Leon Trotski

Hou Dauge scherp in het oog [1]


Geschreven: 9 februari 1936
Bron: het Engelstalige Trotski-archief
Vertaling: J. Piet Andries 27/04/08
HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, mei 2008


9 februari 1936

Waarde kameraad Lesoil,

Het hoeft niet gezegd dat ik absoluut aan uw kant sta.[2] Ik zeg het duidelijk in mijn “officieel” antwoord op Fux’s brief. Hier zou ik in totale discretie enkele supplementaire opmerkingen willen maken.

De verklaring van Dauge dat het voor hem slechts om een “vodje papier” gaat, is heel belangrijk. We moeten het discreet en zonder luidruchtigheid, gebruiken. Ongelukkig genoeg ben ik niet zeker dat zijn “krijgslist” enkel bedoeld is voor de bureaucratie; misschien is hij ook voor u bedoeld. Het is goed mogelijk dat hij ondermijnd wordt door Liebaers, de SAP enz. In elk geval mag hij de jeugd niet bij verrassing nemen. Indien de formule van het “vodje papier”[3] een val voor u spant moet hij gevangen worden in zijn eigen val. Dat betekent niet voortijdig breken met hem, maar hem testen na een finale publicatie van de kandidatenlijsten en elke kameraad voorbereiden op het moment van die test: in het geval van een afval van zijnentwege moeten wij onmiddellijk een onverbiddelijke campagne tegen hem, als een Spaak nr. 2, lanceren.[4]

Misschien zijn al mijn verdenkingen onterecht of op zijn minst overdreven. Ik zou de eerste zijn om dit toe te juichen. Maar we hebben niet het recht om zelfzeker te zijn ten koste van de arbeidersklasse. Ik heb deze commentaren alleen tot u gericht. Met uw doortastendheid en vanzelfsprekende bekommernis weet u hoe ervan gebruik te maken.

_______________
[1] Brief in het Frans aan L. Lesoil, Harvard Bibliotheek 8878.
[2] In de leiding van de ASR, was de oude trotskist Leon Lesoil verontrust over de argumentatie die Dauge naar voor bracht om zijn opkomst voor de POB in de parlementaire verkiezingen te rechtvaardigen. In deze vertrouwelijke brief steunt Trotski hem volledig.
[3] Dauge beschouwde de overeenkomst met de leiding van de POB als een “vodje papier”. (Twintig jaar eerder was Brittannië ten oorlog getrokken tegen Duitsland omwille van een “vodje papier” dat de Belgische neutraliteit garandeerde. — Notities door Eds van RH)
[4] Paul-Henri Spaak (1899-1972), jurist en verkozene, was gedurende verscheidene jaren de leidende figuur van de Linkse Oppositie in de POB geweest en de uitgever van hun krant, Action Socialiste. In 1934 had hij gecorrespondeerd met Trotski. Hoe dan ook, na ettelijke weken geheime onderhandelingen, vervoegde hij de nationale regering van Paul van Zeeland op 25 maart 1935 als Minister van Transport, met de president van de POB — de leidende figuur van de rechtervleugel: Emile Vandervelde.