Leon Trotski

Lessen van Oktober


Geschreven: 15 september 1924
Bron: Proletarisch Links brochure (Kommunistenbond Proletarisch Links (NL)) nr. 9.
Eerste publicatie: oktober 1924
Transcriptie: Adrien Verlee
Deze versie: Vertaald door Theo Wiering (1974) die gebruikt maakte van de Duitse teksten van deze brochure in: 1917, die lehren der Revolution, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlijn 1924; en: Um den Oktober, Verlag Carl Hoym Nachf., 1925; en de Engelse tekst: Lessons of October, Pioneer Publishers, New York. De citaten zijn vergeleken met de meest recente uitgave in de Duitse taal (T.W. ).
HTML: Maarten Vanheuverswyn, januari 2005Inhoudsopgave


Afbeelding van het Rode Leger I. Het is noodzakelijk de Oktoberrevolutie te bestuderen

II. “De democratische dictatuur van het proletariaat en de boeren” in februari en oktober

III. De strijd tegen de oorlog en tegen de vaderlandsverdediging

IV. De Aprilconferentie

V. De julidagen, de Kornilov-episode, De Democratische Conferentie en het Voorparlement aan de vooravond van de revolutie

VI. Aan de vooravond van de oktoberrevolutie

VII. De Oktoberrevolutie en de ‘legaliteit’ van de sovjets

VIII. Nog eens over de sovjets en de partij in de proletarische revolutie

Een kort commentaar op dit boek