Alles kan beter

Deze vertaling is tot stand gekomen met de hulp van velen, waaronder Leendert Erkelens, Corinne e.a. Natuurlijk ook D. Danneels met zijn vertaling tot en met hoofdstuk 5.

De vertaling waar ik verantwoordelijk voor ben, inclusief de fouten, maakt geen aanspraak op perfectie. Dat kan beter. Alles kan beter!

Maar als deze vertaling bijdraagt aan een beter begrip van deze wereld – ook om deze wereld meer beschaafd te maken – dan is er winst. Weliswaar geen kapitalistische winst. Gelukkig maar!

Is een vertaling van Marx’ 3e boek belangrijk? Ontelbaar is het gezegd, dat Das Kapital onmiskenbaar en onschatbaar maatschappelijk relevant is – en blijft.

Naast een massa andere redenen is de vertaling van dit werk ook belangrijk in die zin, dat men nu in het Nederlands kan lezen wat Marx schreef over de omzetting van arbeidswaarden in productieprijzen, het zgn. transformatieprobleem.