Leon Trotski

Brieven naar België

Een verzameling teksten van Trotski aangaande België


Geschreven: tussen 1929-1938
Bron: Engelstalig Trotski-archief
Vertaling: J. Piet Andries
Eerste versie: Revolutionary History, Vol.7 No.1. Voor de volledige lijst van artikelen in dat tijdschrift: www.revolutionary-history.co.uk. Daar in deze bundel ook nog andere korte teksten van Trotski komen te staan hernemen wij niet de uitgebreide toelichting van de bronnen, zij is te lezen in de Engelstalige Trotski-sectie van het MIA
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, december 2007


Inhoud

Het eerste contact met België
(30 april 1929)

Hou Dauge scherp in het oog
(9 februari 1936)

De overtocht van Trotski naar Antwerpen
(5 december 1932)

Over manoeuvres
(16 maart 1936)

De discussie met Hennaut
(16 november 1933)

De fouten van de ASR
(29 maart 1936)

Gesprek met Paul-Henri Spaak
(18 februari 1934)

Over driestheid
(30 maart 1936)

Brief aan Paul-Henri Spaak
(14 april 1934)

Belgische perspectieven
(6 juni 1936)

Tegen de verwarring van de Antwerpse kameraden
(4 januari 1936)

Arbeiders en Theorie
(30 november 1937)

Behoed u voor opportunisme!
(9 february 1936)

De vakbondskwestie
(31 augustus 1938)