Leon Trotski

Over driestheid [1]Geschreven: 30 maart 1936
Bron: het Engelstalige Trotski-archief
Vertaling: J. P. Andries
HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, juli 2008

Laatste bewerking: 7 juli 2008


30 maart 1936

Beste kameraad Dauge,

Ik heb zojuist Action Socialiste Révolutionaire ontvangen, met de scherpe reactie op de bedreigingen van Plumat. [2] Het is te zeggen de POB. De situatie wordt duidelijker — niet alleen voor de ASR, maar ook voor Godefroid. Hij kan niet meer ontglippen. Hij moet een standpunt innemen.

Ik ben er zeker van dat in elk Europees land, zoals in Amerika en elders, er vele groepen van vrienden zijn die direct en indirect uw strijd volgen en die trots zullen zijn op de moedige houding van de ASR.

Indien voorzichtigheid tot gisteren geboden was, dan is vandaag de overheersende regel het advies van Danton [3], die opriep tot “de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace” (driestheid, nog meer driestheid, altijd driestheid).


_______________
[1] Brief aan Dauge. Houghton Library Harvard. Frans origineel.
[2] Een Belgisch weekblad geeft een verslag, uit Dauge’s pen, over een meeting van het Federaal Comité van de Borinage waarop de secretaris van de federatie, Plumat, Dauge’s kandidatuur krachtig aanviel, zeggende dat die onverenigbaar was met zijn leidende rol in de ASR. Dauge repliceerde met grote heftigheid dat hij zou overwegen om achter een partijprogramma te staan dat democratisch bediscussieerd en beslist was, maar dat dit duidelijk niet het geval was.
[3] Georges Danton (1759-1794) gaf zijn historische rede tot de parlementaire vergadering, 2 september 1792, over “het land in gevaar” en de noodzaak aan vermetelheid.