Rob Lubbersen

Revolutionair-socialisme in Nederland

Tussen oorlog en intredeGeschreven: mei 1983
Bron: Doctoraal scriptie economische en sociale geschiedenis - met toestemming van de auteur
Deze versie: Spelling aangepast
Transcriptie/HTML: Paul Benschop, juni 2009

Laatste bewerking: 13 september 2009


Inhoudsopgave


Inleiding

De Vierde Internationale tot 1950

1.1 De oprichting
1.2 Het program
1.3 Ontwikkeling van 1938 tot 1950

2 Revolutionair-socialisten in Nederland tot 1945

2.1 De oorsprong
2.2 Relaties met de Vierde Internationale

3 De Revolutionair Communistische Partij in de eerste jaren na de oorlog (1945-1949)

3.1 De sociaal-economische en politieke situatie
3.2 De toekomstverwachting van de RCP
3.3 Organisatie en politiek van de RCP ontvouwen zich

4 De Revolutionair Communistische Partij van 1949 tot 1952

4.1 De sociaal-economische en politieke situatie
4.2 RCP: Organisatorische achteruitgang en politieke verandering

5 De Vierde Internationale besluit tot een politiek van intrede in massa-organisaties

5.1 Het derde Wereldcongres van de Vierde Internationale
5.2 De intrede-politiek als tactiek vóór het derde Wereldcongres

6 De Revolutionair Communistische Partij besluit tot een politiek van intrede in PvdA en NVV

De revolutionair-socialisten na de intrede

7.1 Breuken en bruggen in de Vierde Internationale
7.2 De Nederlandse afdeling van de Vierde Internationale na 1952

8 Conclusies

9 Geraadpleegde literatuur


Zoek knop