Karl Marx

Het Kapitaal

boek 3
Het totale proces van de kapitalistische productie


Geschreven: door Marx van 1863 tot 1883, klaargemaakt en aangevuld voor publicatie door Fr. Engels, 11 jaar na Marx’ dood
Bron: Stimmen der proletarischen Revolution [Dietz Verlag, Berlin/DDR 1983] en boek 3 in de Engelstalige sectie, met raadpleging van de editie in MIA-Franstalig.
Deze versie: naar de eerste uitgave door Fr. Engels, Hamburg 1894. — De paginanummers bij boek 1 verwijzen naar de vertaling van Lipschits.
Vertaling: David C.A. Danneels (tot en met hoofdstuk 5) en Adrien Verlee (vanaf hoofdstuk 6)
HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
Creative Commons LicenseCreative Commons License 3.0.
Algemeen: u mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven; remixen en/of afgeleide werken maken; mits naamsvermelding.
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


  In proces — Grijze tekst in voorbereidng  

Zie ook:
Het Kapitaal, boek 1
Het Kapitaal, boek 2
Een cursus marxistische economie

Inhoud

Woord vooraf


Afdeling I
De verandering van de meerwaarde in winst
en de meerwaardevoet in de winstvoet

Hoofdstuk 1. Kostprijs en winst
Hoofdstuk 2. De winstvoet
Hoofdstuk 3. Verhouding van de winstvoet tot de meerwaardevoet
Hoofdstuk 4. Het effect van het omzetten op de winstvoet
Hoofdstuk 5. Economisch gebruik van het constant kapitaal
Hoofdstuk 6. Het effect van prijsschommelingen
Hoofdstuk 7. Aanvulling

Afdeling II
De verandering van winst in gemiddelde winst

Hoofdstuk 8. Verschillende samenstelling van de kapitalen in verschillende bedrijfstakken en daaruit volgende verschillen in de winstvoeten
Hoofdstuk 9. Vorming van een algemene winstvoet (gemiddelde winstvoet) en transformatie van de warenwaarden in productieprijzen
Hoofdstuk 10. Nivellering van de algemene winstvoet door concurrentie. Marktprijzen en marktwaarde. Surpluswinst
Hoofdstuk 11. Loonschommelingen en het effect op de productieprijzen
Hoofdstuk 12. Aanvulling

Afdeling III
Wet van de tendentiŽle daling van de winstvoet

Hoofdstuk 13. De wet als zodanig
Hoofdstuk 14. Tegenwerkende oorzaken
Hoofdstuk 15. Ontwikkeling van de interne contradicties der wet

Afdeling IV
Verandering van warenkapitaal en geldkapitaal
in warenhandelskapitaal en geldhandelskapitaal (handelskapitaal)

Hoofdstuk 16. Het warenhandelskapitaal
Hoofdstuk 17. De handelswinst
Hoofdstuk 18. De omzet van het handelskapitaal. De prijzen
Hoofdstuk 19. Het geldhandelskapitaal
Hoofdstuk 20. Het handelskapitaal, historisch

Afdeling V
Splitsing van de winst in rente en ondernemerswinst
Het rentegevend kapitaal

Hoofdstuk 21. Rentegevend kapitaal
Hoofdstuk 22. Verdeling van de winst. Rentevoet. “Natuurlijke” rentevoeten
Hoofdstuk 23. Rente en ondernemerswinst
Hoofdstuk 24. Veruitwendiging van de kapitaalsverhoudingen in de vorm van rentegevend kapitaal
Hoofdstuk 25. Krediet en schijnkapitaal
Hoofdstuk 26. Accumulatie van het geldkapitaal, de invloed op de rentevoet
Hoofdstuk 27. De rol van het krediet in de kapitalistische productie
Hoofdstuk 28. Circulatiemiddel en kapitaal. De zienswijze van Tooke en Fullarton
Hoofdstuk 29. De elementen van het bankkapitaal
Hoofdstuk 30. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 1

{Het handelskrediet. Geldkapitaal en reëel kapitaal in de verschillende fasen van de industriële cyclus}

Hoofdstuk 31. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 2
Hoofdstuk 32. Geldkapitaal en reëel kapitaal. 3 (slot)

{De ontwikkeling van het leningkapitaal door vrijmaking van het reële kapitaal. Algemeen. Resultaten}

Hoofdstuk 33. Het circulatiemiddel in het kredietsysteem
Hoofdstuk 34. Het Currency Principle en de Engelse bankwetgeving van 1844
Hoofdstuk 35. Edelmetaal en wisselkoers

De beweging van de goudreserve

De wisselkoers

Hoofdstuk 36. Voorkapitalisme

Afdeling VI
De verandering van surpluswinst in grondrente

Hoofdstuk 37. Inleiding
Hoofdstuk 38. De differentiaalrente: algemeen
Hoofdstuk 39. First Form of Differential Rent (Differential Rent I)
Hoofdstuk 40. Second Form of Differential Rent (Differential Rent II)
Hoofdstuk 41. Differential Rent II — First Case: Constant Price of Production
Hoofdstuk 42. Differential Rent II — Second Case: Falling Price of Production
Hoofdstuk 43. Differential Rent II — Third Case: Rising Price of Production
Hoofdstuk 44. Differential Rent Also on the Worst Cultivated Soil
Hoofdstuk 45. Absolute Ground-Rent
Hoofdstuk 46. Building Site Rent. Rent in Mining. Price of Land.
Hoofdstuk 47. Genesis of Capitalist Ground-Rent

Part VII
Revenues and their Sources

Hoofdstuk 48. The Trinity Formula
Hoofdstuk 49. Concerning the Analysis of the Process of Production
Hoofdstuk 50. Illusions Created by Competition
Hoofdstuk 51. Distribution Relations and Production Relations
Hoofdstuk 52. Classes

Friedrich Engels
Supplement to Capital, Volume Three

A) Introduction
B) The Law of Value and Rate of Profit
C) De Beurseen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame


In of uitschrijven Nieuwsbrief

RSS