Karl Kautsky

Ethiek en materialistische geschiedenisbeschouwing


Geschreven: 1906
Bron: Ethiek en materialistische geschiedenisbeschouwing, Uitgeversmaatschappij voorheen H. A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907
Vertaling: Herman Gorter
Deze versie: spelling en matige modernisering
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, maart 2009

Laatste bewerking: 13 maart 2009


Kaft van het boek Ethiek
Verwant:
De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens
Hun moraal en de onze
Darwinisme en marxisme

Inhoudsopgave


I. Antieke en christelijke zedenleer

II. De zedenleer van de eeuw der Verlichting

III. De ethiek van Kant

1. De kritiek van het kenvermogen
2. De zedenwet
3. Vrijheid en noodzakelijkheid
4. De filosofie der verzoening

IV. De ethiek van het darwinisme

1. De strijd om het bestaan
2. Eigen beweging en kenvermogen
3. De driften van zelfbehoud en voortplanting
4. De sociale driften

V. De ethiek van het marxisme

1. De wortels van de materialistische geschiedenisbeschouwing
2. Het organisme van de menselijke maatschappij

a. De technische ontwikkeling b. Techniek en levenswijze c. Dierlijk en maatschappelijk organisme

3. De veranderingen van de kracht der sociale driften

a. Taal b. Oorlog en eigendom

4. Het gebied waar de sociale driften gelden

a. De internationaliteit
b. De verdeling in klassen

5. De geboden van de moraal

a. Gewoonten en conventie
b. De productiewijze en haar bovenbouw
c. Oude en nieuwe moraal
d. Het zedelijk ideaal


Zoek knop