Rob Lubbersen
Revolutionair-socialisme in Nederland
Hoofdstuk 9


Geraadpleegde uitgaven:

- J.Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging (NYB). Deventer 1978.
- A.F.Bakhoven e.a., De economie van de sociale zekerheid. Deventer 1974.
- H.v.d.Berg / P.Fortuyn / T.Jaspers, De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland. Nijmegen 1978.
- W.Bot, Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog; het Marx-Lenin-Luxemburg Front, juli 1940 – april 1942. Amsterdam 1983.
- W.Brakel, De industrialisering in Nederland gedurende de periode der Marshall-hulp. Leiden 1954.
- Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch overzicht verkiezingen 1948, Tweede Kamer der Staten Generaal, 7 juli. ‘s Gravenhage 1949.
- Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek der verkiezingen, Provinciale Staten 1950. ‘s Gravenhage 1950.
- Centraal Bureau voor de Statistiek, 1899 – 1979 Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen. ‘s Gravenhage 1979.
- M.Claeys Van Haegendoren, 25 Jaar Belgisch socialisme. Antwerpen 1967.
- P.Coomans/T.de Jong/E.Nijhof, De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 – 1948. Groningen 1976.
- Education for socialists, towards a history of the Fourth International, part 4: Struggle in the Fourth International; International Committee Documents 1951 – 1954. New York 1974.
- Education for socialists, towards a history of the Fourth International, part 5: Ten Years, history and principles of the left opposition – by Max Shachtman. New York 1974.
- J.Engels, Zestig jaar socialistiese beweging. Amsterdam 1979.
- P.Frank, The Fourth International, the long march of the trotskyists. London 1979.
- C.de Galan, De invloed van de vakvereniging op loonhoogte en werkgelegenheid. Leiden 1958.
- G.Harmsen/B.Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid, beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. Nijmegen 1975.
- J.S.Hoek, Politieke geschiedenis van Nederland, oorlog en herstel. Leiden 1970.
- Internationale Kommunisten Bond, Vijfde Kongres IKB. Amsterdam 1979.
- Internal Bulletin of the International Secretariat of the Fourth International. Jaargang 1960.
- De Internationale, tijdschrift van de Revolutionair Communistische Partij. Eerste jaargang, Amsterdam 1949.
- De Internationale, tijdschrift voor marxistiese theorie en socialistiese strijd, uitgave van de Henk Sneevliet Stichting, Wetenschappelijke stichting van de Internationale Kommunisten Bond. Zevende jaargang, Amsterdam 1981.
- Het Kompas, intern bulletin van de Revolutionair Communistische Partij. Jaargang 1945 – 1951.
- L.v.d.Land, Het ontstaan van de Pacifistisch Socialistische Partij. Amsterdam 1962.
- H.de Liagro Böhl e.a. – Nederland industrialiseert; Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945 – 1955. Nijmegen 1981.
- E.Mandel, Inleiding tot het marxisme, Brussel 1977.
- K.Marx/F.Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. Stuttgart 1969 (eerste uitgave 1848).
- Ministerie van Economische Zaken, Centraal Economisch Plan 1956. ‘s Gravenhage 1956.
- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, De productiviteit in Nederland. ‘s Gravenhage 1951.
- M.Pab1o/F"Tichelman, De geschiedenis van de Vierde Internationale. Amsterdam 1974
- R.R.Palmer/J.Colton, A history of the modern world. New York 1971
- De Partijbouwer, organisatie-bulletin van de Revolutionair Communistische Partij, jaargang 1946.
- M.Perthus, Henk Sneevliet, revolutionair socialist in Europa en Azië. Nijmegen 1976.
- H.Pieterson, Het revolutionair socialisme in de jaren dertig. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1977.
- De Rode October, weekblad van het Comité van Revolutionaire Marxisten, vanaf december 1945 weekblad van de Revolutonair Communistische partij. Jaargang 1945-1946.
- M.Rooij e.a., Ondernemend Nederland, zestig jaar ontplooiing 1899 – 1959. Leiden 1959.
- H.M.Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de Arbeid. Amsterdam 1955.
- S.Santen, Adiós Companeros, politieke herinneringen. Amsterdam 1974.
- B.W.Schaper e.a., Het verbleekte ideaal, de linkse kritiek op de sociaal-demokratie in Nederland. Amsterdam 1982.
- Socialistisch Perspectief. Jaargang 1955 – 1964.
- Tien jaar economisch leven in Nederland, herstelbank 1945 – 1955. Den Haag 1955.
- De Tribune, orgaan van de Revolutionair Communistische Partij. Jaargang 1946 – 1952.
- L.Trotski, Geschiedenis der Russische revolutie. Amsterdam 1978 (eerste uitgave 1933).
- L.Trotski, Mijn leven. Amsterdam 1930.
- L.Trotski, Overgangsprogram, de doodstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale. Amsterdam z,j. (eerste uitgave 1938).
- L.Trotski, De permanente of de verraden revolutie; een keuze uit het werk van Leo Trotski, samengesteld door Ernest Mandel. Amsterdam 1971.
- L.Trotski, The crisis of the French section 1933 - 1936. New York 1977.
- L.Trotski, The revolution betrayed. New York 1972 (eerste uitgave 1937).
- J.de Vries – De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw. Kapellen 1973.

Archieven:

-Vele van bovengenoemde uitgaven zijn geraadpleegd bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Daar zijn ook de notulen van het Dagelijks Bestuur en van het Partij Bestuur van de Partij van de Arbeid over de periode 1952 – 1960 en het SDC-Dossier, die zich aldaar bevinden in het PvdA-archief, ingezien.
- Het interne materiaal van de RCP en van de Vierde Internationale, bulletins en congresstukken e.d., over de periode 1945 – 1960 is ingezien in het RCP-archief van T.Wiering, Amsterdam.