd: Vojnoizdavčki Zavod, Belgrade, 1966
Vertaling: Arno Dusart
Deze versie: vertaling van Instructions to General HQ for Macedonia uit het Engelstalige Tito-archief
HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, april 2008


Alle communicatielijnen gebruikt door de Duitsers moeten vernietigd worden, inclusief die tussen Salonika en Veles. De Britten hebben geen recht om te beslissen welke vernietigd moeten worden. Als de vernietiging van zekere objecten onze militaire operaties vergemakkelijkt, moet dit gebeuren. In de toekomst: handel in overeenstemming met dit.

Wij hebben geleerd dat de Duitsers op de Griekse eilanden zich concentreren op Salonika voor ze zich noordwaarts terugtrekken. De Duitse acties rond Carevo Selo en Kriva Palanka zijn waarschijnlijk enkel tijdelijk als een voorbereiding op hun terugtrekking uit Griekenland.

Jullie willen enkele nieuwe divisies vormen. Dit zou vele officieren vergen terwijl jullie nog steeds lijden aan een tekort van kaderleden. Het zou beter zijn om brigades te vormen, tot 2000 man en om onafhankelijke taken aan deze brigades toe te kennen. Deze nieuw gemobiliseerde mannen hebben zodoende een betere kans om zich aan te passen aan de vechtomstandigheden. Natuurlijk als de toevloed van mannen in jullie gebied groter is moeten jullie ook nieuwe divisies vormen. Wij kennen jullie divisienummers 48-50 toe. Licht ons in over hun formatie, sterkte, enz.

_______________
[1] Voor de vernietiging van de communicatielijnen en vorming van brigades en divisies. Het originele bericht bevindt zich in de archieven van het Militaire Historische Instituut van het Joegoslavische Volksleger.