MIA: Marxistisch auteur : Leon TrotskiTerug naar algemeen overzicht

Leon Trotski
Leon Trotski

1879-1940

Lev Davidovich Bronstein. Samen met V.I. Lenin de leider van de Russische Revolutie. Oprichter van het Rode Leger. Sovjetcommissaris van Buitenlandse Zaken (1917-1918) en volkscommissaris van Oorlog (1918-1924). In 1929 werd hij uit de Communistische Partij gezet door de stalinistische fractie en werd hij verbannen uit de USSR. In 1938 richtte hij de Vierde Internationale op. In 1940 werd hij in Mexico vermoord door een agent van Stalin.

Een uitgebreide biografie van Leon Trotski

Voor een overzicht van het trotskisme:
België - Beknopte historische inleiding over het Belgische trotskisme
Nederland - De trotskistische beweging in Nederland

Trotski op film
Zeer kort fragment, begeleid met commentaar van Ernest Mandel. Komende uit de DVD Een leven voor de revolutie. Een documentaire van Chris Den Hond.


- Brieven naar België -

- Brieven aangaande het archief -

1901

Over optimisme en pessimisme

 


1906

Resultaten en vooruitzichten

 


1909

Waarom marxisten individuele terreur afwijzen

 


1914

De oorlog en de Internationale  Belangrijk werk  

Gregus op de lijst voor de Democraten

 


1915

In de Balkan

Het Thuisfront

1 jaar oorlog

Een krachteloze Conventie van verwarring

Uitputtingsoorlog

De militaire rampspoed en politieke vooruitzichten

De lotgevallen van het 7e Regiment Infanterie in België

De loopgraaf

Manifest van Zimmerwald

 


1916

Jean Jaurès

 


1917

1905-1917 Welke taken liggen voor ons in de huidige revolutie?

Oorlog of vrede?

Verklaring van Trotski over de bekendmaking van geheime akkoorden

Revolutie in Rusland

Tegen wie en hoe de revolutie te verdedigen?

De Revolutie is in gevaar!

Te vuur en te zwaard

Verklaring van de Bolsjewistische Fractie op de Democratische Vergadering

Sovjetvrede [Twee artikelen]

 


1918

De Sovjetmacht en het internationale imperialisme

Arbeid, discipline en orde zullen de socialistische Sovjetrepubliek redden

 


1919

Over de burgeroorlog — (De tweede toespraak is van 1920)

Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg

 


1920

Over de politiek van de KAPD

Manifest van de Communistische Internationale

 


1921

De economische wereldcrisis en de nieuwe taak van de Communistische Internationale

Internationale situatie en de taak van de Communistische Internationale

Lessen van de Parijse Commune

 


1922

Algemene overwegingen betreffende het eenheidsfront

Een nota over Plechanov

 


1923

De curve van de kapitalistische ontwikkeling

Van het oude gezin naar het nieuwe

Over het vakbondsvraagstuk

De taken van de communistische opvoeding

 


1924

De lessen van Oktober  Belangrijk werk  

Vraagstukken van de burgeroorlog

Het belang en de methodes van antireligieuze propaganda

Revolutionaire kunst en socialistische kunst

Wij en het Oosten

Literatuur en revolutie (inleiding)

 


1925

Voor kwaliteit — voor cultuur!

 


1926

Europa en Amerika

Ter nagedachtenis aan Sergej Jesenin

 


1927

Platform van de Verenigde Oppositie

Over de strijd voor de vrede en het EREC

 


1929

Mijn leven   (Als een pdf) —   Belangrijk werk  

De Permanente Revolutie  Belangrijk werk — Nieuwe en volledige editie  

Wat is de permanente revolutie? Basisstellingen  Belangrijk werk   — Oude onvolledige editie  

Open brief van Leon Trotski aan de Russische arbeiders!

Syndicalisme en communisme

De Oostenrijkse crisis en het communisme

Groeperingen in de communistische oppositie

 


1930

Geschiedenis der Russische Revolutie  Belangrijk werk  

Het vijfjarenplan en de internationale werkloosheid

Naar het kapitalisme of naar het socialisme?

De koersverandering van de communistische Internationale en de toestand in Duitsland  Belangrijk werk  

De revolutie in Indië. Haar taak en gevaren

De successen van het socialisme en de gevaren van het avonturisme

Levensbeschrijving van Lenin

 


1931

De Spaanse revolutie en de taak der communisten

De Spaanse revolutie en de gevaren die haar bedreigen

Het geval Rjazanov

Nieuwe zigzag en nieuwe gevaren

Eenheidsfront tegen het fascisme

Zal het fascisme werkelijk overwinnen?

Wat is een revolutionaire situatie

 


1932

De Russische revolutie  Belangrijk werk  

Handen af van Rosa Luxemburg!

Gezinsverhoudingen onder de Sovjets

Het karakter van de Duitse Socialistische Arbeiderspartij (SAP)

Open Brief aan het Centraal Uitvoerend Comité van de USSR

De enige weg

Perspectieven van het Amerikaanse marxisme

Geen woorden maar daden

Het “testament van Lenin”

Nader tot de Proletariërs van de Gekleurde Rassen

 


1933

Wat is nazisme?

Trotski over het entrisme

Het tragisch lot van het Duitse proletariaat

Antwoord op de vragen van de Heer Simenon, vertegenwoordiger van Paris-Soir

Problemen van het Sovjetregime

Gesprek met een sociaaldemocratische arbeider

De 4de Internationale en de USSR, of: De natuur van de Sovjet-Unie

Maria Reese en de Komintern

 


1934

Over het Plan-De Man

Bonapartisme en fascisme

De arbeidersmilitie en haar tegenstanders

Anatol Vassiljevitsj Loenatsjarski

Een centristische aanval op het marxisme

Nationalisme en economie

4. Een voorstander neemt stelling in de Franse discussie

Verklaring der delegatie van de bolsjewieken-leninisten op de conferentie der links-socialistische en communistische organisaties

Uit in beslag genomen brochures, teksten over Oostenrijk

De bolsjewiek-leninisten aan het wereldproletariaat

De Vierde Internationale en de oorlog

De zaak Kirov en de stalinistische bureaucratie

 


1935

Nogmaals: waarheen gaat Frankrijk?

Actiecomités, geen volksfront

Aan kameraad Sneevliet

Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme

Voorwoord bij P.J. Schmidt’s artikel over Holland

Waarom heeft Stalin over de oppositie gezegevierd?

Stalin begraaft de Derde Internationale

 


1936

Hun moraal en de onze  Belangrijk werk  

De verraden revolutie  Belangrijk werk  

De Sovjetsectie van de Vierde Internationale

De nieuwe grondwet van de Sovjet-Unie

Revolutionair intermezzo in Frankrijk

Frankrijk op het keerpunt

De Franse Revolutie is begonnen

Maxim Gorki

Aantekeningen over terrorisme

Nog eens de Sovjetsectie der Vierde Internationale

De nieuwe revolutionaire vlucht en de taken van de Vierde Internationale
De nieuwe opgang en de taken van de Vierde InternationaleNieuwe vertaling

De beslissende fase

Het begin van het einde

Waar gaat Frankrijk heen?,   Bundeling van teksten betreffende Frankrijk voor de periode 1934-1936  

 


1937

Het Communistisch Manifest vandaag

Stalinisme en bolsjewisme

Klasse, partij en leiding

De les van Spanje. Laatste waarschuwing

De Spaanse les, een laatste waarschuwing  Volledige versie  

“Ik zet mijn leven op het spel”

Geen arbeiders en geen bourgeoisstaat?

Het contraproces (Dewey Commissie)  Belangrijk werk  

 


1938

Het overgangsprogramma  Belangrijk werk  

Discussie over het overgangsprogramma

Leo Sedov - zoon, vriend, strijder

Documenten aangaande Leo Sedov

De banvloek uit Coyoacan

Genationaliseerde industrie en arbeidersbeheer

De “miljoen dollar”

Stalin en Hitler

Het beslissende uur in Frankrijk komt naderbij

Voor een onafhankelijke revolutionaire kunst

 


1939

Het ABC van de materialistische dialectiek

Het marxisme vandaag

Slechts revolutie kan de oorlog een eind doen nemen

Het probleem van de Oekraïne

Revolutionairen over Stalins nieuwe koers

 


1940

Stalin - De man en zijn invloed  Belangrijk werk  

De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding

Drie opvattingen over de Russische revolutie

Testament

 


1944

Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden

 


Zoek knop