Karl Marx

Het Kapitaal

Deel 3

Het totale proces van de kapitalistische productie


Geschreven: door Marx van 1863 tot 1883, klaargemaakt en aangevuld voor publicatie door Fr. Engels, 11 jaar na Marx’ dood
Bron: Stimmen der proletarischen Revolution [Dietz Verlag, Berlin/DDR 1983] en boek 3 in de Engelstalige sectie, met raadpleging van de editie in MIA-Franstalig.
Copyright: Creative Commons Licentie 2.0
Deze versie: naar de eerste uitgave door Fr. Engels, Hamburg 1894. — De paginanummers bij boek 1 verwijzen naar de vertaling van Lipschits.
Vertaling: David C.A. Danneels (tot en met hoofdstuk 5) en Adrien Verlee (vanaf hoofdstuk 6)

ISBN: 978-90-829948-7-2

HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:

Het Kapitaal III als:     PDF     |     EPUB     |     Het volledige boek (in HTML)


Het Kapitaal op papier?
Het Kapitaal, deel 3
Is het boek te koop?


Zie ook:
Het Kapitaal, deel 1

Het Kapitaal, deel 2

Een cursus marxistische economie van Ernest Mandel


Of een video? - Een aantal zijn ondertiteld: Lees Het Kapitaal met David Harvey

🢧 Interview met David Harvey
over Kapitaal I, II en III

Inhoud


Alles kan beter    (Woord vooraf - Hugo Buyssens & Adrien Verlee)
Introductie tot Het Kapitaal III    (Van Ernest Mandel, 1981)
Woord vooraf    (Friedrich Engels, 1894)

Afdeling I
De verandering van de meerwaarde in winst
en de meerwaardevoet in de winstvoet

Hoofdstuk 1. Kostprijs en winst
Hoofdstuk 2. De winstvoet
Hoofdstuk 3. Verhouding van de winstvoet tot de meerwaardevoet
Hoofdstuk 4. Het effect van het omzetten op de winstvoet
Hoofdstuk 5. Economisch gebruik van het constant kapitaal
Hoofdstuk 6. Het effect van prijswijzigingen
Hoofdstuk 7. Aanvulling

Afdeling II
De verandering van de winst in een gemiddelde winst

Hoofdstuk 8. Verschillende samenstelling van de kapitalen in verschillende bedrijfstakken en daaruit volgend het verschil in winstvoeten
Hoofdstuk 9. Vorming van een algemene winstvoet (gemiddelde winstvoet) en transformatie van de warenwaarden in productieprijzen
Hoofdstuk 10. Nivellering van de algemene winstvoet door concurrentie. Marktprijzen en marktwaarde. Surpluswinst
Hoofdstuk 11. Loonschommelingen en het effect op de productieprijzen
Hoofdstuk 12. Aanvulling

Afdeling III
Wet van de tendentiƫle daling van de winstvoet

Hoofdstuk 13. De wet als zodanig
Hoofdstuk 14. Tegenwerkende oorzaken
Hoofdstuk 15. Ontwikkeling van de interne tegenstrijdigheden van de wet

Afdeling IV
Verandering van warenkapitaal en geldkapitaal
in warenhandelskapitaal en geldhandelskapitaal (commercieel kapitaal)

Hoofdstuk 16. Het warenhandelskapitaal
Hoofdstuk 17. De handelswinst
Hoofdstuk 18. De omzet van het handelskapitaal. De prijzen
Hoofdstuk 19. Het geldhandelskapitaal
Hoofdstuk 20. Het handelskapitaal, historisch

Afdeling V
Splitsing van de winst in rente en ondernemerswinst
Het rentegevend kapitaal

Hoofdstuk 21. Rentegevend kapitaal
Hoofdstuk 22. Verdeling van de winst. Rentevoet. “Natuurlijke” rentevoeten
Hoofdstuk 23. Rente en ondernemerswinst
Hoofdstuk 24. Veruitwendiging van de kapitaalsverhoudingen in de vorm van rentegevend kapitaal
Hoofdstuk 25. Krediet en schijnkapitaal
Hoofdstuk 26. Accumulatie van het geldkapitaal, de invloed op de rentevoet
Hoofdstuk 27. De rol van het krediet in de kapitalistische productie
Hoofdstuk 28. Circulatiemiddel en kapitaal. De zienswijze van Tooke en Fullarton
Hoofdstuk 29. De elementen van het bankkapitaal
Hoofdstuk 30. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 1

{Het handelskrediet. Geldkapitaal en reëel kapitaal in de verschillende fasen van de industriële cyclus}

Hoofdstuk 31. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 2
Hoofdstuk 32. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 3 (slot)

{De ontwikkeling van het leningkapitaal door vrijmaking van het reële kapitaal. Algemeen. Resultaten}

Hoofdstuk 33. Het circulatiemiddel in het kredietsysteem
Hoofdstuk 34. Het Currency Principle en de Engelse bankwet van 1844
Hoofdstuk 35. Edelmetaal en wisselkoers

De beweging van de goudreserve

De wisselkoers

Hoofdstuk 36. Voorkapitalisme

Afdeling VI
De verandering van surpluswinst in grondrente

Hoofdstuk 37. Inleiding
Hoofdstuk 38. De differentiaalrente: algemeen
Hoofdstuk 39. Eerste vorm van de differentiaalrente (Differentiaalrente 1)
Hoofdstuk 40. Tweede vorm van de differentiaalrente (Differentiaalrente 2)
Hoofdstuk 41. Differentiaalrente 2 – Eerste geval: constante productieprijs
Hoofdstuk 42. Differentiaalrente 2 – Tweede geval: dalende productieprijs

1. Onveranderde productiviteit van de extra kapitaalinvestering

2. Dalende productiviteit van het extra kapitaal

3. Stijgende productiviteit van het extra kapitaal

Hoofdstuk 43. Differentiaalrente 2 – Derde geval: stijgende productieprijs. Resultaten
Hoofdstuk 44. Differentiaalrente, ook op de slechtst bewerkte grond
Hoofdstuk 45. De absolute grondrente
Hoofdstuk 46. Bouwrente. Mijnbouwrente. Grondprijs
Hoofdstuk 47. Het ontstaan van de kapitalistische grondrente

1. Inleiding

2. Arbeidsrente

3. Productenrente

4. Geldrente

5. Deelpacht en boereneigendom van percelen

Afdeling VII
De revenuen en hun bronnen

Hoofdstuk 48. De trinitaire formule

1

2

3

Hoofdstuk 49. Over de analyse van het productieproces
Hoofdstuk 50. Illusies gecreëerd door de concurrentie
Hoofdstuk 51. Distributie- en productieverhoudingen
Hoofdstuk 52. De klassen

Friedrich Engels

Supplement en nawoord bij boek 3 van Het Kapitaal

1. Waardewet en winstvoet

2. De beurs