Karl Marx

Het Kapitaal

Deel 2
Het circulatieproces van het kapitaal


Geschreven: door Marx van 1865 of 1867 tot later dan juli 1878 en klaargemaakt voor publicatie door Fr. Engels in 1885
Bron: Karl Marx - Friedrich Engels Werke, Band 24, 7 - 518, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Moskau/Berlin, Dietz Verlag Berlin 1972
Copyright: Creative Commons Licentie 2.0
Deze versie: naar de tweede herziene uitgave door Fr. Engels
Vertaling: Leendert Erkelens

ISBN/EAN: 978-90-829948-1-0

HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?


Als:    PDF-bestand        E-boek      Het volledige boek (in HTML)


Het Kapitaal, deel 2

Is het boek te koop?


Zie ook:
Het Kapitaal, deel 1

Het Kapitaal, deel 3

Een cursus marxistische economie van Ernest Mandel

Lees Het Kapitaal met David Harvey

🢧 Interview met David Harvey
over Kapitaal I, II en III

Inhoud

Voorwoord van de vertaler (Leendert Erkelens, 2018)

Introductie tot Kapitaal II (Ernest Mandel, 1978)

Voorwoord bij de eerste uitgave (Friedrich Engels, 1885)

Voorwoord bij de tweede uitgave (Friedrich Engels, 1893)

Boek 2. Het circulatieproces van het kapitaal

Afdeling I
De metamorfoses van het kapitaal en haar kringloop

Hoofdstuk 1. De kringloop van het geldkapitaal

1. Eerste stadium: G — W
2. Tweede stadium: de functie van het productief kapitaal
3. Derde stadium: W’ — G’
4. De totale kringloop

Hoofdstuk 2. De kringloop van het productief kapitaal

1. Eenvoudige reproductie
2. Accumulatie en reproductie op uitgebreidere schaal
3. Geldaccumulatie
4. Reservefonds

Hoofdstuk 3. De kringloop van het warenkapitaal

Hoofdstuk 4. De drie figuren van het kringloopproces

Hoofdstuk 5. De omlooptijd

Hoofdstuk 6. De circulatiekosten

1. Zuivere circulatiekosten

A. In- en verkooptijd
B. Boekhouding
C. Geld

2. Opslagkosten

A. Voorraadvorming in algemene zin
B. Warenvoorraad in eigenlijke zin

3. Transportkosten

Afdeling II
Het omzetten van het kapitaal

Hoofdstuk 7. Omzettijd en omzetaantal

Hoofdstuk 8. Vast kapitaal en circulerend kapitaal

1. De vormverschillen
2. Bestanddelen, vervanging, herstelling, accumulatie van het vast kapitaal

Hoofdstuk 9. De omzet van het voorgeschoten kapitaal in zijn totaliteit. Omzetcycli

Hoofdstuk 10. Theorieën over vast en circulerend kapitaal. De fysiocraten en Adam Smith

Hoofdstuk 11. Theorieën over vast en circulerend kapitaal. Ricardo

Hoofdstuk 12. De arbeidsperiode

Hoofdstuk 13. De productietijd

Hoofdstuk 14. De omlooptijd

Hoofdstuk 15. Het effect van de omzettijd op de grootte van het voorgeschoten kapitaal

1. Arbeidsperiode gelijk aan de circulatieperiode
2. Arbeidsperiode groter dan de circulatieperiode
3. Arbeidsperiode kleiner dan de circulatieperiode
4. Resultaten
5. Effecten van een prijsverandering

Hoofdstuk 16. De omzet van het variabel kapitaal

1. De jaarlijkse meerwaardevoet
2. De omzet van het individuele variabel kapitaal
3. De omzet van het variabel kapitaal, maatschappelijk beschouwd

Hoofdstuk 17. De circulatie van de meerwaarde

1. Enkelvoudige reproductie
2. Accumulatie en reproductie op vergrote schaal

Afdeling III
De reproductie en circulatie van het totaal maatschappelijk kapitaal

Hoofdstuk 18. Inleiding

1. Het onderzoeksobject
2. De rol van het geldkapitaal

Hoofdstuk 19. Vroegere beschouwingen over het onderwerp

1. De fysiocraten
2. Adam Smith

a. De gezichtspunten van Smith in het algemeen
b. Smiths verdeling van de ruilwaarde in v + m
c. Het constante kapitaaldeel
d. Kapitaal en inkomen bij A. Smith
e. Samenvatting

3. De latere economen

Hoofdstuk 20. Enkelvoudige reproductie

1. Het stellen van de vraag
2. De twee afdelingen van de maatschappelijke productie
3. De omzet tussen de beide afdelingen: I(v + m) tegen IIc
4. De omzet binnen afdeling II. Noodzakelijke levensmiddelen en luxeartikelen
5. De bemiddeling van de omzet door de geldcirculatie
6. Het constant kapitaal van afdeling I
7. Variabel kapitaal en meerwaarde in beide afdelingen
8. Het constant kapitaal in beide afdelingen
9. Terugblik op A. Smith, Storch en Ramsay
10. Kapitaal en inkomen: variabel kapitaal en arbeidsloon
11. Vervanging van het vast kapitaal

a. Vervanging van het waardedeel van de slijtage in geldvorm
b. Vervanging van het vast kapitaal in natura
c. Resultaten

12. De reproductie van het geldmateriaal
13. Destutt de Tracys reproductietheorie

Hoofdstuk 21. Accumulatie en reproductie op grotere schaal

1. Accumulatie in afdeling I

a. Schatvorming
b. Het extra constant kapitaal
c. Het extra variabel kapitaal

2. Accumulatie in afdeling II

3. Schematische voorstelling van de accumulatie

a. Eerste voorbeeld
b. Tweede voorbeeld
c. Omzetting van IIc bij accumulatie

4. Nabeschouwing

Anderstalige citateneen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS