Leo Michielsen

NeokapitalismeGeschreven: 1969
Bron:Neokapitalisme, De Branding, Antwerpen
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, augustus 2008

Laatste bewerking: 8 augustus 2008


Zie ook:
Een herschreven hoofdstuk: productieve en niet-productieve arbeid
Kapitalisme vandaag
Het laatkapitalisme
Beginselen en toepassing van de marxistische economie
Het Kapitaal
Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme

Inhoud


1. Fundamentele concepten

2. Productieve en niet-productieve arbeid

3. De opmars naar het staatsmonopoliekapitalisme

4. Theorie van de conjunctuur

5. Monetaire politiek

6. Budgettaire politiek

7. Macro-economische informatie

8. De nieuwe technologie en de klassenstrijd

9. Inflatie

10. Internationale monetaire problemen

11. De groeiende absurditeit

12. De consumptiemaatschappij

13. Voor de autonomie van de mens

Lijst van de aangehaalde werken


Sommige bladzijden zullen de indruk geven van een vereenvoudigde samenvatting van marxistische concepten; andere bladzijden vertonen het aspect “economie voor de leek”. De bedoeling is nochtans niet een nieuw “handboek” van economie te brengen. Wat volgt is geen handboek maar een essay, een poging om een marxistische interpretatie te geven van het regime der hoog ontwikkelde kapitalistische landen vandaag. Ten einde de behandelde materie ook voor niet-economisten toegankelijk te maken, werden heel wat passussen ingelast die eerder het karakter van een vereenvoudigd handboek vertonen.

In onderhavige studie werd een kritische houding aangenomen in twee richtingen: ten eerste, ten overstaan van de officiële economie, van de “burgerlijke” economie (term die mij gerechtvaardigd lijkt); ten tweede, ten overstaan van zekere zienswijzen die sinds lang opgeld maken in de marxistische traditie.

De hoog ontwikkelde kapitalistische landen: in feite werden alleen West-Europa en de USA belicht; Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland... blijven eerder buiten beschouwing. Niettemin is het mijn betrachting, tot het principiële herleid, die structuren te ontleden die kenmerkend zijn voor het regime in het algemeen. Indien de voorbeelden, ter illustratie van deze structuren, in vrij ruime mate aan de Belgische ervaring ontleend werden, dan is het niet met de bedoeling typisch Belgische verhoudingen te belichten, maar wel met het inzicht een meer concrete voorstelling van het algemene te bereiken.

Ten geleide nog deze bemerking: de stof werd in zekere mate historisch behandeld. De wording van het neokapitalisme werd centraal gesteld. Hoe heeft het neokapitalisme zich uit het “klassieke” 19de eeuwse kapitalisme ontwikkeld, in functie van welke contradicties, als oplossing van welke problemen? Zulke historische aanpak beantwoordt aan mijn eigen vorming, maar beantwoordt ook aan de marxistische methode en helpt bij de formulering van een nieuw perspectief voor de mens.

Antwerpen, mei 1969.