Leon Trotski

Geschiedenis der Russische Revolutie


Geschreven: 1930
Eerste publicatie: 1937
Vertaling:
 naar het Nederlands door J. Valkhoff in 1936
Eerste online publicatie: LSP
Correctie scanfouten: Kevin Deslyper en Jonas Van Vossole (LSP), Verlee Adrien, november-december 2004 en lente 2010
HTML: Maarten Vanheuverswyn, november 2005 - Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive

Laatste bewerking: 30 april 2010


Inhoudsopgave

Volume 1: Omverwerping van het tsarisme

Voorwoord

De eigenaardigheden van de ontwikkeling van Rusland

Het tsaristisch Rusland in de oorlog

Proletariaat en boeren

De tsaar en de tsarina

De gedachte van de paleisrevolutie

Doodstrijd van de monarchie

Vijf dagen (23 tot 27 februari 1917)

Wie leidde de Februari-opstand?

De paradox van de Februarirevolutie

De nieuwe macht

Dubbele heerschappij

Het Uitvoerend Comité

Leger en oorlog

De regeerders en de oorlog

De bolsjewieken en Lenin

De reorganisatie van de partij

“Aprildagen”

Eerste coalitie

Het offensief

De boeren

Verschuivingen in de massa’s

Sovjetcongres en Junidemonstratie

Slotwoord

Bijlage I. Bij het hoofdstuk “De eigenaardigheden van de ontwikkeling van Rusland”

Bijlage II. Bij het hoofdstuk “De reorganisatie van de partij”

Bijlage III. Bij het hoofdstuk “Sovjetcongres en Junidemonstratie”

Volume 2: Poging tot contrarevolutie

Voorwoord (bij deel 2 en 3)

‘Julidagen’: voorbereiding en begin

‘Julidagen’: hoogtepunt en verplettering

Konden de bolsjewieken in juli de macht grijpen?

Een maand van grove belastering

De contrarevolutie steekt de kop op

Kerenski en Kornilov (bonapartistische elementen in de Russische Revolutie

De Landelijke Vergadering in Moskou

De samenzwering van Kerenski

De opstand van Kornilov

De bourgeoisie meet haar krachten met de democratie

De massa’s in de knel

De branding

De bolsjewieken en de sovjets

De laatste coalitie

De boeren vóór de Oktoberrevolutie

Volume 3: Triomf der Sovjets

Het nationale vraagstuk

Uittreden uit het Voorlopig Parlement en strijd om het Sovjetcongres

Het Militair Revolutiecomité

Lenin roept op tot de opstand

De kunst van de opstand

De inname van de hoofdstad

De inname van het Winterpaleis

De Oktoberopstand

Het Congres van de Sovjetdictatuur

Slotwoord

Aanhangsel: Officiële legenden

Socialisme in één land?

Een historische toelichting bij het vraagstuk van de theorie van de ‘permanente revolutie’